Varnost živil po sistemu HACCP – aktualni pristopi in novi trendi

Varnost živil po sistemu HACCP - aktualni pristopi in novi trendi

Strokovni seminar

Prijava

Ponudniki hrane v objektih za pripravo hrane morate po določbah ZZUZIS v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati zdravstveno ustreznost živil in pitne vode ter upoštevati vse zahteve živilske zakonodaje. Nadzor na tem področju izvajajo štiri različne inšpekcijske službe, ki vedno pogosteje in natančneje nadzorujejo kakovost, varnost po HACCP sistemu, higieno, sledljivost, označevanje živil in ustrezno vodenje pripadajoče dokumentacije.

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor morate poskrbeti za zakonodajno skladno delo, vsakodnevno pa se tudi soočate z izzivi na področju zagotavljanja hladne verige, sledljivosti, označevanja živil, čiščenja in usposabljanja zaposlenih ter sprememb zakonodaje na področju zagotavljanja varnosti živil.

Zato upoštevajte zakonske predpise in spoznajte novosti – udeležite se strokovnega seminarja.


Kdo se mora udeležiti seminarja?

Vabilo velja za osebje v gostinski dejavnosti, zdravstveno osebje in kuharje v zdravstvenih oziroma socialnih ustanovah, organizatorje prehrane in vodje kuhinj v vzgojno-izobraževalnih zavodih, prav tako živilske strokovnjake, odgovornim za sistem vodenja varnosti živil, odgovorne osebe za vzpostavitev in vzdrževanje sistema HACCP oziroma vse, ki jih to področje zanima.

Koristi

Pridružite se nam, da boste:

 • natančno poznali zakonske zahteve in tako zakonsko skladno izvajali vse postopke priprave in nadzora nad varnostjo živil ter ostalih spremljajočih aktivnosti (čiščenje, zdravje zaposlenih, vodenje dokumentacije …);
 • pravilno upoštevali določila standardov HACCP, smernic za varno delo z živili ter temeljev dobre higienske prakse v vseh fazah;
 • strokovne novosti o sistemih dobave in skladiščenju živil, tehnoloških postopkov priprave hrane in novih metod čiščenja takoj uvedli prakso vašega prehrambnega obrata.

Vsebina

Obveznosti nosilca dejavnosti

 • Dejavniki tveganja (biološki, fizikalni, kemijski) v živilski dejavnosti
 • HACCP sistem (pregled zakonodaje, smernice HACCP v praksi, zahteve notranjega nadzora ter predvidevanje tveganj, HACCP v obratih …)
 • Samonadzor
 • Obveznost izobraževanja zaposlenih v živilski stroki

Higiena

 • Preventivni ukrepi
 • Prevzem surovin in proizvodov
 • Transport in higiena transporta
 • Osebna higiena (delovna obleka, zdravstvene zahteve za delavce: higiena rok, medicina dela, klicenoštvo)
 • Higiena in nadzor skladišča
 • Shranjevanje živil
 • Delovna higiena (čiščenje, odvoz odpadkov, pitna voda, dezinfekcija)
 • Pomen čiste vode
 • Uporaba kemikalij v živilih in pri čiščenju
 • Plan čiščenja v kuhinjah in spremljajočih prostorih (uporaba različnih sredstev)
 • Onesnaženje živil
 • Okužbe in zastrupitve s hrano (pravilen postopek ravnanja)
 • Priprava/obdelava surovin in proizvodov
 • Križanje čistih in nečistih poti
 • Kritične temperature (kontrolne in kritične točke pri procesu priprave živil)
 • Ravnanje z odpadki
 • Obvladovanje škodljivcev v živilskih obratih

Predavatelji

dr. Mojca Jevšnik

Dr. Mojca Jevšnik je zaposlena na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na Oddelku za sanitarno inženirstvo. Delovna področja, s katerimi se ukvarja, segajo na varnost živil, vzpostavitev in vodenje sistema HACCP, dobre higienske prakse.

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.