Varnost pri uporabi in vzdrževanju električnih strojev in delovne opreme

Varnost pri uporabi in vzdrževanju električnih strojev in delovne opreme

Praktični seminar

Prijava

Pri vzdrževanju električnih strojev in opreme morate upoštevati aktualno zakonodajo:

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme,
 • Pravilnik o varnosti strojev,
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih,
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu,
 • Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
 • standard EN 60204-1, ki se uporablja za meritve električnih parametrov pri pregledu delovne opreme,

in še veliko različnih tehničnih smernic in evropskih direktiv.

DELODAJALCI, POZOR!

Ko na novo pridobite stroj, ki ga imate namen dati v uporabo svojim delavcem, morate v zvezi z njim izpolniti vse predpisane zahteve glede varnosti in zdravja delavcev pri delu. Tudi če strokovne naloge varnosti pri delu prenesete na zunanjo strokovno službo, vas to ne odvezuje odgovornosti na tem področju!

Zato se udeležite praktičnega seminarja.


Komu je seminar namenjen?
 • Odgovornim za varnost in zdravje pri delu
 • Vzdrževalcem električnih inštalacij in opreme
 • Varnostnim inženirjem, tehnikom in tehnologom
 • Vodjem proizvodnje

Koristi

Koristi seminarja:

 • pridobite 8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu;
 • zagotovite varno in pravilno uporabo ter vzdrževanje delovne opreme, kamor spada tudi stroj;
 • izmenjate praktične izkušnje in rešitve;
 • prejmete strokovne odgovore na vprašanja. Že sedaj jih pošljite na: vzd@zfm.si.

Vsebina

 • Pregled zakonodaje s področja varnosti strojev in zahteve za osebe, ki lahko izvajajo meritve in preglede
 • Zagotavljanje varnosti strojev, opreme in naprav (pred in po priključitvi; po posegih, rekonstrukcijah in popravilih; periodični pregledi…)
 • Zagotavljanje varnosti na premičnih deloviščih (objekti, proizvodnja, gradbišča…)
 • Izvajanje pregledov in preizkusov delovne opreme v praksi

Predavatelji

mag. Dejvi Ružič

Dejvi Ružič, univ. dipl. gosp. inž. el.,  je diplomiral leta 1999 na interdisciplinarnem študiju Fakultete za elektrotehniko in računalništvo ter Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru. Že med študijem je raziskoval vplive fizikalnih količin na zdravje ljudi in diplomiral s področja vplivov elektromagnetnih sevanj visokonapetostnih daljnovodov, ki jih obravnava tudi na magistrskem študiju. Leta 2000 je opravil…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.