Varnost električnih in strelovodnih instalacij ter strojev s poudarkom na električnih parametrih

Varnost električnih in strelovodnih instalacij ter strojev s poudarkom na električnih parametrih

Enodnevni seminar

Prijava

Varnost pri načrtovanju in vzdrževanju električnih instalacij, opreme in strojev določa zakonodaja:

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
 • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah,
 • Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka,
 • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele,
 • Tehnična smernica - TSG-N-002_2013 Nizkonapetostne električne inštalacije,
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme,
 • Pravilnik o varnosti strojev,
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih,
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu,
 • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
 • in še veliko različnih tehničnih smernic in evropskih direktiv.

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah v 9. členu določa, da mora izvajalec pregleda za novo izvedene električne inštalacije po končanih delih opraviti pregled, preskus in meritve vgrajenih električnih inštalacij, v 10. členu pa določa, da mora lastnik stavbe zagotavljati pravočasno in pravilno izvedbo vseh dejanj, potrebnih za varno uporabo in s tem povezano vzdrževanje vgrajenih električnih inštalacij.

Tudi ostala zakonodaja vsebuje podobne zahteve za opremo in stroje na delovnih in obratovalnih mestih.

Zaradi stroge zakonodaje in tveganj pri vzdrževanju električnih inštalacij in opreme za vas organiziramo praktičen seminar, kjer boste izvedeli, katere zahteve so pomembne v vašem primeru.

Koristi seminarja – na podlagi informacij, pridobljenih na seminarju, boste:
 • zagotovili varno in pravilno uporabo ter vzdrževanje električnih inštalacij in opreme;
 • vedeli, kako varno upravljati ter vzdrževati električne inštalacije in opremo;
 • kot merilci električnih instalacij obvladali pregled, preskus in meritve električnih inštalacij ter opreme in poznali vsebino preglednih poročil;
 • izmenjali praktične izkušnje in rešitve;
 • prejeli strokovne odgovore na vprašanja. Že sedaj jih pošljite na: medeja.brglez@zfm.si.

Koristi

Vsebina

Program praktičnega seminarja
 • Pregled zakonodaje s področja varnosti električnih instalacij in zahteve za osebe, ki lahko izvajajo meritve in preglede
 • Pregled zakonodaje s področja električne varnosti strojev in zahteve za osebe, ki lahko izvajajo meritve in preglede
 • Zagotavljanje varnosti na deloviščih (objekti, proizvodnja, gradbišča, eksplozijsko ogrožena področja…)
 • Zagotavljanje varnosti strojev, opreme in naprav (pred in po priključitvi; po posegih, rekonstrukcijah in popravilih; periodični pregledi…)
 • Izvajanje meritev električnih in strelovodnih instalacij v praksi
 • Izvajanje pregledov in preizkusov delovne opreme v praksi
 • DISKUSIJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA
Komu je seminar namenjen?
 • Izvajalcem električnih in strelovodnih inštalacij
 • Vzdrževalcem električnih inštalacij in opreme
 • Varnostnim inženirjem, tehnikom in tehnologom
 • Merilcem oz. izvajalcem pregleda električnih inštalacij
 • Vsem, ki ste odgovorni za varnost električnih in strelovodnih instalacij

Predavatelji

Dejan Senekovič

Dejan Senekovič, magister znanosti, je strokovnjak s področja elektro stroke in član komisije za izpite za Nacionalno poklicno kvalifikacijo za preglednika električnih instalacij in inštalacij pred delovanjem strele. Meritve zaščite pred električnim udarom in meritve zaščite pred delovanjem strele opravlja že več kot 20 let. Predava na strokovnih dogodkih in izvaja poučevanje varnostnih inženirjev in…

mag. Dejvi Ružič

Dejvi Ružič, univ. dipl. gosp. inž. el.,  je diplomiral leta 1999 na interdisciplinarnem študiju Fakultete za elektrotehniko in računalništvo ter Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru. Že med študijem je raziskoval vplive fizikalnih količin na zdravje ljudi in diplomiral s področja vplivov elektromagnetnih sevanj visokonapetostnih daljnovodov, ki jih obravnava tudi na magistrskem študiju. Leta 2000 je opravil…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.