Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 2019

Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 2019

Izobraževalni program

Prijava

Udeležite se novega certificiranega izobraževalnega programa, v okviru katerega boste:

 • Aktivno sodelovali v treh celodnevnih praktičnih delavnicah:
  • delavnica: Zakonodajne novosti, vpeljava v prakso in odgovornost subjektov
  • delavnica: Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki v podjetju in organizacija službe ravnanja z odpadki
  • delavnica: Nadzor nad ravnanjem z odpadki.
 • Prejeli:
  • Enostavno razlago okoljske zakonodaje z vzorci za izdelavo načrtov.
  • Dostop do portala e-Okolje in online izdaje priročnika Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji.
  • Nasvet oz. predlagano rešitev za določen okoljski izziv, s katerim se ukvarjate.
  • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.
 • Ob zaključku prejeli certifikat Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 2019.

Program še posebej priporočamo osebam, ki se z okoljsko tematiko še ne ukvarjate zelo dolgo in vsem, ki kakorkoli delujete na področju ravnanja z odpadki in želite svoje znanje poglobiti, da boste naloge hitreje izvedli!


Komu je program namenjen?

Pooblaščencem za varstvo okolja, odgovornim osebam in sodelavcem v službah in sektorjih za ravnanje z odpadki pri povzročiteljih, družbah za ravnanje z odpadki, zbiralcih in predelovalcih ter vsem, ki želite pojasnila in odgovore, vezane na ravnanje z odpadki.


MNENJA UDELEŽENCEV:

»Na izobraževanju Forum Akademije pridobim res koristne informacije za konkretno delo v podjetju.« Marija Mihalič, Esol d.o.o.

»Na izobraževalnem dogodku Forum Akademije sem prejel koristne informacije in dogodke take vrste podpiram.« Zvonko Rozmanič, Farmtech d.o.o.

»Vsebina izobraževanja v okviru Forum Akademije je aktualna, predavatelji odlični. Všeč mi je, da dobim odgovore na vsa zastavljena vprašanja in da imam priložnost kontaktirati z ostalimi kolegi iz stroke.« Meta Blaž, Schenker d.d.

»Pri seminarjih in izobraževanjih, ki jih organizira Forum Akademija, mi je všeč, da lahko kadarkoli naslovimo vprašanje po e-pošti in dobimo hitro strokovni odgovor.« Mojca Selan, Siliko d.o.o.


Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Forum Akademije Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 2019 kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Koristi

Zakaj je pomembno, da se tega programa udeležite?

 • Ker boste pridobili vsa pojasnila na sedanjo in predvideno okoljsko zakonodajo.
 • Ker boste v sodelovanju s strokovnjaki in kolegi iz stroke prišli hitreje do rešitev.
 • Ker so številni uspešni programi in številni zadovoljni udeleženci zagotovilo, da boste zadovoljni tudi vi!

Vsebina

1. modul – priročnik: Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 2019

Dostop do online izdaje priročnika in spletne učilnice prejmete po elektronski pošti.

Vsebina:

 • Zakonodaja ravnanja z odpadki – pojasnila uredb
 • Izhodiščno poročilo
 • Seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Hierarhija ravnanja z odpadki
 • Snovna in energijska izraba odpadkov
 • Obvezno ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Pridobitev okoljevarstvenega soglasja
 • Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod (komunalnih in industrijskih)
 • Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • Nove zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)
2. modul – delavnica: Zakonodajne novosti, vpeljava v prakso in odgovornost subjektov (mag. Slavko Dvoršak)
 • Zakonodajne novosti na kratko
 • Sistem razširjene proizvajalčeve odgovornosti – pričakovane novosti za posamezne zavezance (za proizvajalce, za potrošnike,….)
 • Odgovornost povzročitelja odpadkov
 • Podaljšana odgovornost proizvajalcev
 • Prepuščanje in oddaja odpadkov
 • Izpolnjevanje in potrjevanje evidenčnih listov
 • Letna poročila o nastalih odpadkih
 • Uvrstitev ostanka proizvodnje kot stranskega proizvoda
 • Odgovornost zbiralcev odpadkov in prevoz odpadkov
 • Ravnanje z odpadno embalažo in pristojnosti embalažnih shem
 • Pravila ravnanja pri dajanju embalaže v promet
 • Skupinski vs. individualni načrti ravnanja z odpadno embalažo
 • Primeri dobrih praks

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

3. modul – delavnica: Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki v podjetju in organizacija službe ravnanja z odpadki (Polonca Poljanec Perič)
 • Ravnanje z odpadki od nastanka, skladiščenja in označevanja do predelave ali oddaje zbiralcem ali predelovalcem odpadkov
 • Ločitev med komunalnimi in nekomunalnimi odpadki
 • Obveznosti
 • Sistem ravnanja z odpadki
 • Načini zmanjšanja stroškov ravnanja z odpadki: analiza stroškov, spremljanje gibanja stroškov, optimizacija stroškov ravnanja z odpadki
 • Preprečevanje nastajanja odpadkov
 • Interna logistika v podjetju, pogodbeno razmerje s prevzemnikom odpadkov in določitev frekvence odvozov, izbira kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov
 • Kako ravnati z majhnimi količinami odpadkov, da delujemo v skladu z zakonodajo
 • Ureditev dokumentacije
 • Postavitev in spremljanje ciljev 
 • Premišljeno sklepanje pogodb z zbiralci ali odstranjevalci odpadkov in nosilci shem odpadkov
 • Do katere mere je smiselno za svoje odpadke skrbeti sam?
 • Izbira pogodbenih partnerjev

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

4. modul – delavnica: Nadzor nad ravnanjem z odpadki (Polonca Poljanec Perič)
 • Spoštovanje vseh prepovedi, omejitev in drugih pravil ravnanja, skladno z zakonodajo s področja varstva okolja
 • Kako poteka inšpekcijski nadzor
 • Upravni in prekrškovni postopek
 • Ukrepanje inšpektorja in odprava nepravilnosti
 • Izpolnjevanje obveznosti, ki jih je naložil inšpektor
 • Prisilitev in izvršba v primeru nespoštovanja izdane odločbe

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Zaključek usposabljanja:

Preverjanje znanja in prejem certifikata Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 2019  (test rešite v spletni učilnici do 5. novembra 2019)

Potek izobraževanja

 • Delavnice trajajo po 5 - 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli pripadajoče seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Dostop do online izdaje priročnika Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji prejmete 9. oktobra 2019. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Oglejte si primer dela v spletni učilnici tukaj.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 2019 kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.
 • Udeleženci ste v okviru tega programa deležni osnovnega osebnega svetovanja, kjer vam bo strokovnjak glede na vašo situacijo predlagal ustrezno rešitev.

Program je namenjen pooblaščencem za varstvo okolja, odgovornim osebam in sodelavcem v službah in sektorjih za ravnanje z odpadki pri povzročiteljih, družbah za ravnanje z odpadki, zbiralcih in predelovalcih!

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

mag. Slavko Dvoršak

mag. Slavko Dvoršak je končal podiplomski študij na Tehnični univerzi na Dunaju in ima več kot 15 let izkušenj na področju ravnanja z odpadki. Svojo poklicno pot je začel v podjetju RVT d.o.o. (Restoff Verwertungs Technology) in jo nadaljeval v podjetju Gorenje Surovina d.o.o., kjer je med drugim odgovoren za varstvo okolja in standard ISO…

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.