Usposabljanje za izvajanje evakuacije – usposabljanje izvajalcev usposabljanj

Usposabljanje za izvajanje evakuacije - usposabljanje izvajalcev usposabljanj

Enodnevni seminar

Prijava
NOVO: za odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije – usposabljanje izvajalcev usposabljanj (training of trainers)

P R A V I L N I K o požarnem redu, Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007 s spremembami

11. člen
(usposabljanje za izvajanje evakuacije)

Lastniki ali uporabniki objektov, za katere je treba v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega pravilnika, izdelati načrt evakuacije, morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.

Kot oseba odgovorna za izvedbo usposabljanja v skladu z zakonodajo morate zagotoviti, da bo morebitna evakuacija v vaši organizaciji res varna in učinkovita. Poskrbeti morate, da bodo vsi vaši zaposleni vedno dobro pripravljeni na izredne razmere. Zato se morate usposobiti in zagotovo morate vedeti:

Kako pripraviti program usposabljanja in načrt evakuacije za potrebe varne in učinkovite evakuacije?
Katere so naloge odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije?
V katerih primerih je potrebno evakuirati osebe iz objekta?
Katere komunikacijske veščine so potrebne ob izvajanju in vodenju evakuacije?
Kako izvesti praktično usposabljanje in kako izvesti »vajo evakuacije«?

Vse to in še veliko več boste izvedeli na praktičnem seminarju: Usposabljanje za izvajanje evakuacije - usposabljanje izvajalcev usposabljanj (training of trainers).

Komu je seminar namenjen?

Odgovornim osebam za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, odgovornim osebam za načrtovanje in zagotavljanje požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu in vsem, ki jih to področje zanima.

Koristi

Zakaj se moram udeležiti delavnice?

 • ker boste dobili informacije in priporočila iz prve roke kako izvesti usposabljanje in vajo evakuacije v vaši organizaciji - od priprave do izvedbe,
 • vedeli boste, kako reagirati in na kaj paziti v primeru evakuacije – praktično boste izvedli evakuacijo,
 • poznali boste najpogostejše napake in se jim izognili – izvedli boste tudi praktično delo s simulatorjem,
 • dobili boste odgovore na svoja konkretna vprašanja. Že sedaj nam jih pošljite na vzd@zfm.si.

Vsebina

Kratek pregled vsebine

Zakonska osnova za usposabljanje

 • Konkretna priprava programa usposabljanja in dokumentacija
 • Zapisnik usposabljanja in njegovo hranjenje
 • Praktični pomen usposabljanja za izvajanje evakuacije
 • V katerih primerih je potrebno evakuirati osebe iz objekta?
 • Psihologija ljudi ob kriznem dogodku – potrebni evakuaciji
 • Obnašanje ljudi, strah in panika
 • Nevarnosti v posameznih objektih, skrb za varnost in zdravje

Požarni red – vsebine povezane z evakuacijo

 • Naloge odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • Zakonske osnove za izdelavo načrta evakuacije in PR
 • Posebne skupine ljudi
 • Vrste evakuacije in časi evakuacije
 • Komunikacijske veščine ob evakuaciji in vodenje evakuacije
 • Načrt evakuacije za potrebe varne in učinkovite evakuacije
 • Pripravljenost požarnega načrta za gasilsko enoto
 • Osnovne in alternativne možnosti alarmiranja in obveščanja

Delo s simulatorjem za gašenje začetnih požarov

 • Motivacija za praktično delo udeležencev usposabljanja
 • Predstavitev delovanja različnih ročnih gasilnih aparatov
 • Definicija začetnega požara, kako začeti gasiti začetni požar
 • Osnove gorenja in gašenja, praktično delo s simulatorjem

Praktični ogled obravnavanega objekta

 • Uporaba požarnega načrta in načrta evakuacije
 • Ogled evakuacijskih poti in zbirnega mesta na prostem
 • Ogled možnih lokacij zbirnega mesta v objektu
 • Sprotna razlaga nalog odgovorne osebe za evakuacijo
 • Prepoznavnost odgovorne osebe za evakuacijo

Izvedba usposabljanja za izvajanje evakuacije – kako izvesti praktično usposabljanje?

 • Udeleženci usposabljanja odigrajo vlogo odgovornih oseb za evakuacijo in izvedejo usposabljanje za izvajanje evakuacije v konkretnem objektu
 • Ostali udeleženci usposabljanja igrajo vlogo zaposlenih v objektu
 • Na zbirnem mestu se naredi popis evakuiranih oseb
 • Izvede se komunikacija s prispelo gasilsko enoto

 

Predavatelji

mag. Romana Lah

Zaposlena na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Tomas Felkar

Tomas Felkar, dipl. upr. org., poklicni gasilec, se s področjem požarne varnosti ukvarja več kot 20 let. Praktične izkušnje pridobiva kot poklicni gasilec, med drugim je tudi predavatelj in inštruktor za Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS in za Gasilsko zvezo Slovenije. Je organizator številnih seminarjev in usposabljanj s področja gasilstva in požarne varnosti.…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.