Upravni postopek v praksi

Upravni postopek v praksi

Enodnevni seminar

Prijava

Zaradi kršitev pravil upravnega postopka iz 307.b člena ZUP lahko upravni inšpektor predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper uradno osebo, ki jih je z vodenjem ali odločanjem kršila.

Poročilo o delu upravne inšpekcije v letu 2011

Javni uslužbenci, ki vodite upravne postopke, ste tisti, ki prvi stopite v stik s strankami, prav tako ste v okviru svojih delovnih obveznosti dolžni pravilno in učinkovito odločati o pravicah, obveznostih in drugih pravnih koristi posameznika v okviru upravnega postopka. Pri tem morate voditi postopke tako, da pravice strank v postopku niso prizadete.

Ali poznate pravila, ki so potrebna za ustrezno vodenje postopkov in pravilno odločanje?Ali primerno sprejmete stranko in ji zagotavljate potrebne informacije?Ali pravilno vodite upravni postopek v vseh fazah: sprejem vloge/zahteve, vsebina in sestavine odločbe/sklepa, pošiljanje in vročanje pošte, štetje rokov, obravnava pritožbe … ter pri tem ustrezno vodite ter hranite dokumentarno gradivo?Ali veste, kako se izogniti nepravilnostim in nepotrebnim napakam pri vodenju upravnega postopka s poznavanjem najnovejše sodne prakse ter prakse upravne inšpekcije?

Da boste še bolje poznali pravila, ki so potrebna za samostojno vodenje postopkov in odločanje, s pomočjo vrhunskega strokovnjaka osvojite ali le osvežite znanja, s katerimi boste lažje, predvsem pa samozavestnejše reševali naloge iz vašega vsakdanjega dela. Pridružite se nam, za vas smo pripravili:

Dogodek je namenjen:

Vsem, ki ste nosilci javnih pooblastil in odločate v upravnih zadevah, ter vsem, ki se srečujete z upravnimi postopki pri svojem delu, upravnem poslovanju ter obveznostih, ki jih predpisuje Uredba o upravnem poslovanju.

Koristi

Da bi pravilno, pregledno in učinkovito vodili postopke po Zakonu o upravnem postopku, imate možnost, da v ta namen na seminarju:

 • podrobno spoznate zakonske zahteve vodenja upravnega postopka v vseh fazah;
 • se seznanite z navodili in priporočili za učinkovito ter pravilno vodenje upravnih postopkov ter načini, kako jih uvesti v vašo vsakdanjo prakso;
 • se seznanite tudi s primeri neprimernih ali zakonsko neustreznih primerov vodenja postopkov in upravljanja z dokumenti ter neustreznega stika s strankami v postopku, s tem pa tudi z morebitnimi sankcijami,
 • izmenjate izkušnje s predavateljem in ostalimi udeleženci seminarja.

Prav tako boste dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki izhajajo iz vaše vsakdanje prakse - pošljite nam jih vnaprej – na naslov: petra.ertl@zfm.si

Vsebina

Kratek pregled vsebineUpravni postopek

 • pristojnost za odločanje
 • pooblastila v upravnem postopku
 • poslovanje z vlogami
 • vodenje postopka
 • vodenje zapisnika
 • izdelovanje odločb/sklepov
 • poslovanje s pritožbami

Upravno poslovanje

 • zagotavljanje splošnih informacij
 • zagotavljanje odzivnosti
 • informacije o upravnih in drugih postopkih
 • pregledovanje, prepisovanje in kopiranje dokumentov

Primeri iz prakse

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.