Uporaba M obrazcev v praksi

Uporaba M obrazcev v praksi

Enodnevni seminar

Prijava

 

 V kratkem obvezen prehod na portal e-VEM.

Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM.


Ker boste morali prijave, odjave in spremembe v obveznih socialnih zavarovanjih v skladu z določbami ZMPEIZ-1 urejati preko portala e-VEM, je nujno, da se na za vse obvezen prehod elektronskega urejanja pravočasno pripravite.

V praksi največ težav namreč nastaja zaradi pogostih in hitrih sprememb predpisov; pred kratkim se je še z novelo ZZVZZ–M razširil krog oseb, ki so obvezno zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, pri uporabi enotnih obrazcev M pa morate upoštevati zadnjo spremembo Pravilnika, ki velja od 1. 4. 2015 dalje (z izjemo nekaterih pravil pri izpolnjevanju M-1).

Roki so kratki in zamujanje je kaznovano z globo. Pomembno je, da tovrstno administracijo obvladate popolno, zato vam bomo s strokovnjakinjo iz ZZZS, to problematiko celovito predstavili na praktičnem seminarju z delavnico.

Prednosti seminarja
 • Brez težav boste izvedli obvezen prehod pri urejanju prijav in odjav iz papirnega na elektronsko.
 • Pravočasno in brez napak boste izpolnjevali obrazce M-1, M-2, M-3, M-12.
 • Obvladali boste celoten postopek uporabe elektronskih obrazcev M na portalu e-VEM (predstavitev portala e-VEM korak za korakom).
 • Dobili boste odgovore na vprašanja! Pošljite nam jih že pred pričetkom seminarja na naslov: branka.gorjup@zfm.si.
Kratka vsebina seminarja
 • Izpolnjevanje obrazcev M za prijavo podatkov v obvezna zavarovanja:
  Pravne podlage, trajanje zavarovalnega razmerja, dokazila, roki, pregled posameznih rubrik na obrazcih in še več!
 • Novela ZZVZZ - M:
  Poenotenje osnove za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje z osnovo za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Nova opredelitev zavarovancev po 5. točki 17. člena ZZVZZ in spremembe pri plačevanju prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Uvedba novega prispevka za zdravstveno zavarovanje za osebe, ki prejemajo dohodek na podlagi drugega pravnega razmerja. In še več!
 • Možnost uporabe elektronskih obrazcev M na portalu e-VEM: Obvezna uporaba portala e-VEM po 1. 1.2016!
  Pregled spletne strani portala e-VEM (dostop do portala e-VEM, pooblaščanje v sistemu e-VEM, postopek oddaje obrazcev M prek portala e-VEM, namen Centralne elektronske hrambe na portalu e-VEM).
Komu je seminar namenjen?

Kadrovskim službam in drugim strokovnim sodelavcem, zaposlenim v kadrovskih službah in oddelkih za ravnanje z ljudmi pri delu.

Predavateljica

Renata Praća je zaposlena na ZZZS Območna enota Kranj kot vodja izpostave Škofja Loka. Kot vsebinski vodja projekta na ZZZS je sodelovala je pri nastanku portala e-VEM (priprava navodil, usposabljanje referentov točk e-VEM in delavcev v prijavno-odjavnih službah ZZZS). Ima dolgoletne izkušnje kot predavateljica na seminarjih (elektronski obrazci M, vsebine s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja …).

Posebne ugodnosti
 • V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz istega podjetja/ustanove priznamo dodatnih 10 % popusta za vsakega dodatnega udeleženca.

Koristi

Vsebina

Predavatelji

Renata Praća

Renata Praća je zaposlena na ZZZS Območna enota Kranj kot vodja izpostave Škofja Loka. Kot vsebinski vodja projekta na ZZZS je sodelovala je pri nastanku portala e-VEM (priprava navodil, usposabljanje referentov točk e-VEM in delavcev v prijavno-odjavnih službah ZZZS). Ima dolgoletne izkušnje kot predavateljica na seminarjih (elektronski obrazci M, vsebine s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja …)

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.