Ukrepi za preprečevanje kršitev delovnih obveznosti

Ukrepi za preprečevanje kršitev delovnih obveznosti

Enodnevni seminar

Prijava
Detektivi ugotavljajo, da se sum kršitve najpogosteje pokaže za resničnega. Pogosto naletijo na nepričakovane kršitve, na primer: med preverjanjem bolniške odsotnosti odkrijejo kršitev izplačevanja potnih stroškov. Pokaže se namreč, da delavec že več let ne prebiva na naslovu, ki ga je dal delodajalcu. V približno 90 odstotkih so domneve delodajalca pravilne, kar pomeni, da delavec krši bolniški red. Nekateri oškodujejo delodajalca za več tisoč evrov na leto.

Delavec se mora vzdržati vseh ravnanj, ki materialno ali moralno škodijo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca, spoštovati mora predpise o varnosti in zdravju pri delu,upoštevati delodajalčeva navodila in ga obveščati o vseh bistvenih okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti.

Delodajalci se za preverjanje kršitev delovnih obveznosti odločite predvsem, kadar je očitno (ali obstaja sum), da zaposleni krši katero od zakonskih določil ali delodajalčevih pravil.

Kako bi takšne situacije lahko vnaprej predvideli in se jim posledično izognili, bosta svetovali odvetnica in detektivka, zato se udeležite praktičnega seminarja Ukrepi za preprečevanje kršitev delovnih obveznosti.

Seminar je namenjen vsem, ki se srečujejo s kršitvami na področju delovnih obveznosti:
za kadrovske službe v gospodarstvu in javnem sektorju, za vodje enot in oddelkov, za vodje zavodov in organizacij, za pravne svetovalce in vse, ki za svoje stranke opravljajo tudi te postopke.

 

Koristi

Z udeležbo na praktičnem seminarju boste:

 • poznali pravne podlage za uvedbo postopkov odpovedi v primerih različnih kršitev,
 • dobili hiter in jasen pregled nad izpolnjevanjem zakonskih zahtev v zvezi z upravičenji detektivov,
 • enostavno vpeljali ukrepe za preprečevanje kršitev, tudi skozi primere sodne prakse,
 • dobili odgovore na vprašanja, ki nam jih pošljite že pred pričetkom seminarja na naslov: branka.gorjup@zfm.si.

Vsebina

Kratek pregled vsebine:

Pravni vidik:

 • Pravna podlaga za odpovedi pogodbe o zaposlitvi – na splošno
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu zaradi kršenja bolniške odsotnosti
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi posredovanja napačnega podatka o kraju, s katerega delavec prihaja na delo in preveč prejetih povračil potnih stroškov
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga zlorabe alkohola, drog ali drugih prepovedanih sredstev
 • Izoblikovanje politike kaznovanja za vse navedene kršitve pri delodajalcu in sodna praksa

Delo detektiva:

 • Pravna podlaga za poizvedbe in delo detektiva ZDD-1, ključna določila ZDD-1 za delo detektiva in njegove stranke, področje dela po ZDD-1, upravičenja detektiva – kako in o čem sme detektiv poizvedovati in pridobivati dokazno gradivo, pooblastilo – temelj za legalne poizvedbe na podlagi ZZD-1
 • Napake, zaradi katerih naročnik v disciplinskem postopku ali na sodišču lahko izgubi spor
 • Praktični primeri dela detektiva s terena s poudarkom na delovnih razmerjih
 • Poizvedbe – metodika in taktika za primer: zlorabe pravice do odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe  – nadzor ali kontrola, kdaj uporabiti kontrolo in kdaj nadzor?
 • Zlorabe  uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela (poizvedbe na CRP glede uradnih naslovov bivališč in naslovov za vročanje pošte, poizvedbe preko AJPES ipd, Youtube, terenske poizvedbe, in drugi javno dostopni viri)

Delo pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog (podroben opis pravilnega testiranja zaposlenih glede alkohola in postopki, če ga odklonijo)

Predavatelji

Helena Dvoršak

Helena Dvoršak je diplomirana ekonomistka in specialistka informacijske varnosti ter detektivka z detektivsko licenco 115. Zaposlena je v Detektivski agenciji AHD v Ljubljani. Tema njene diplomske naloge je bila pogodbeno pravo s poudarkom na detektivski pogodbi in pooblastilu, v specialistični nalogi pa se je ukvarjala z varovanjem zasebnosti zaposlenih na delovnem mestu. Specializirana je za poslovne…

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani,…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.