Ukrepi za preprečevanje in posledice kršitev delovnih obveznosti v javnem sektorju

Ukrepi za preprečevanje in posledice kršitev delovnih obveznosti v javnem sektorju

Enodnevni seminar

Prijava

Vsak delavec je dolžan v delovnem razmerju izpolnjevati svoje obveznosti. Prav tako se mora vzdržati vseh ravnanj, ki materialno ali moralno škodijo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca, spoštovati mora različne predpise, upoštevati delodajalčeva navodila in ga obveščati o vseh bistvenih okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti.

Če delavec ne izpolnjuje pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja oziroma jih celo krši, govorimo o disciplinski odgovornosti delavca. Pri ugotavljanju disciplinske odgovornosti delavcev v javnem sektorju se za zaposlene v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti uporabljajo določbe Zakona o javnih uslužbencih, za ostale zaposlene v javnem sektorju pa veljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih.

Vse o vrstah disciplinskih kršitev, možnih ukrepih (t. i. sankcijah) ter pravnih posledicah boste izvedeli na izjemno praktičnem seminarju Ukrepi za preprečevanje in posledice kršitev delovnih obveznosti v javnem sektorju.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vsem, ki se srečujejo s kršitvami na področju delovnih obveznosti: za kadrovske službe v javnem sektorju, za vodje enot in oddelkov, za vodje zavodov in organizacij, za pravne svetovalce in vse, ki za svoje stranke opravljajo tudi te postopke.

Koristi

Z udeležbo na praktičnem seminarju boste:

 • poznali pravne posledice različnih kršitev delovnih obveznosti,
 • poznali pravne podlage za uvedbo postopkov odpovedi v primerih različnih kršitev,
 • enostavno vpeljali ukrepe za preprečevanje kršitev, tudi skozi primere sodne prakse,
 • dobili hiter in jasen pregled nad izpolnjevanjem zakonskih zahtev v zvezi z upravičenji detektivov,
 • dobili odgovore na vprašanja, ki nam jih pošljite že pred pričetkom seminarja na naslov: branka.gorjup@zfm.si.

Vsebina

Kratek pregled vsebine

Pravni vidik:

 • preprečevanje delovnih kršitev
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi – na splošno
 • pravne posledice kršitev delovnih obveznosti zaradi:
 • bolniške odsotnosti
 • posredovanja napačnega podatka o kraju, s katerega delavec prihaja na delo in preveč prejetih povračil potnih stroškov
 • zlorabe alkohola, drog ali drugih prepovedanih sredstev ipd.
 • sodna praksa

Delo detektiva, s posebnostmi v javnem sektorju:

 • pravna podlaga za poizvedbe in delo detektiva po ZDD-1, upravičenja detektiva, pooblastila …
 • napake, zaradi katerih naročnik v disciplinskem postopku ali na sodišču lahko izgubi spor
 • praktični primeri dela detektiva s terena s poudarkom na delovnih razmerjih
 • zlorabe uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela
 • delo pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog (podroben opis pravilnega testiranja zaposlenih glede alkohola in postopki, če ga odklonijo)

Predavatelji

Breda Koren

Breda Koren, vodja Službe za splošne zadeve, Služba Vlade RS za zakonodajo

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.