Učinkovito izvajanje gradbene zakonodaje v 4 sklopih – Za investitorje, projektante, nadzornike in izvajalce

Učinkovito izvajanje gradbene zakonodaje v 4 sklopih – Za investitorje, projektante, nadzornike in izvajalce

Online seminar v živo

Prijava

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

V izrednih razmerah, v katerih smo zadnja dva meseca, je področje gradbeništva doletelo najmanj ukrepov in sprememb, ki bi močno vplivala na panogo.

Vseeno in ravno zato, ker se investicije/gradbena dela izvajajo nemoteno, pa ostajajo nerešena vprašanja in dileme, ki že nekaj časa terjajo strokovne odgovore, dopolnitve, pojasnila in obrazložitve. Že nekaj časa je s strani države obljubljena tudi sprememba zakonodaje, ki upamo, da bo uredila marsikaj na tem področju.

Prav tako se bliža datum 31. 5. 2020, ki pomeni konec prehodnega obdobja za izvajalce, ki jim v 120. členu GZ določa uskladitev s 14. členom tega zakona.

To in še mnogo več vam obljubljamo, da boste izvedeli v tokratnem online seminarju.

Koristi

 • Seminar spremljate na vašem izbranem računalniku ali mobilnem telefonu – na delovnem mestu ali doma.
 • Odprta komunikacija s predavateljico, ki bo predstavila intenziven nabor vsebin.
 • Seminar je namenjen vsem udeležencem pri investiciji/gradnji, ki uporabljate gradbeno zakonodajo, ste posredno ali neposredno povezani z njo in želite poznati odgovore na vprašanja in dileme, ki se vam pojavljajo pri vašem delu.

Vsebina

1. sklop – investitor kot naročnik

 • Zakonske obveznosti
 • Katere zakonske obveznosti se lahko prenese na pogodbenike in katere je prepovedano
 • Dela za katere je potrebno gradbeno dovoljenje in dela za katera dovoljenje ni potrjeno
 • Gradnja, vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
 • Rekonstrukcija, novogradnja, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja z gradbenim dovoljenjem
 • Spremembe med gradnjo

2. sklop – projektant

 • Pogoji za projektanta, vodjo projekta po ZAID
 • Naloge in obveznosti projektanta, vodje projekta
 • Predpisana projektna dokumentacija, značilnosti
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi
 • Projektantski nadzor

3. sklop – nadzornik

 • Pogoji za nadzornika, vodjo nadzora po ZAID
 • Naloge nadzornika in vodje nadzora
 • Predpisane obveznosti;
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi

4. sklop – izvajalec

 • Pogoji za izvajalca, vodjo del, vodjo gradnje – prehodni rok 1. 6. 2020
 • Imenik IZS; OZS in GZS – razlike med vpisi
 • Razlika med vodjem del in vodjem gradnje
 • Naloge izvajalca, vodje del in vodje gradnje
 • Zakonske obveznosti in razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi

Predavatelji

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav. Poklicno pot je začela kot gradbena inženirka na gradbiščih, nato je bila na občini svetovalka župana za okolje in prostor, bila je gradbena inšpektorica, vodila je medobčinski inšpektorat, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje, vodila Inšpektorat RS za okolje…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.