Tveganja za nezgode pri delu ter preventivni ukrepi

Tveganja za nezgode pri delu ter preventivni ukrepi

Online seminar

Prijava
Kdaj?
28. 10. 2021, 9.00 - 13.30
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu

 

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in jo popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

 

POMEMBNO: Nezgod pri delu je še vedno preveč!

Po podatkih ZZZS v Sloveniji dnevno izostane od dela zaradi bolezni ali poškodb skoraj 40.000 ljudi, nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela pa znašajo okoli 450 milijonov EUR na leto. Ob upoštevanju, da stroški nezgod in bolezni na delovnem mestu v državah EU okvirno znašajo 3 % bruto družbenega proizvoda, to v Sloveniji znese okoli 1.650 EUR na zaposlenega na leto oziroma eno povprečno slovensko plačo. 

Delodajalec je, v skladu z ZVZD-1, dolžan poskrbeti za varnost in zdravje delavcev!

Pomembno je, da delodajalec z vidika varnosti in zdravja naredi vse, da do nezgod pri delu ne pride. Ukrepati mora preventivno (še posebej se je to pokazalo v času od pričetka epidemije), pravilno in pravočasno, saj le tako lahko v primeru nezgode dokazuje, da do nezgode pri delu ni prišlo po njegovi krivdi. Koristno je poznati  in odpraviti najpogostejše napake, ki jih delodajalci v praksi naredijo že pred nezgodo.

Posebej za vas organiziramo praktičen seminar.


Komu je seminar namenjen?

Direktorjem, odgovornim osebam za varnost in zdravje pri delu, strokovnim delavcem,  pooblaščencem za varnost in zdravje pri delu, kadrovikom in vsem, ki se zavedate pomena varnega in zdravega dela.

Koristi

Priprava in hramba evidenc ter izpolnitev dokumentacije

Ustrezna, pravilna in pravočasna priprava in hramba evidenc ter izpolnitev dokumentacije, s katero boste kot delodajalci dokazali, da ste naredili vse in da do nezgode ni prišlo zaradi vaše krivde.

Primeri iz prakse

S pomočjo primerov iz prakse boste prepoznali najpogostejše napake in pravočasno ukrepali.

Strokovni odgovori

Prejeli boste strokovne odgovore na vaša konkretna vprašanja.

Vsebina

9.00–10.30 – Odgovornost delodajalca v sistemu varnosti in zdravja pri delu

 • Zagotavljanje varnega in zdravega dela – delodajalčeva zakonodajna dolžnost
 • Vloga strokovnega delavca za varnost in zdravje za zmanjšanje tveganj za nastanek nezgod pri delu
 • Usposabljanje in motiviranje delavcev za varno delo
 • Upoštevanje varnostnih predpisov in navodil za varno delo
 • Zahteve in nadzor za uporabo osebne varovalne opreme
 • Dokumentiranje izvedenih ukrepov za zmanjšanje nezgod
 • Organigram odgovornih oseb za varnost in zdravje pri delu

10.30–11.15 – Metode za iskanje vzrokov nezgod pri delu

 • Predstavitev metode 5 x ZAKAJ (prihaja do nezgod pri delu)
 • Praktični primeri iskanja vzrokov nezgod pri delu
 • Ukrepi za zmanjšanje tveganja nastanka nezgod pri delu

11.15–11.45 – odmor

11.45–12.45 – Finančne posledice nezgod pri delu – regresni zahtevki

 • Regresni zahtevki, kot končna posledica nezgod pri delu
 • Pravne podlage za regresne zahtevke
 • Naraščajoč trend uspešno zaključenih regresnih, odškodninskih in tudi kazenskih zahtevkov vas kot delodajalca sili k vzpostavitvi in izvajanju ukrepov, ustreznemu sistemu pooblastil in odgovornosti ter zavarovanju dokazov
 • Predstavitev pravnih podlag za izstavitev regresnih zahtevkov: ZZZZ, ZDR, ZVZD-1, ZPIZ-1, ZPIZ-2.
 • Predstavitev najpogostejših napak (storjenih pred nastankom nezgode), ki so jih delodajalci storili v postopkih z namenom preventivnega ukrepanja
 • Kaj narediti, da bo vsa dokumentacija izpolnjena pravočasno in pravilno ter bo služila kot dokaz, kaj je delodajalec naredil, da bi preprečil nezgodo pri delu

 12.45–13.30 – Primeri iz prakse

 • Predstavitev najpogostejših napak, ki so v praksi storjene pred nastankom nezgod pri delu
 • Odgovori na vprašanja.

Predavatelji

Vilko Švab

Vilko Švab, univ. dipl. inž. str., ima večletne praktične izkušnje na področju zagotavljanja in izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Je sodni izvedenec na področju varstva pri delu in izvedenec nemedicinske stroke ter vodilni presojevalec za presojo sistemov kakovosti ISO 9001 in sistemov varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Bil…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
288,00 259,20 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 6. 10. 2021

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite kodo za popust: MICRO20 (Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.)

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.