Tržna pridobitna in javna nepridobitna dejavnost z računovodskega in davčnega vidika

Tržna pridobitna in javna nepridobitna dejavnost z računovodskega in davčnega vidika

Delavnica

Prijava

Tržna dejavnost predstavlja prodajo proizvodov in storitev na trgu, ki jo javni zavodi opravljajo poleg opravljanja javne službe. Značilnost tržne dejavnosti so ustvarjanje dobička, obdavčljivost prodaje in izpostavljenost konkurenci, zato je potrebno zagotoviti ločeno spremljanje tržne in javne dejavnosti, tako z davčnega kot računovodskega vidika. Ob tem vas zagotovo zanimajo odgovori na vprašanja kot so:

 • Kje je ločnica med javno in tržno službo ter njun računovodski in davčni vidik?
 • Kako določimo sodila za razmejevanje stroškov med javno službo in tržno dejavnost?
 • Katere so naloge in odgovornosti pripravljavcev programa dela ter finančnega načrta?
 • Kako oblikovati ceno tržne dejavnosti?


Pojasnila na vaša konkretna vprašanja prejmete na seminarju in tudi po njem. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: finance@zfm.si.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen poslovodnim organom v javnem sektorju, finančnim in računovodskim delavcem, ustanoviteljem javnih zavodov, predsednikom in članom svetov zavodov ter vsem, ki se srečujejo s predstavljeno problematiko.

Koristi

Delavnica je zastavljena tako, da boste s pomočjo praktičnih primerov zagotovo:

 • znali določiti sodila za razmejevanje stroškov med javno in tržno dejavnostjo;
 • poznali računovodski in davčni vidik javne in tržne dejavnosti pri proračunskem uporabniku;
 • vedeli, katere so naloge in odgovornosti pripravljavcev programa dela ter finančnega načrta;
 • dobili odgovore na vsa odprta vprašanja.

Vsebina

Kratek pregled vsebine:
 • vloga ustanovitelja pri ustanavljanju javnih zavodov,
 • opredelitev javne in tržne dejavnosti,
 • osnovni pojmi: javna služba, nepridobitna dejavnost, tržna pridobitna dejavnost,
 • javna in tržna dejavnost iz računovodskega in davčnega vidika,
 • kateri so prihodki javne in tržne dejavnosti,
 • delitev splošnih stroškov glede na vrste dejavnosti (javna – tržna),
 • oblikovanje sodil,
 • praktični primeri sodil za različne uporabnike (npr. šola, vrtec, knjižnica, gledališče, zdravstveni domovi, gasilci,….),
 • vprašanja udeležencev, dileme in diskusija.

Predavatelji

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.