Trening vodenja za srednji menedžment

Trening vodenja za srednji menedžment

Prijava

Novo usmerjeno usposabljanje za nadgradnjo vodstvenih veščin za srednji menedžment

“If you want a recipe for disaster, just follow in the footsteps of many businesses today: As organizations are getting flatter and pushing responsibility down the ladder onto middle managers, those middle managers are not receiving the leadership development training they need to handle these responsibilities.”
– Peter Walsh, Head of Global Marketing, Harvard Business School Publishing


 Srednji menedžment deluje kot temeljna vez med zaposlenimi in višjim vodstvom oz. lastniki organizacije. Je ključen za uresničevanje strateških odločitev in razvoj prihodnje generacije vodstva v organizaciji.

Funkcija predstavlja neprestano manevriranje med zahtevami in pričakovanji višjega menedžmenta in lastnikov na eni ter ustrezno komunikacijo z  zaposlenimi na drugi strani. Vse z namenom zagotovitve najoptimalnejšega načina za dosego poslovnih ciljev. Za vodje srednjega menedžmenta se pogosto imenuje strokovnjake  s posameznih področij – z močno razvitimi strokovnimi kompetencami, a brez večjih predhodnih vodstvenih izkušenj.

Zato je ključno, da se vodjem srednjega menedžmenta  omogoči usposabljanja, za utrjevanje veščin, ki so nujno potrebne za obvladovanje kompleksnih izzivov njihove vloge.

Koristi

Program obsega nadgradnjo ključnih vodstvenih veščin:

 • Utrjevanje vodstvene pozicije navzgor in navzdol
 • Učinkovito usklajevanje in vzpostavljanje jasne komunikacije v vse smeri
 • Vzpostavljanje avtoritete
 • Uspešno komuniciranje – navzgor in navzdol
 • Suveren in samozavesten nastop
 • Motiviranje zaposlenih
 • Obvladovanje konfliktov

Pomembne koristi za podjetje:

Srednji menedžment ima ključno izvedbeno vlogo in pomembno je, da jo dobro in uspešno uresničuje. Hkrati pa je navadno tudi med ogromno deležnikov razpeta in navadno tudi ena najbolj obremenjenih delovnih funkcij. Zato je ključno, da organizacija svoje vodje, ki so navadno strokovnjaki z določenih specifičnih področij, tudi ustrezno podpre in vodstveno izobrazi.


Vaše osebne koristi:

 • Naučili se boste, kako zavestno uporabljati svoje prednosti kot vodja in kako okrepiti svoj položaj med zaposlenimi in šefi.
 • Napram vodstvu boste oblikovali jasno vlogo in podlago za odprto komunikacijo.
 • Naučili se boste, kako optimalno komunicirati z vašimi zaposlenimi, jih motivirati, delovati samozavestno v konfliktnih situacijah in s tem aktivno vijugati med različnimi pričakovanji.

Vsebina

Delavnica: Vodenje v "sendvič" položaju

Srednji menedžment je ves čas razpet med svoje podrejene sodelavce in vrhnji menedžment, ki imata pogosto nasprotujoče si interese. Od spretnosti in razumevanja vodje je odvisno, kako bo uspel uspešno voditi svoj tim med temi interesi. 

 Cilji prvega srečanja

 Na delavnici se bomo spoznali z razliko v “govorici” vrhnjega vodstva (vodenje navzgor) in tima sodelavcev (vodenje navzdol):

 • kako nagovoriti vodstvo in kako sodelavce, da bom kot vodja navdihnil sodelavce in zadovoljil svoje nadrejene,
 • kako prepoznati napetostno polje različnih hierarhičnih ravni: kaj so interesi vodstva in kaj sodelavcev ter kako “krmariti” med obema,
 • kaj morate narediti za utrjevanje svojega položaja vodje,
 • in kako nastopiti samozavestno proti šefu in napram zaposlenim:  NLP tehnike za samozavesten nastop in neverbalna govorica, ki je izjemno pomembna.

Vodenje navzgor

 • Kaj morate storiti za pridobivanje podpore nadrejenih in
 • kako zastopati interese vodstva: kako sodelavcem predstaviti zahteve vodstva – tudi takrat, ko se z njimi morda ne strinjate.

Vodenje navzdol

 • Motivacija vs nadzor: od kontrole k navdihovanju – kako ne samo motivirati, ampak navdihniti sodelavce in
 • kako obvladovati pritisk in visoke  zahteve.
Online priročnik: Sodobna orodja vodenja
 • Trendi na področju organizacije razvoja izobraževanj v podjetjih
 • Razumevanje in delovanje organizacije
 • Sistemi vodenja
 • Veščine vodenja
 • Orodja vodenja
 • Osebni in profesionalni razvoj
 • Standardi
Gradivo: Vodenje razvojnih pogovorov

Kako se pripraviti na pogovor

 • Zakaj sploh izvajati letne pogovore
 • Določitev vsebin letnega pogovora
 • Usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca
 • Predpriprava: spremljanje kritičnih in izjemnih dogodkov
 • Pregled realizacije ciljev

Izvedba pogovora in aktivnosti po pogovoru

 • Vzpostavitev dobrega vzdušja: kako začeti
 • Izvedbo pogovora prilagodite sodelavcu: tipi sogovornikov in način izvedbe pogovora glede na tip
Delavnica: Komunikacija za vodje

80% vodenja predstavlja komuniciranje! A hkrati temu vidiku vodenja pogosto namenimo najmanj pozornosti… V sodobnem dinamičnem poslovnem okolju uspešno in učinkovito komunikacijo pogosto zanemarjamo, pa vendar se zavedamo, da je ključni element navdiha in motivacije tima, poslovne uspešnosti, pozitivne bilance in dobrih odnosov, kjer zaposleni napredujejo in ustvarjajo rezultate.

Cilji drugega srečanja

 • Tehnike in metode za pridobitev povratne informacije 
  • Povratna informacija kot ključ do rasti in napredka, kako jo sprejeti in kako podati – NLP tehnika 3 pozicij
 • Naučite se reči NE:
  • Kdaj vodja mora reči ne in kako to narediti
 • Strategija argumentacije
 • Obvladovanje konfliktov:
  • Vodja kot posrednik – kako zapeljati konflikt tako, da bo konflikt zlata priložnost za izboljšanje,
  • Kako upravljati konflikte (navzgor ali navzdol)
 • Praktične študije primerov iz vsakdanjih vodstvenih situacij
Interaktivni seminar: Time management

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj. Delo poteka v skupinah, temelji na mreženju med udeleženci, prepletu dobrih praks, interaktivno in izkustveno z možnostjo takojšnje uporabe pridobljenih veščin v prakso.
 • Nova znanja in veščine boste podkrepili tudi s praktičnim delom in nalogami.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur.
 • Dostop do e-priročnika imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

mag. Suzana Ester Car

mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.