Trening vodenja za srednji menedžment

920,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Novo usmerjeno usposabljanje za nadgradnjo vodstvenih veščin za srednji menedžment

“If you want a recipe for disaster, just follow in the footsteps of many businesses today: As organizations are getting flatter and pushing responsibility down the ladder onto middle managers, those middle managers are not receiving the leadership development training they need to handle these responsibilities.”
– Peter Walsh, Head of Global Marketing, Harvard Business School Publishing


 Srednji menedžment deluje kot temeljna vez med zaposlenimi in višjim vodstvom oz. lastniki organizacije. Je ključen za uresničevanje strateških odločitev in razvoj prihodnje generacije vodstva v organizaciji.

Funkcija predstavlja neprestano manevriranje med zahtevami in pričakovanji višjega menedžmenta in lastnikov na eni ter ustrezno komunikacijo z  zaposlenimi na drugi strani. Vse z namenom zagotovitve najoptimalnejšega načina za dosego poslovnih ciljev. Za vodje srednjega menedžmenta se pogosto imenuje strokovnjake  s posameznih področij – z močno razvitimi strokovnimi kompetencami, a brez večjih predhodnih vodstvenih izkušenj.

Zato je ključno, da se vodjem srednjega menedžmenta  omogoči usposabljanja, za utrjevanje veščin, ki so nujno potrebne za obvladovanje kompleksnih izzivov njihove vloge.

 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj. Delo poteka v skupinah, temelji na mreženju med udeleženci, prepletu dobrih praks, interaktivno in izkustveno z možnostjo takojšnje uporabe pridobljenih veščin v prakso.
 • Nova znanja in veščine boste podkrepili tudi s praktičnim delom in nalogami.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur.
 • Dostop do e-priročnika imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.

Program obsega nadgradnjo ključnih vodstvenih veščin:

 • Utrjevanje vodstvene pozicije navzgor in navzdol
 • Učinkovito usklajevanje in vzpostavljanje jasne komunikacije v vse smeri
 • Vzpostavljanje avtoritete
 • Uspešno komuniciranje – navzgor in navzdol
 • Suveren in samozavesten nastop
 • Motiviranje zaposlenih
 • Obvladovanje konfliktov

Pomembne koristi za podjetje:

Srednji menedžment ima ključno izvedbeno vlogo in pomembno je, da jo dobro in uspešno uresničuje. Hkrati pa je navadno tudi med ogromno deležnikov razpeta in navadno tudi ena najbolj obremenjenih delovnih funkcij. Zato je ključno, da organizacija svoje vodje, ki so navadno strokovnjaki z določenih specifičnih področij, tudi ustrezno podpre in vodstveno izobrazi.


Vaše osebne koristi:

 • Naučili se boste, kako zavestno uporabljati svoje prednosti kot vodja in kako okrepiti svoj položaj med zaposlenimi in šefi.
 • Napram vodstvu boste oblikovali jasno vlogo in podlago za odprto komunikacijo.
 • Naučili se boste, kako optimalno komunicirati z vašimi zaposlenimi, jih motivirati, delovati samozavestno v konfliktnih situacijah in s tem aktivno vijugati med različnimi pričakovanji.

Vsebina

Avtorji

mag. Suzana Ester Car

mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. S kadrovskim managementom se je pričela ukvarjati leta 2000 v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. Pet let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi na Kliniki Golnik. Kot samostojna svetovalka s podjetji in organizacijami sodeluje pri vpeljavi orodij kadrovskega managementa in usposabljanju vodij za samostojno in učinkovito uporabo vpeljanih orodij. Pri implementaciji izhaja iz potreb in organizacjske kulture podjetij ter vključuje zaposlene v vse faze implementacije.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.