Trajna hramba dokumentov in arhivsko gradivo v zasebnem sektorju

Trajna hramba dokumentov in arhivsko gradivo v zasebnem sektorju

Enodnevni seminar

Prijava
Dogodek je v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev ovrednoten z 0,8 kreditne točke.
 • Ustrezno skrbite za zaščito dokumentov, ki jih morate dolgoročno hraniti?
 • Upoštevate vsa pravila za ustrezno pripravo, zaščito in hrambo gradiva?
 • Veste, katero dokumentarno gradivo vašega zasebnega podjetja je arhivsko, kdaj to postane in kako ravnati z njim?
 • Ali poznate vsa pravila za ustrezno pripravo gradiva za varno trajno hrambo: zlaganje, prelaganje, odstranitev kovinskih in plastičnih delov, priprava seznama, oznaka škatle?
 • Ste seznanjeni z natančnim postopkom odbiranja, priprave in izročanja arhivskega gradiva pristojnemu arhivu?

To so vprašanja, ki si jih postavljate vsakič, ko se kot zasebna gospodarska družba soočate s postopkom dolgoročne hrambe dokumentarnega gradiva ali pripravo arhivskega gradiva za izročitev v pristojni arhiv.

Da boste dokumentarno in arhivsko gradivo pripravili in hranili na ustrezen način v skladu z zakonodajo in stroko, smo v sodelovanju z priznanimi strokovnjaki pripravili strokovni seminar.

DODATNO za udeležence: Zbirka rokov hrambe v e-obliki.
Komu je seminar namenjen?
 • Zaposlenim, ki so odgovorni za organizacijo ali izvedbo procesov upravljanja z dokumentarnim gradivom.
 • Informatikom, ki skrbijo za informacijske sisteme upravljanja z dokumenti ali informacijami oz. za področje informacijske varnosti.
 • Vsem, ki jih to področje posebej zanima.

Koristi

Na seminarju boste dobili napotke za:

 • ustrezno varno hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v fizični in digitalni obliki v vaši organizaciji;
 • dosledno upoštevanje zakonskih določil o odbiranju, pripravi in izročanju arhivskega gradiva v fizični in digitalni obliki pristojnemu arhivu;
 • vodenje dokumentacije o gradivu;
 • najprimernejše in z zakonodajo usklajene rešitve iz prakse ter se tako izognili nepotrebnim napakam in kršitvam.

Vsebina

Kratek pregled vsebine:Varna hramba dokumentarnega in arhivskega gradiva pri ustvarjalcu ter izročanje arhivskega gradiva pristojnemu arhivu – iz predpisov v prakso1. Arhivsko gradivo

 • kaj je zasebno in kaj javno arhivsko gradivo
 • vsebinsko določanje; in pisno strokovno navodilo za
 • Odbiranje ali odločba o razglasitvi državnega arhiva o razglasitvi zasebnega arhivskega gradiva
 • odbiranje, popisovanje, ustrezna hramba pri ustvarjalcu
 • izročanje pristojnemu arhivu

2. Digitalno arhivsko gradivo

 • dodatno strokovno-tehnično navodilo – kaj vse in kako
 • pripraviti za izročitev v arhiv
 • dogovor o obsegu in načinu izročitve

3. Izhodišča za razumevanje sistema e-arhiva

 • e-hramba in e-arhiviranje
 • dolgoročno ohranjanje e-gradiva po predpisih (nosilci, formati, zahteve za hrambo itd.)
 • predstavitev standardov kot pomoč pri vzpostavitvi e-arhiva
 • ISO 14721 oz. referenčni model OAIS,
 • ISO 20652: 2006, ki definira proces prevzema egradiva v arhivski informacijski sistem
 • ISO 13008, priporočila za prenos e-gradiva v drugo informacijsko okolje in pretvorbo formatov
 • primer vzpostavitve e-arhiva na podlagi predpisov in standardov: Slovenski elektronski arhiv eARH.si

 

Predavatelji

Aleksandra Mrdavšič

Diplomirana zgodovinarka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Aleksandra Mrdavšič je od 1995 zaposlena kot arhivistka v Arhivu Republike Slovenije. Najprej se je ukvarjala z najstarejšim listinskim gradivom, nato pa prevzela področje gospodarstva, ki ni del uprave – skrb za najstarejše arhivske gospodarske fonde in izvajanje arhivske javne službe pri sodobnih ustvarjalcih arhivskega gradiva.

dr. Jože Škofljanec

Dr. Jože Škofljanec, rojen leta 1970, se je po končanem študiju zgodovine na Univerzi v Ljubljani v letu 1996 zaposlil v Arhivu Republike Slovenije. Najprej se je ukvarjal s strokovno obdelavo srednjeveških listin, od leta 2001 pa se je bolj poglobljeno posvetil popisovanju arhivskega gradiva in strukturam podatkov o arhivskem gradivu ter normativnim kontrolam teh…

dr. Tatjana Hajtnik

Dr. Tatjana Hajtnik je leta 1986 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, leta 1998 pa magistrirala na univerzitetnem programu »Informacijsko upravljavske vede« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, julija 2016 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.   Deluje na področju informatike,…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.