Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu

Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu

Online izobraževalni program

Prijava
Trajanje
11. 5.–25. 5. 2021
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

NOV IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZA IZVAJANJE UČINKOVITE PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Program se v skladu z 10. členom Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19, 164/20) točkuje z 12 točkami.


»Covid-19 je področju varnosti in zdravja pri delu dal nove razsežnosti. Izzive imajo tako tisti, v prvih bojnih vrstah ter v za družbo pomembnih poklicih, kot zaposleni, napoteni na delo od doma in delavci v poklicih, ki jih je treba opravljati v delodajalčevih prostorih.
Delovna inšpekcija je lani opravila 40 odstotkov več nadzorov kot leto pred tem, samo januarja letos pa že več kot polovico vseh, ki so jih lani.« Delo, 7. 3. 2021

Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri delu (ENWHP, 2007). Je zakonsko obvezna, saj Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-12011) v 32. členu navaja, da mora delodajalec »promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.«

Učinkovita promocija zdravja na delovnem mestu je sicer zakonsko nujna, a je ne delamo zaradi inšpekcije. Bolniške odsotnosti, nezadovoljstvo in slabo počutje ogromno stanejo, tako zaposlene, kot organizacijo. Dobro je vedeti, da imajo koristi od promocije zdravja tako zaposleni kot tudi delodajalci, saj vsak vložen evro v promocijo zdravja na delovnem mestu povrne 2,5–4,8 EUR (EU, OSHA).

Brez ustreznega znanja, praktičnih orodij in poznavanja dobre prakse pa ne moremo pričakovati dobrih rezultatov.

Zato smo za vas pripravili nov, izjemno praktičen, program za pridobitev certifikata.


Program je sestavljen iz:

 • dveh intenzivnih online praktičnih delavnic (delavnici bosta potekali online, preko aplikacije ZOOM)
  • V primeru izboljšanja epidemiološke slike in sproščanja ukrepov, bomo delavnici izvedli v Poslovni hiši Unija, Brezovica pri Ljubljani.
 • dostop do portala e-VZD in priročnika Varnost in zdravje pri delu ter dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo:
  • gradiva s posameznih delavnic ter e-gradivo: »Promocija zdravja pri delu - dobro za zaposlene, koristno za organizacije«,
  • vadnice delavnic, s praktičnimi vajami in primeri rešitev ter
  • povezava in napotki za izračun stroškov in ekonomske upravičenosti promocije zdravja v organizaciji ali podjetju.

Po koncu programa boste pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti: CERTIFIKAT Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu v slovenskem in angleškem jeziku.


Usposabljanje oz. delavnica promocije zdravja pri delu je namenjena:

 • internim promotorjem zdravja v organizacijah
 • članom skupine za zdravje, internim promotorjem in koordinatorjem po dislociranih enotah,
 • vodilnim in vodstvenim delavcem,
 • kadrovskim strokovnjakom,
 • pooblaščencem za varnost in zdravje pri delu,
 • koordinatorjem za promocijo zdravja.

Koristi

Z udeležbo na programu boste z aktivnim sodelovanjem, praktičnimi nalogami ter z akcijsko usmerjenostjo izdelali načrte za:

 • analizo stanja zdravja in počutja v podjetju ali organizaciji,
 • zdravo delo in motivirane zaposlene,
 • usposabljanje, spremljanje in stalno izboljševanje rezultatov ter
 • za znižanje stroškov in posledic bolniške odsotnosti in stresa.

Naučili se boste pripraviti načrt ukrepov in vzpostaviti merljive kazalnike rezultatov uspešnosti. Spoznali boste ključna priporočila glede uspešnega vodenja skupin oz. procesov promocije zdravja ter, kako pridobiti podporo vodstva, zaposlenih in članov skupine za zdravje.

Vsebina

Praktična delavnica

Na delavnici boste skozi praktične naloge spoznali:

 • Temelji in koristi dobre prakse promocije zdravja pri delu ter primeri dobre prakse iz Slovenije in EU.
 • Šest korakov izvajanja promocije zdravja pri delu.
 • Kako izpeljemo ključne uvodne aktivnosti za uspeh nadaljnjih ukrepov in priporočila glede ustanovitve in sestave skupine za zdravje.
 • Katere analize nujno potrebujemo in katera (brezplačna) orodja imamo na voljo.

Lahko boste delali “v živo”, oziroma izdelali osnutek načrta promocijo zdravja, za svojo organizacijo ali podjetje.

E-gradivo v spletni učilnici
 • dostop do portala e-VZD in priročnika Varnost in zdravje pri delu ter
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo:
  • gradiva s posameznih delavnic ter e-gradivo: »Promocija zdravja pri delu – dobro za zaposlene, koristno za organizacije«,
  • vadnice delavnic, s praktičnimi vajami in primeri rešitev ter
  • povezava in napotki za izračun stroškov in ekonomske upravičenosti promocije zdravja v organizaciji ali podjetju.
Praktična delavnica

Na delavnici boste skozi praktične naloge spoznali:

 • Glavni elementi in značilnosti dobrih načrtov promocije zdravja.
 • Glavna področja ukrepov promocije zdravja, s praktičnimi primeri ukrepov po področjih. S katerimi kazalniki merimo uspešnost in učinkovitost ukrepov, za potrebe vodstva, skupine za zdravje in zaposlenih.
 • Ukrepi za motiviranje in spodbujanje zaposlenih pri izvajanju ukrepov.
 • Uporaba orodja KALDOZ – kalkulatorja za izračun stroškov in ekonomske upravičenosti ter donosnosti ukrepov promocije zdravja ekonomske upravičenosti ukrepov – izračunajte vaše stroške in donosnost ukrepov.
 • Glavne pasti in priporočila za izvajanje projektov promocije zdravja ter sistem stalnega izboljševanja zdravja in počutja zaposlenih.

Lahko boste delali “v živo”, oziroma izdelali osnutek načrta promocijo zdravja, za svojo organizacijo ali podjetje.

Zaključek: Zaključene naloge v spletni učilnici in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja: po prvi delavnici prejmete nalogo (naloga je v spletni učilnici), ki jo oddate do dogovorjenega roka.
 • Prejem certifikata Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih online delavnic v ustvarjalnem in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 4 pedagoške ure. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostopne podatke za spletno učilnico boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Dostop do portala e-VZD in priročnika Varnost in zdravje pri delu, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli pred prvo delavnico. Dostop do portala se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Oglejte si primer dela v spletni učilnici tukaj.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno zaključeni nalogi boste po pošti prejeli certifikat Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

dr. Klemen Podjed

Dr. Klemen Podjed iz Inštituta za produktivnost d.o.o. je predavatelj, management consultant, mentor in ICF coach z dolgoletnimi izkušnjami iz poslovnega sveta. Je avtor več priročnikov, spletnikov in zloženk ter številnih strokovnih člankov s področja promocije zdravja pri delu. Njegovih programov usposabljanj za uspešno promocijo zdravja pri delu se je udeležilo preko 1300 udeležencev. Vodil…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
690,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.