Strokovnjak za zakonsko skladen nadzor na delovnem mestu

Strokovnjak za zakonsko skladen nadzor na delovnem mestu

Prijava

Številne organizacije se soočajo s kršitvami pri delu. Te lahko povzročijo resne posledice, zato je pomembno, da vsaka organizacija sprejme ukrepe, ki bodo preprečevali možnosti nastanka težav in hkrati dobro vplivali na učinkovitost dela in zaposlenih. A pri tem se postavljajo izjemno težka vprašanja.

Kaj je dopustno, zakonsko skladno in priporočljivo?

 • Kako izvajati elektronski nadzor, video nadzor in druge ukrepe nadzora?
 • Kako zlorabe bolniških, potnih strokov in drugih kršitev pravilno odkriti in dokazati?
 • Katere ukrepe sprejeti za preprečevanje kršitev?
 • In seveda, kako kljub uvedbi ukrepov ohraniti delovno učinkovitost in zavzetost zaposlenih.
Za učinkovite ukrepe v skladu z zakonodajo vam priporočamo izobraževalni program  za pridobitev certifikata Strokovnjak za zakonsko skladen nadzor na delovnem mestu.

Program je namenjen:
odgovornim za nadzor na delovnem mestu, vodjem različnih oddelkov, predvsem pa vodjem kadrovskih služb, kadrovskim referentom in drugim zaposlenim, ki ste pristojni za izvajanje kadrovske funkcije v podjetju, samostojnim svetovalcem za upravljanje s človeškimi viri, direktorjem in vsem ostalim, ki vas zanima to področje.

 

 

Koristi

VAŠA KORIST – program vas usposobi na ključnih področjih za zakonsko skladno izvajanje nadzora na delovnem mestu:

 • poznavanje zakonodajnih zahtev za delo, skladno z aktualno zakonodajo, 
 • pravilno sprejemanje ukrepov za odkrivanje in dokazovanje kršitev na delovnem mestu,
 • pravilno ravnanje v primeru nadzora računalnikov, tiskalnikov, telefonije in ostalih medijev,
 • dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja in dileme iz prakse

Vsebina

Delavnica: Ugotavljanje in dokazovanje kršitev obveznosti iz delovnega razmerja - pravne podlage

Pravne podlage in postopki

 • Pomen pravočasne zaznave in obravnavanja kršitev
 • Pridobitev relevantnih informacij in zavarovanje dokazov
 • Presoja pravne podlage, vseh okoliščin primera, posledic in ugotavljanje stopnje resnosti kršitve
 • Ali in kdaj naj se zaposlenega sooči z ugotovitvami?
 • Odločanje glede vrste sankcij
 • Disciplinski postopek in disciplinske sankcije
 • Opomin, opozorilo pred odpovedjo
 • Odpoved (krivdna, izredna) – postopek, pogoji, roki,…
 • Prepoved dela, vstopa v prostore, zavarovanje dokazov, zapečatenje računalnika…
 • Odškodninska odgovornost, pogodbene kazni, kazenska odgovornost

Najpogostejše kršitve na delovnem mestu, nasveti glede reševanja in aktualna sodna praksa

 • Prevare, kraje, ponarejanja…
 • Mobing in druge oblike nadlegovanja
 • Razkrivanje ali neupravičena obdelava osebnih podatkov
 • Kršitev prepovedi konkuriranja in konkurenčne klavzule
 • Razkrivanje poslovnih skrivnosti, komuniciranje z mediji, ‘’žvižgači’’
 • Neupravičena odsotnost z dela zaradi bolezni ali poškodbe
 • Neupravičeno izplačevanje potnih in službenih stroškov
 • Alkoholiziranost na delovnem mestu, delo pod vplivom prepovedanih drog
Poslovna izdaja priročnika – ZASEBNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
 • Slovenska zakonodaja, ki ureja osebnostne pravice delavcev in pooblastila delodajalcev
 • Nekateri vidiki zakonske ureditve varstva osebnih podatkov
 • Informacijski pooblaščenec in inšpekcijski nadzor
 • Posebne zahteve zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Dopusten obseg nadzora zaposlenih s strani delodajalcev
 • Problematika evidenc prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu na podlagi prstnih odtisov
 • Praksa Informacijskega pooblaščenca v zvezi z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov v delovnih razmerjih
 • Diskriminacija in spolno nadlegovanje na delovnem mestu
 • Posebnosti v javnem sektorju
 • Praktični nasveti delodajalcem v primeru konfliktnih situacij
 • Občutljivi osebni podatki v delovnopravnih razmerjih
 • Zasebnost in obdelava osebnih podatkov z vidika informacijskih tehnologij
 • Najpogostejša vprašanja v zvezi z varovanjem osebnih podatkov
 • Praktični primeri, obrazci in drugi vzorci za takojšnjo uporabo na CD-ju
Delavnica Odkrivanje in dokazovanje kršitev v sodelovanju z detektivi
 • Detektivske storitve, ki jih najpogosteje najemajo organizacije
 • Kdaj je smiselno vključiti detektiva?
 • Katere informacije zbirajo detektivi?
 • Kontrole in nadzori bolniških staležev
 • Dokazovanje zlorab pravice do povračila potnih stroškov
 • Kršitve med bolniškim staležem
 • Preizkusi alkoholiziranosti in test na prisotnost drog
 • Vključevanje v notranje preiskave kaznivih in neetičnih dejanj
 • Notranje kraje
 • Poslovne skrivnosti,
 • Strokovna pomoč pri preverjanju kandidatov za zaposlitev …
Delavnica: Taktike vodenja razgovora in vedenjska analiza
 • Predstavitev tehnike, uporabnosti in uporabne vrednosti v različnih razgovorih in postopkih v podjetjih ter drugih interakciji
 • Predpogoji za uspešen razgovor/pridobivanje informacij
 • Osnove verbalne in neverbalne komunikacije ter analiza vedenja
 • Praktični vidiki uporabe in vrednotenje znakov/verodostojnosti izjav
Delavnica: nadzor na delovnem mestu v skladu z ZVOP-1
 • Pravne podlage in zakonodaje
 • Sodna praksa in praksa nadzornih organov
 • Nadzor in snemanje telefonskih klicev – nove usmeritve Informacijskega pooblaščenca in Agencije za komunikacijska omrežja in storitve
 • Nadzor e-pošte, uporabe interneta, dopustnost blokad družabnih omrežij in spletnih strani
 • Nadzor uporabe računalnikov,
 • Nadzor uporabe tiskalnikov,
 • Nadzor (u)porabe telefonije, pridobitev izpiskov o klicih
 • Kako pravilno urediti video nadzor,
 • Uporaba posnetkov za dokazovanje kršitev, evidentiranje uporabe video nadzora
 • Uporaba GPS naprav – nove usmeritve Informacijskega pooblaščenca
 • Priporočila in primeri dobrih praks
 • Priporočila za ureditev internih aktov
 • Kršitve in sankcije
Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za zakonsko skladen nadzor na
 • Preverjanje znanja: test prejmete po zadnji in ga rešite doma ter vrnete v odgovorjenem roku.

 • Prejem certifikata Strokovnjak za zakonsko skladen nadzor na delovnem mestu v slovenščini in angleščini.

Potek izobraževanja

Potek izobraževanja

Program je zasnovan tako, da boste zaradi intenzivnega izobraževanja odsotni le štiri delovne dni, ki jih boste maksimalno izkoristili.

Intenzivne delavnice trajajo 5 do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Kot študijsko gradivo, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje na tem področju, boste prejeli poslovno izdajo priročnika Zasebnost in varovanje osebnih podatkov.

Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov), ki ga boste rešili doma oz. na delovnem mestu, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.

V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za zakonsko skladen nadzor na delovnem mestu v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Aleš Župan Galunič

Celotni življenjepis je na voljo tukaj.

Goran Savič

Celotni življenjepis je na voljo tukaj.

mag. Andrej Tomšič

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske…

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.