Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih

Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih

Izobraževalni program

Prijava

Izkušeni menedžerji in vodje proizvodnje se dobro zavedajo, da je vzdrževanje dobesedno »podaljšana roka proizvodnje«. Pomanjkljiva znanja in izkušnje kadra vzdrževalcev neizogibno pomenijo zastoje, zamujene roke in visoke stroške, pa tudi nezgode pri delu; 20 do 40 % vseh nezgod se namreč zgodi v oddelku vzdrževanja.

Zato vodje vzdrževanja kot svoje pomembne zadolžitve izpostavljate:

 • kvaliteten nadzor in analizo opravljenih del, tudi s strani zunanjih izvajalcev;
 • ustrezno načrtovanje preventivnega vzdrževanja;
 • strogo sledenje stroškom;
 • vodenje sodelavcev v oddelku v želeni smeri;
 • zagotavljanje produktivnosti in varnosti delovne opreme;
 • skrb nad celotno tehnično dokumentacijo;
 • upravljanje skladišča rezervnih delov;
 • stalno in kvalitetno izobraževanje.

 Za vas smo pripravili povsem novo izobraževanje.


Program obsega:

 • štiri delavnice, na katerih boste obdelali ključne tematike za optimizacijo vzdrževalnih procesov in reševanje pogostih težav s primeri iz prakse ter dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja;
 • dva sklopa študijskih e-gradiv za osvežitev in nadgradnjo znanja;
 • interaktivni e-seminar in
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Program je namenjen: vodjem vzdrževanja, vzdrževalcem, vodjem proizvodnje, tehničnim sodelavcem iz strokovnih služb in vsem, ki jih tematika zanima.


Udeleženci preteklih izvedb programa so bili najbolj zadovoljni:

»S celotno organizacijo programa, tako s predavatelji kot dobljenimi teoretičnimi gradivi. Predvsem pa s pridobitvijo novih kontaktov, in s tem možnost nadaljnjih stikov, ter izmenjav izkušenj iz prakse.«
Mitja Gnezda, Vodja vzdrževanja, Ydria Motors proizvodnja elektromotorjev d.o.o.

»Z odzivom predavatelja tudi po izvedbi izobraževanja.«
Blaž Mihelčič, Pivovarna Union

»Ustrezni, strokovni predavatelji, v stiku s prakso, ustrezno komuniciranje, organizacija izobraževanja, mesto izobraževanja in pogostitev.«
Andrej Globevnik, Vzdrževanje procesne tehnike, Vipap Videm Krško

»Vključevanje prakse v teoretični razlagi.«
Peter Turinek, Vodja vzdrževanja, Mlekarna Celeia

»Z organizacijo ter izbiro predavateljev.«
Simon Višnovar, Vodja vzdrževanja, Ljubljanske mlekarne


Novo: certifikat strokovne kvalifikacije

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju vzdrževanja.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

Koristi

Izobraževalni program vam tako omogoča, da boste:

 • bolje razumeli in obvladali metodo TPM ter sodobne digitalne tehnologije;
 • dobro poznali in upoštevali tehnično zakonodajo za stroje ter nujne predpise varnosti in zdravja na delovnem mestu;
 • odpravili tveganja in varno izvajali vzdrževalna dela,
 • izboljšali svoje veščine suverene komunikacije, vodenja in organizacije časa,
 • izmenjali izkušnje iz prakse ter se povezali s kolegi iz stroke!

Vsebina

Delavnica: Z metodo TPM do celovitega produktivnega vzdrževanja in sodobna digitalna tehnologija v obvladovanju učinkovitosti strojev

Delavnico vodi Bojan Šinkovec.
9.00–13.30

 • TPM (Total Productive Maintenance) – orodje managementa za doseganje maksimalne učinkovitosti sredstev
 • Kako vzpostaviti ključne procese vzdrževanja in kako zagotoviti stalno izboljševanje teh procesov
 • Koraki uvedbe metode TPM (od priprave do implementacije)
 • Industrija 4.0
 • Lean production
Študijsko gradivo: priročnik Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe

Dostop do digitalne izdaje priročnika imate  v spletni učilnici.

 • Tehnična zakonodaja za proizvode – pojasnila na primerih
 • Bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, povezane z načrtovanjem in izdelavo strojev
 • Vzdrževanje strojev, ex-opreme in zaščitnih sistemov ter pomen varnosti
 • Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja
 • Pregledi in preizkusi delovne opreme
 • Pogosta vprašanja z odgovori
Interaktivni e-seminar: Time management

Dostop do seminarja prejmete  v spletni učilnici.

 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem
Delavnica: Tehnična zakonodaja, tehnična dokumentacija in varnost strojev za vzdrževalce in uporabnike

Delavnico vodi Darko Dajčman.
9.00–13.30

 • Dolžnosti vodje vzdrževanja s področja dvigal, tlačnih posod in ostalih strojev
 • Obvezna tehnična dokumentacija
 • Tehnična zakonodaja v ES in njena harmonizacija
 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode
 • Odgovornost za varen stroj
 • Predpisi za stroje
 • Postopki za nov ali rabljen stroj
 • Direktiva o varnosti strojev
 • Vloga in pomen harmoniziranih standardov
 • ES Izjave – pomen in vsebina
 • Navodila – pomen in vsebina
 • Uporabno dovoljenje
Študijsko e-gradivo: Enostavna uporaba Excela za vsakdanje delo

Do gradiva dostopate v spletni učilnici.

 • Osnovne formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja
 • Vrtilne tabele, makri, filtriranje
Delavnica: Varnost in zdravje pri vzdrževanju

Delavnico vodi Rajko Pirnat.
9.00–13.30

 • Kompetence vodje vzdrževanja
 • Varnost pri delu
 • Ocena tveganja
 • Navodila za delo
 • Scenarij za posege
 • Okvirne norme za posege
 • Odgovorne osebe
 • Pisni dogovor o skupnem izvajanju del
 • Tehnična dokumentacija
 • Komunikacija v vzdrževanju
 • Priprava ekipe na nevarne okoliščine
 • Varnost v delavnicah in na delovišču
 • Osebna varovalna sredstva
 • Varnostne naprave
 • Objektivna in subjektivna odgovornost izvajalca
 • Nezgode pri delu
 • Obravnava in analiza nezgod
 • Standard OHSAS 18001
 • Požarna varnost pri delu
 • Požarna varnost v objektih in zunanji okolici
Delavnica: Vodenje in komunikacija za tehnični vodstveni kader

Delavnico vodi mag. Franka Bertoncelj.
9.00–13.30

 • Lik in vloga vodje – kaj pomeni biti vodja v očeh sodelavcev
 • 4 temeljna področja vodenja
 • Avtokratsko, demokratsko in konsenzno vodenje – kdaj in zakaj
 • Formalna in socialna moč vodenja
 • Kako izgraditi avtoriteto in si pridobiti spoštovanje in zaupanje
 • Kakšno je pravo razmerje med strokovnim in vodstvenim delom vodje
 • Kompetence vodje – veščine vodenja so »mehke« veščine
 • Kaj pomeni komunicirati učinkovito – pravila uspešne komunikacije pri vodenju ljudi
 • Individualizirano vodenje kot ključ umetnosti vodenja
 • 10 zablod vodenja
Zaključek usposabljanja: Preverjanje znanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja v spletni učilnici
 • Prejem certifikata Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in dobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do online izdaje priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe prejmete 13. decembra 2019. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • V spletni učilnici prav tako dostopate do e-seminarja in do e-študijskih gradiv. Preko spletne učilnice imate vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. 
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da  jo redno obiskujete.  V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Bojan Šinkovec

Bojan Šinkovec, inženir strojništva. Je mednarodno uveljavljen strokovnjak (izobraževalec in svetovalec) za metode in orodja izboljšanja učinkovitosti in doseganja vitke organizacije. V svetovalnem podjetju Performance Solutions By Milliken, Spartanburg  v ZDA se je specializiral in pridobil certifikat za svetovalca na področju t.i. Perfomance management. Na inštitutu JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance, Tokio) se je…

Darko Dajčman, inž. stroj.

Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi…

mag. Franka Bertoncelj

Magistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih. Vodi svetovalno - izobraževalne delavnice in treninge na področju vodenja in motiviranja zaposlenih, vodenja problematičnih sodelavcev, profesionalnega poslovnega komuniciranja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, veščin prodaje, upravljanja s časom, grajenja timov, čustvene…

Rajko Pirnat

Rajko Pirnat, univ. dipl. inž. strojništva, ima dolgoletne izkušnje delovanja na področju učinkovite rabe energije – 20 let tehničnega in operativnega vodenja službe strojnega vzdrževanja in odgovornosti za zanesljivo obratovanje vitalnih strojnih transportnih in energetskih naprav v Premogovniku Velenje, analitično spremljanje procesov in stroškov, uvajanje avtomatizacije pri transportu premoga od 1989-2008, sodelovanje pri razvojnih projektih…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.