Strokovnjak za vitko proizvodnjo

Strokovnjak za vitko proizvodnjo

Prijava

Udeleženci preteklih izvedb so bili najbolj zadovoljni s praktičnimi primeri, ki podpirajo teorijo in dobro razlago.

Mnenja udeležencev:

  • »S predavanji in gradivom sem zelo zadovoljna. Vse je bilo krasno predstavljeno in z veliko praktičnimi nasveti.« - Agnes Krmelj, Mercator Emba d.d.
  • »Oba predavatelja na visokem nivoju, nazorna predavanja, zanimivo, ker je teorija podprta s konkretnimi primeri.« - Špela Nagode, Mercator Emba d.d.
  • »V obeh predavanjih, predvsem pa v drugem predavanju, mi je bila všeč predstavitev in razprava o konkretnih primerih iz prakse.« - Udeleženec

Delaj vitko – minimiziraj izgube, odstrani balast, zadovolji kupca!

Nenehna težnja k odpravi vseh izgub in odstranitvi elementov, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti, mora biti stalen cilj odgovornega za vitko proizvodnjo.

Prakse uspešnih podjetij – tudi slovenskih, ki so vitko proizvodnjo že vpeljale – kažejo odlične rezultate: tudi do 20 % zmanjšanje zalog, 10 % dvig produktivnosti, stabilne procese, optimalno razpoložljivost opreme, maksimalno proizvodno učinkovitost in proizvode, izdelane po željah in naročilu kupca.

Učinkovitost in uspešnost vpeljave vitke proizvodnje je v veliki meri odvisna prav od ljudi, ki proizvodne procese načrtujejo in vodijo. Kot odgovorni tako prevzemate pomembno vlogo. Sami morate verjeti v uspešnost, vse vpletene pa morate spodbujati v generiranje predlogov za izboljšave in povečanje produktivnosti.

Zato morate dobro vedeti:

  • Kako začeti? Koga in kako vključiti? Kako se organizirati?
  • Katere konkretne učinke lahko pričakujete in kdaj? Kaj so dosegla podjetja, ki so vitko proizvodnjo že uvedla?
  • Katere so potencialne ovire pri uvajanju vitke proizvodnje in kako jih preseči?
  • Kako izdelati časovni načrt uvedbe vitke proizvodnje?

V samo dveh tednih nadgradite svoje znanje in veščine, povečajte produktivnost, pridobite odgovore na morebitne dileme, spoznajte uspešne prakse ter izmenjajte neprecenljive izkušnje. V sodelovanju z odličnima strokovnjakoma smo posebej za vas pripravili nov intenzivni izobraževalni program za pridobitev certifikata: Strokovnjak za vitko proizvodnjo.


Program je namenjen: tehničnim direktorjem, vodjem proizvodnje in razvoja, tehnologom, članom tima razvoja procesov, lastnikom/skrbnikom procesov, presojevalcem in svetovalcem s področja sistemov vodenja in vsem, ki želite poglobiti znanje.

Koristi

Udeležba na programu Strokovnjak za vitko proizvodnjo vam omogoča, da boste:

  • vedeli, kako z vitko proizvodnjo optimalno organizirati proizvodne procese;
  • prepričani, da uvedba vitke proizvodnje prinaša merljive rezultate;
  • pridobili in zadovoljili kupce, osredotočili se boste na rezultate in procese, delovali boste dinamično, zaposleni bodo vaš potencial, vaši stroji pa visoko fleksibilni;
  • dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja; že sedaj nam jih pošljite na tehnika@zfm.si;
  • izmenjali izkušnje iz prakse ter se povezali s kolegi iz stroke!

Vsebina

Zakaj in kako do vitke proizvodnje – proizvodnje brez izgub?
  • Boj za preživetje na globalnem trgu
  • Nova proizvodna filozofija
  • Razlika med cilji klasične in vitke proizvodnje
  • Proizvodni model Toyote in ugotovitve raziskav (MIT)
  • Koncept vitkosti in uspešnost podjetja
  • Pogoji za doseganje vitke proizvodnje
  • Način uvajanja vitke proizvodnje
Vitka proizvodnja – orodja in omejitve
  • Filozofija in principi vitke proizvodnje
  • Orodja metode in tehnike:
    • Oblikovanje toka dodane vrednosti
    • SMED
    • TPM
    • Oblikovanje delovnih sistemov
    • Povečanje zanesljivosti procesov – minimiziranje napak in dodelave
  • Omejitve in problemi pri uvajanju vitke proizvodnje
Vitka proizvodnja v praksi
  • Osnovni principi vitke proizvodnje
  • Najpogosteje uporabljene metode, orodja in tehnike
    • 5S
    • 7 vrst izgub in stalne izboljšave
    • KAN BAN in »one piece flow«
    • SMED
    • POKA YOKE, itd
  • Težave pri uvajanju
  • Izkušnje iz prakse
Vloga vodje pri upravljanju sprememb
  • »Človeška dimenzija« sprememb in vloga vodje pri vpeljevanju sprememb
  • Trije načini vpeljevanja sprememb, tri skupine sodelavcev in kaj lahko stori vodja
  • Aktivacija v »akciji«: štirje koraki aktivacije
Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za vitko proizvodnjo
  • Preverjanje znanja v spletni učilnici.
  • Prejem certifikata Strokovnjak za vitko proizvodnjo.

Potek izobraževanja

  • Intenzivne celodnevne delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
  • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
  • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
  • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
  • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
  • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za vitko proizvodnjo kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Marino Bicman

Marino Bicman, univ. dipl. str. ing., je strokovnjak na področju industrijskega inženiringa. 15 let je bil zaposlen v industriji, večinoma na vodstvenih mestih, več kot 10 let na področju izobraževanja, več kot 20 let pa se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem v podjetjih doma in v tujini.

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.