Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov

Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov

Prijava

Zaradi velikega zanimanja razpisujemo nov termin.

Obširna zakonodaja je tisto, kar morate odgovorni za delo z osebnimi podatki obvladati! 
 • Katere podatke smete zahtevati in obdelovati, katerih ne?
 • Kdaj je dovolj privolitev posameznika in kdaj je potrebna podlaga v zakonu?
 • Komu lahko posredujemo osebne podatke?
 • Kdaj in kako je dovoljen videonadzor nad zaposlenimi?
 • Ali je dopustno omejevanje in nadzor nad uporabo interneta, e-pošte in snemanje telefonskih klicev?
 • Kako smete uvajati nadzor v primeru bolniške odsotnosti, alkoholiziranosti?
Več kot 200 zakonov obravnava osebne podatke, zato je nujno, da je zakonodaja dobro poznana ter obvladate priporočila in aktualno prakso Informacijskega pooblaščenca  – da dobro poznate, kaj je dovoljeno pri delu z osebnimi podatki in kaj ne.

Informacijski pooblaščenec v svoji praksi namreč ves čas beleži znaten delež kršitev v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Globe so visoke, velja pravilo ena oseba – en prekršek, doslej najvišje izrečena kazen sega do 112.000 eur za pravno osebo in 20.000 za odgovorno osebo!

Da boste za delo z osebnimi podatki usposobljeni celovito in boste brez težav zagotovili pravno varno obdelavo, smo s strokovnjaki pripravili izobraževanje.
Cilj intenzivnega celovitega programa je udeležence usposobiti za pravno varno obdelavo in zakonsko skladno delo na področju zagotavljanja zasebnosti na delovnem mestu:
 • obvladali boste zakonske zahteve glede upravljanja osebnih podatkov,
 • uvedli boste optimalne organizacijske in tehnične rešitve za obdelavo osebnih podatkov,
 • izvajali boste pravočasne presoje učinkov na varstvo osebnih podatkov,
 • preprečili boste napake pri obdelavi osebnih podatkov in kršitve zasebnosti na delovnem mestu.
Program je namenjen

Vsem, ki imate pri svojem delu opravka z osebnimi podatki: odgovornim za varstvo osebnih podatkov, vodjem različnih oddelkov, predvsem pa vodjem kadrovskih služb, kadrovskim referentom in drugim zaposlenim, ki ste pristojni za izvajanje kadrovske funkcije v podjetju, samostojnim svetovalcem za upravljanje s človeškimi viri, direktorjem in vsem ostalim, ki vas zanima to področje.

Vsebina

['prejmete dostop do digitalne oblike po elektronski pošti, priročnik prejmete na prvi delavnici']
 • Slovenska zakonodaja, ki ureja osebnostne pravice delavcev in pooblastila delodajalcev
 • Nekateri vidiki zakonske ureditve varstva osebnih podatkov
 • Informacijski pooblaščenec in inšpekcijski nadzor
 • Posebne zahteve zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Dopusten obseg nadzora zaposlenih s strani delodajalcev
 • Problematika evidenc prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu na podlagi prstnih odtisov
 • Praksa Informacijskega pooblaščenca v zvezi z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov v delovnih razmerjih
 • Diskriminacija in spolno nadlegovanje na delovnem mestu
 • Posebnosti v javnem sektorju
 • Praktični nasveti delodajalcem v primeru konfliktnih situacij
 • Občutljivi osebni podatki v delovnopravnih razmerjih
 • Zasebnost in obdelava osebnih podatkov z vidika informacijskih tehnologij
 • Najpogostejša vprašanja v zvezi z varovanjem osebnih podatkov
 • Praktični primeri, obrazci in drugi vzorci za takojšnjo uporabo na CD-ju
['Praksa informacijskega pooblaščenca',
, 'Osebni podatki – splošne teme']
 • Pravica do varstva osebnih podatkov in temeljnih načel (vse na podlagi primerov iz prakse informacijskega pooblaščenca)
 • Splošno o osebnih podatkih (definicije, koncepti)
 • Temeljna načela varstva osebnih podatkov
 • Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • Občutljivi osebni podatki
 • Pogodbena obdelava osebnih podatkov
 • Zavarovanje osebnih podatkov (informacijska varnost)
 • Zavarovanje občutljivih osebnih podatkov(informacijska varnost)
 • Katalog zbirk osebnih podatkov
 • Register Informacijskega pooblaščenca
 • Posredovanje osebnih podatkov
 • Pravice posameznika glede lastnih osebnih podatkov
 • Dolžnosti upravljavca zbirk osebnih podatkov
 • Najpogostejše kršitve upravljavcev zbirk osebnih podatkov
 • Inšpekcijski nadzor, sankcije za kršitve
['Osebni podatki – področne ureditve']
 • Zasebnost in nadzor na delovnem mestu – dopustnost uvedbe in praktični nasveti glede različnih oblik nadzora (internet, telefon, e-pošta)Videonadzor – dopustnost uvedbe, najpogostejše kršitve, praksa
 • Biometrija – dopustnost uvedbe, najpogostejše kršitve, praksa
 • Neposredno trženje (navadna pošta, telefon, e-pošta, SMS)– pravne podlage, najpogostejše kršitve, praksa
 • Ključne novosti Splošne uredbe (EU) o varstvu osebnih podatkov 679/2016
  • Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel
  • Spremembe glede dolžnosti upravljavcev in glede pravic posameznika
  • Pravica do pozabe, omejitve, prenosljivosti podatkov
  • Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov
  • Evidenca dejavnosti obdelave
  • Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov in predhodno posvetovanje
  • Pooblaščene osebe za varstvo podatkov
  • Kodeksi ravnanja in potrjevanje (certificiranje)
  • Obveščanje o varnostnih incidentih
['Varovanje osebnih podatkov na delovnem mestu']
 • Kadrovske evidence in varstvo osebnih podatkov

 • Ureditev sistema varstva osebnih podatkov na ravni podjetja
 • Kako se pripraviti na obisk nadzornika za VOP?
 • Varstvo osebnih podatkov in pravica do zasebnosti na delovnem mestu – možnosti nadzora na delovnem mestu
 • Najpogostejše napake delodajalcev pri varstvu osebnih podatkov
 • Dobra in slaba praksa
 • Primeri in priporočila iz prakse
 • Osebni podatki in postopki zaposlovanja, preverjanje alkoholiziranosti na delovnem mestu, nadzor bolniškega staleža itd.

Potek izobraževanja

Program je sestavljen iz štirih modulov:

 • tri PRAKTIČNE DELAVNICE;
 • eno študijsko gradivo v tiskani in digitalni obliki.

Način izvedbe programa

 • Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic, na katerih boste obdelali ključne tematike za učinkovito varovanje osebnih podatkov in imeli možnost dobiti odgovore na vaša konkretna vprašanja. Poudarek je na praktičnem usposabljanju, zato smo omejili število udeležencev, tako da delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Pred pričetkom delavnic boste prejeli študijsko gradivo v tiskani in digitalni obliki ZASEBNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, ki vam bo služil kot študijsko gradivo in kot izvrstna podlaga za praktične delavnice, hkrati pa boste prejeli ogromno vzorcev za takojšnjo uporabo.
 • Število mest je zaradi zagotavljanja interaktivnosti in praktičnega pristopa programa omejeno.

Predavatelji

mag. Andrej Tomšič

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske…

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.


NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.