Strokovnjak za varno ravnanje z živili

Strokovnjak za varno ravnanje z živili

Prijava

Po določbah Uredb 178/2002 in 852/2004 ter ZZUZIS je vsak nosilec živilske dejavnosti za izvajanje notranjega nadzora dolžan imenovati odgovorno osebo za notranji nadzor, ki mora imeti znanja o higieni živil in načelih HACCP sistema ter ta znanja stalno posodabljati in ustrezno nadgrajevati. Vsa izobraževanja morajo biti del letnega plana in dokazljiva z ustreznimi potrdili.

Ponudniki javne prehrane in gostinski ponudniki morate po določbah ZZUZIS v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati zdravstveno ustreznost živil in pitne vode ter upoštevati vse zahteve živilske zakonodaje. Nadzor na tem področju izvajajo štiri različne inšpekcijske službe, ki pospešeno nadzorujejo kakovost, varnost, higieno po HACCP sistemu, sledljivost, označevanje živil in ustrezno vodenje pripadajoče dokumentacije.

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor morate poskrbeti za zakonodajno skladno delo. Zato vas vabimo, da se v samo treh tednih celovito usposobite na področju sistema HACCP, označevanja živil, higiene, administrativnih obveznosti, nadzora, načrtovanja in nabave hrane. Udeležite se intenzivnega izobraževalnega programa za pridobitev certifikata Strokovnjak za varno ravnanje z živili.


 • Program je sestavljen iz dveh intenzivnih praktičnih delavnic s pripadajočim gradivom
 • in dostopa do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.


Izobraževanje vsebuje tudi spletno učilnico ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa do katere lahko dostopate preko svojega računalnika ali mobilnih naprav. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj. Priporočamo vam, da nam posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti: CERTIFIKAT Strokovnjak za varno ravnanje z živili v slovenščini in angleščini.

Program je namenjen

Odgovornim osebam za notranji nadzor oziroma nosilcem živilske dejavnosti javnega in zasebnega sektorja, vsem, ki na kakršenkoli način delajo in ravnajo z živili ter želijo pridobiti kompetence za varno ravnanje v proizvodnji živil, predelavi, skladiščenju, prodaji in postrežbi živil in vsem, ki jih omenjeno področje zanima. Vabilo velja za: osebje v gostinski dejavnosti, zdravstveno osebje in kuharje v zdravstvenih oziroma socialnih ustanovah, organizatorje prehrane in vodje kuhinj v vzgojno-izobraževalnih zavodih, prav tako živilske strokovnjake, odgovornim za sistem vodenja varnosti živil, odgovorne osebe za vzpostavitev in vzdrževanje sistema HACCP oziroma vse, ki jih to področje zanima.

 

Koristi

S pomočjo praktičnih izkušenj in priporočil strokovnjakov boste:

 • natančno poznali zakonske zahteve in tako zakonsko skladno izvajali vse postopke naročanja, priprave in nadzora nad varnostjo živil ter ostalih spremljajočih aktivnosti (čiščenje, zdravje zaposlenih, označevanje, vodenje dokumentacije …);
 • pravilno upoštevali določila zahtev sistema HACCP in dobrih praks pri delu z živili, smernic za varno varno delo na različnih področjih dela z živili ter temeljev dobre higienske prakse v vseh fazah proizvodnje in prometa živil;
 • usposobljeni za samostojno vodenje notranjega nadzora ter varnega dela z živili in tako vnaprej preprečili napake in pomanjkljivosti.

Vsebina

Obveznosti nosilca dejavnosti in nabava
 • Obveznosti nosilca dejavnosti
  • Dejavniki tveganja (biološki, fizikalni, kemijski) v živilski dejavnosti
  • HACCP sistem (pregled zakonodaje, smernice HACCP v praksi, zahteve notranjega nadzora ter predvidevanje tveganj, HACCP v obratih …)
  • Samonadzor
  • Obveznost izobraževanja zaposlenih v živilski stroki
 • Higiena
  • Preventivni ukrepi
  • Prevzem surovin in proizvodov
  • Transport in higiena transporta
  • Osebna higiena (delovna obleka, zdravstvene zahteve za delavce: higiena rok, medicina dela, klicenoštvo)
  • Higiena in nadzor skladišča
  • Shranjevanje živil
  • Delovna higiena (čiščenje, odvoz odpadkov, pitna voda, dezinfekcija)
  • Pomen čiste vode
  • Uporaba kemikalij v živilih in pri čiščenju
  • Plan čiščenja v kuhinjah in spremljajočih prostorih (uporaba različnih sredstev)
  • Onesnaženje živil
  • Okužbe in zastrupitve s hrano (pravilen postopek ravnanja)
  • Priprava/obdelava surovin in proizvodov
  • Križanje čistih in nečistih poti
  • Kritične temperature (kontrolne in kritične točke pri procesu priprave živil)
  • Ravnanje z odpadki
  • Obvladovanje škodljivcev v živilskih obratih
 • Nabava hrane
  • Sistem javnega naročanja (ZJN-3, lokalna nabava, razpisna dokumentacija, sodelovanje z lokalnimi kmetovalci)
  • Sistem nabave hrane zasebnih obratov in organizacija prehranskega obrata
Zakonodaja Označevanje živil in uradni nadzor
 • Državna, evropska in mednarodna pravna podlaga, standardi in norme na področju zagotavljanja varnosti živil
  • Slovenska zakonodaja
  • Evropska zakonodaja
  • Pregled novosti 2018 in 2019
  • Smernice in norme na področju zagotavljanja varnosti živil
 • Sledljivost živil
  • Produktna odgovornost
  • Obveznosti obveščanja in opozarjanja javnosti (Rapid Alert)
  • Obveznost umika/odpoklica
  • Obveznost informiranja
  • Potencialno nevarne snovi, alergeni, toksične snovi, patogeni organizmi
 • Označevanje živil
  • Skupine surovin in izdelkov ter izjeme
  • Embalaža v stiku z živili
  • Sledljivost živil in umik živil
  • Obvezne oznake na živilih
  • Alergeni v prehrani
  • Označevanje alergenov, aditivov, furanov, nove tehnologije in GSO
  • Podatki na prvi pogled
  • Novosti na področju splošnega označevanja živil
  • Najpogostejše napake oziroma kršitve pri označevanju živil
  • Hranilna vrednost živil
  • Sheme kakovosti
  • Roki uporabe živil
  • Priprava jedilnikov
  • Dietna prehrana
 • Uradni nadzor
  • Inštitucije
  • Pooblastila nadzornih organov
  • Kazenska pooblastila organa, prijava
  • Vzorčenje, ukrepanje, uničenje
  • Obvezna in priporočljiva dokumentacija ter njena hramba (interni pravilnik o higieni živil, vodenje evidenc)
  • Priprava na inšpekcijski nadzor
Preverjanje znanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja v spletni učilnici
 • Prejem certifikata Strokovnjak za varno ravnanje z živili v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)

Potek izobraževanja

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 do 7 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za obračunavanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Blaža Nahtigal dr.

Dr. Blaža Nahtigal je diplomirala je na Biotehniški fakulteti, na Oddelku za živilstvo, kjer se je takoj po diplomi tudi zaposlila kot raziskovalka in kasneje magistrirala ter doktorirala. Delovne izkušnje je pridobivala kot učiteljica strokovnih predmetov v programih Srednje gostinske in Agroživilske šole, na Ministrstvu za obrambo kot višja svetovalka za področje prehrane ter na…

dr. Marko Kukanja

Dr. Marko Kukanja je na Fakulteti za organizacijske študije doktoriral na temo: Model dejavnikov kakovosti v prehrambenem gostinstvu. Na Fakulteti za turistične študije – Turistica predava o menedžmentu prehrambenih obratov.

dr. Mojca Jevšnik

Dr. Mojca Jevšnik je zaposlena na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na Oddelku za sanitarno inženirstvo. Delovna področja, s katerimi se ukvarja, segajo na varnost živil, vzpostavitev in vodenje sistema HACCP, dobre higienske prakse.

Jože Podgoršek

Dr. Jože Podgoršek je varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehran. Po izobrazbi doktor agronomskih znanosti je zaposlen na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Svojo poklicno pot je pričel v gospodarskem sektorju, kjer je intenzivno spoznal področje pridelave zelenjave in tudi…

Milan Železnik

Diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Je višji predavatelj za področje varstva okolja, urejanje prostora, gospodarskih javnih služb in zakonodaje na Višji poslovni šoli Doba. Je direktor Evropskega pravnega centra in strokovni sodelavec Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. Glavna področja njegovega dela so javna uprava, upravno pravo, lokalna samouprava, pravo javnih naročil,…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.