Strokovnjak za varno in zdravo delo

Strokovnjak za varno in zdravo delo

Izobraževalni program – online

Prijava

Program se v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 20 točkami.

Delodajalec mora zagotavljati varno in zdravo delo. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Hkrati se morajo sodelavci, pooblaščeni in odgovorni za varno in zdravo delo, v skladu s 5. členom Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu nenehno usposabljati. Prav v teh negotovih razmerah je vse to še bolj pomembno.

Zaradi hitro spreminjajočega delovnega okolja in prilagajanja trenutnim razmeram smo pripravili intenzivni izobraževalni program za pridobitev certifikata.

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je ena temeljnih obveznosti vsakega delodajalca, ki je v trenutnih »negotovih« razmerah še posebej poudarjena. Iz pravnega vidika bomo predstavili temeljne obveznosti delodajalca iz naslova varnosti in zdravja pri delu, na kakšen način in kako jih izpolnjuje in kako na te obveznosti vplivajo trenutne razmere, povezane z COVID-19.


Cilji programa: Cilj programa je ohranjanje in posodabljanje strokovne usposobljenosti za izvajanje nalog, izboljšanje kakovosti storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega strokovnega delavca na področju varnosti in zdravja pri delu ter spodbujanje vseživljenjskega učenja za delo.

Izobraževalni program obsega:

 • Dostop do spletne učilnice in portala e-VZD, s priročnikom Varnost in zdravje pri delu – zakonodaja in praksa.
 • Tri praktične delavnice:
  • Vloga pooblaščencev za varno in zdravo delo (pa tudi vodij in ostalih), pri soočanju s spremembami v negotovih razmerah – pravni vidik.
  • Izdelava in posodabljanje ocen tveganja in ocene poklicne izpostavljenosti, tendence po organizaciji novih delovnih mest, nova tveganja za varnost in zdravje pri delu.
  • Pereča vprašanja: nezgode pri delu, varna uporaba strojev, katere sanitarno-higienske ukrepe mora upoštevati vsak zaposleni in delodajalec, notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov.
 • V spletni učilnici: dostop do dveh video seminarjev: Delo od doma in Inšpekcijski nadzor obveznih preventivnih ukrepov delodajalca v času izrednih razmer.

Udeleženci programa so upravičeni do točk po končanem celotnem programu usposabljanja in to le v primeru, da se programa usposabljanja udeležijo v celoti, torej vseh treh delavnic.


Online izobraževanje spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Vprašanja postavljajte sproti, predavatelji bodo nanje odgovarjali sproti ali na koncu.

Koristi

 • Predstavitev novih pristopov, s praktičnimi primeri za pridobitev uporabnega znanja.
 • Izvedeli boste, katere so najresnejše nevarnosti v delovnih okoljih in kako skrbeti za varnost svojih in zaposlenih.
 • Pridobili boste praktično znanje o nesrečah pri delu in obvladovanju nesreč v spornih in problematičnih situacijah.
 • Opremljeni boste z orodji za zmanjšanje tveganja za okužbo s COVID-19 v svojem delovnem okolju.
 • Z izmenjavo izkušenj boste prenesli dobro prakso v svojo organizacijo.
 • Svoje znanje boste pomembno nadgradili in bili pri svojem delu res odlični.

Vsebina

Dostop do spletne učilnice in portala e-VZD, s priročnikom Varnost in zdravje pri delu – zakonodaja in praksa
Online delavnica: Vloga pooblaščencev za varno in zdravo delo (pa tudi vodij in ostalih) pri soočanju s spremembami v negotovih razmerah – pravni vidik
 • Temeljni pravni okvir zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
 • Kdo in kako mora skrbeti za varnost in zdravje pri delu ter kakšne so njihove odgovornosti (pooblaščenci za varno in zdravo delo, kadrovske službe, vodje, ipd)?
 • Kakšne so obveznosti delodajalca ob spremenjenih razmerah, ki vplivajo (tudi) na opravljanje dela?
 • S pravnega vidika bomo predstavili možne ukrepe delodajalcev za zagotavljanje varnega in zdravega dela tudi v trenutnih razmerah, povezanih s COVID-19 (organizacija dela, delo na domu, višja sila, odsotnost z dela iz razlogov na strani delodajalca ipd.) ter jih povezali tudi s trenutno veljavno interventno zakonodajo.
Online delavnica: Izdelava in posodabljanje izjave o varnosti, z oceno tveganja
 • Izdelava in posodabljanje ocen tveganja (revizija)
 • ocene poklicne izpostavljenosti,
 • tendence po organizaciji novih delovnih mest,
 • nova tveganja za varnost in zdravje pri delu.
Online delavnica: Pereča vprašanja pri delu služb VZD v proizvodnji – nesreče pri delu, varna uporaba proizvodnih strojev, nadzor opreme – predstavitev izhodišč za pravilno ravnanje in odgovori na vprašanja udeležencev
 • Katere so najbolj resne grožnje v proizvodnih, skladiščnih in ostalih enotah?
 • Katere varnostne in sanitarno-higienske ukrepe mora upoštevati vsak zaposleni?
 • Kako se nadzira oprema higienskih in sanitarnih prostorov ter oprema zaposlenih na različnih delovnih mestih?
 • Kako zagotoviti varnost ob nemotenem delovanju proizvodnje? 
 • Katere zahteve mora zagotoviti delodajalec pri upravljanju s stroji in drugimi napravami, da se zagotovi varnost sodelavcev?
 • Notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov
Dostop do video seminarjev

Dva video seminarja:

 • Delo od doma – pravni in komunikacijski vidik
 • Inšpekcijski nadzor obveznih preventivnih ukrepov delodajalca v času izrednih razmer
Zaključek: Preverjanje znanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja: ob zaključku programa boste v spletni učilnici rešili test v dogovorjenem roku
 • Prejem certifikata Strokovnjak za varno in zdravo delo

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do priročnika se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno zaključeni nalogi boste po pošti prejeli certifikat Strokovni sodelavec za plače in nagrajevanje kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

PROGRAM JE NAMENJEN

Vodjem enot, oddelkov (v proizvodnji ali v drugih dejavnostih), pooblaščenim osebam za varno in zdravo delo, varnostnim inženirjem ter vsem, ki so v podjetjih in organizacijah odgovorni za varnost in zdravje pri delu.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

mag. Borut Brezovar

Mag. Borut Brezovar je opravil magisterij znanosti s področja delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani.  Izkušnje ima tako na različnih vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu, kot tudi v državni upravi. Kot dolgoletni glavni inšpektor RS za delo je posredno ali neposredno sodeloval pri pripravi večine zakonov in izvršilnih predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in…

Roman Lubec

Roman Lubec, univ. dipl. inž. stroj., je od leta 1997 zaposlen na Inšpektoratu RS za delo, kjer je več kot 20 let opravljal delo inšpektorja za varnost in zdravje za delo. Pred tem je delal v gospodarstvu kot vodja tehnologije v TVT Boris Kidrič Maribor, kot v.d. direktorja podjetja Vzdrževanje in transport d.o.o. in kot…

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani,…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.