Strokovnjak za skladnost poslovanja

Strokovnjak za skladnost poslovanja

Prijava

Poslanstvo vsakega podjetja je delovati in ravnati etično ter odgovorno. Skladnost in etika danes igrata strateško vlogo in morata postati DNK vsakega podjetja. Ljudje želijo poslovati s podjetji, za katera verjamejo, da so etična in transparenta. In ne samo to, podjetja, ki delujejo etično in transparentno, so na dolgi rok uspešnejša in ustvarjajo večjo donosnost.

Odgovornost vodstva je zagotoviti, da skladnost ni v nasprotju s poslovnimi cilji, ampak sta to dopolnjujoča se elementa poslovne strategije.

Udeležite se izobraževalnega programa, ki smo ga pripravili skupaj s strokovnjaki, ki so v uspešnih slovenskih podjetjih zadolženi za skladnost poslovanja, za upravljanje s tveganji, za etično in družbeno odgovorno ravnanje ter notranje upravljanje:

STROKOVNJAK ZA SKLADNOST POSLOVANJA

Program obsega tri module:

 • 2 interaktivni praktični delavnici;
 • 1 poslovna izdaja priročnika Osebne odgovornosti direktorjev.

Koristi

IZJEMNE KORISTI izobraževalnega programa:

 • poznali boste vlogo in cilje funkcije skladnosti poslovanja;
 • razumeli boste osnovne pojme, kot so: skladnost, etika, tveganja za skladnost in etiko, program skladnosti, funkcija skladnosti, škodni dogodek, notranje kontrole za zagotavljanje skladnosti poslovanja;
 • dobili boste jasen pregled nad umeščenostjo funkcije skladnosti v sistemu notranjega upravljanja in razmerja do drugih funkcij v podjetju;
 • osvojeno znanje, podkrepljeno s primeri dobre prakse (primer: vzpostavitve skladnosti v prodajni funkciji in v proizvodnem podjetju), boste takoj prenesli v prakso vaše organizacije;
 • dobili boste odgovore na vprašanja, izmenjali izkušnje ter se povezali s kolegi iz stroke!

Vsebina

['Skladnost in etika poslovanja']

I. del

 • Skladnost na področju delovnih razmerij
 • Skladnost na področju varstva osebnih podatkov
 • Skladnost na področju varnosti in zdravja pri delu ter odškodninske odgovornosti

II. del

 • Vzpostavljanje funkcije skladnosti in prenos dobrih praks v sklopu sistema upravljanja (kakšni so minimalni standardi, kakšen je vpliv organizacijske kulture na skladnost, skladnost in etika, kaj prinese kodeks dobrega poslovanja …)
 • Kako izbrati vodilne delavce, ki bodo »fit&proper;«?
 • Katere stvari v praksi predstavljajo konflikt interesov?
 • Kako se lotiti vzpostavljanja sistema notranjih kontrol?

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

['Prejmete ga na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa po elektronski pošti.']
 • Obveznosti direktorja na pravnem področju
 • Obveznosti direktorja pri finančnem poslovanju
 • Odgovornosti direktorja na računovodskem področju
 • Odgovornost direktorja na davčnem področju
 • Odgovornosti direktorja na kadrovskem področju
 • Odškodninska odgovornost direktorja
 • Kazenskopravna odgovornost direktorja
 • Odgovornost direktorja za prekrške

Poslovna izdaja priročnika vsebuje tudi:

 • Postopkovnike za pravilno ravnanje direktorja na kadrovskem in pravnem področju:
 • Postopkovnike v zvezi z jamčenjem za napake in garancije
 • Postopkovnike za pravilno ravnanje direktorja na davčnem in računovodskem področju
 • Vzorce (objava prostega delovnega mesta, pogodba o zaposlitvi, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, menična izjava in mnoge ostale)
 • Dostop do aktualne zakonodaje
['Vzpostavljanje funkcije skladnosti']

I. del:

 • Mehanizmi za zagotavljanje skladnega poslovanja v komercialnem podjetju:
  • Upravljanje s tveganji v podjetju (primer)
  • Skrbni pregled partnerja (primer)
  • Kako graditi etično poslovno okolje? (primer)
  • Kako prodati skladnost?

II. del:

 • Predstavitev primera proizvodnega podjetja (mehanizmi za skladno poslovanje):
  • upravljanje s poslovnimi tveganji
  • družbeno odgovorno ravnanje
  • varovanje okolja
  • promocija zdravja
  • družini prijazno podjetje

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

['Prejem potrdila o udeležbi na izobraževalnem programu Strokovnjak za skladnost poslovanja']

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

Prejem potrdila o udeležbi na izobraževalnem programu Strokovnjak za skladnost poslovanja

Potek izobraževanja

POTEK IN NAČIN IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA
 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev boste prejeli na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Ob koncu programa boste prejeli potrdilo o udeležbi na izobraževalnem programu Strokovnjak za skladnost poslovanja.
PROGRAM JE NAMENJEN

Direktorjem, nadzornikom, pravnikom, strokovnim sodelavcem za skladnost poslovanja, kadrovikom in vsem drugim, ki ste zadolženi za to problematiko oziroma se pri svojem delu ukvarjate in srečujete z obravnavanimi vsebinami.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Barbra Rudmann

Barbra Rudmann v podjetju Johnson & Johnson vodi funkcijo skladnosti poslovanja na področju zdravstvene dejavnosti, je tudi članica odbora direktorjev Johnson & Johnson za Jugovzhodno Evropo. Predhodno je v tem in dveh drugih podjetjih opravljala visoke vodstvene in izvršne funkcije že od leta 2000. Je vodja Komisije pri Ameriški gospodarski zbornici za korporativno etiko in…

mag. Klemen Žibret

Je izkušen kadrovski manager in predavatelj, ki je v svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih. Prav tako je član v raznih strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač…

Mateja Geržina

Opravlja funkcijo direktorice za kadrovske in splošne zadeve ter skladnost poslovanja v družbi Triglav INT, d.d. Že skoraj 15 let se ukvarja s kadri in področjem delovnega prava. Ves čas se ukvarja tudi z urejanjem statusa delavcev napotenih na delo v tujino. V okviru trenutne funkcije prenaša znanje in izkušnje matične družbe na odvisne družbe…

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.







NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.