Strokovnjak za reševanje in preprečevanje kršitev obveznosti iz delovnih razmerij

Strokovnjak za reševanje in preprečevanje kršitev obveznosti iz delovnih razmerij

Prijava

Konflikti in kršitve obveznosti iz dela bistveno ovirajo, včasih celo ogrožajo poslovanje - še posebej, če jih ne rešite pravilno in pravočasno. In prav v tem je težava; obravnava kršitev in sprejeti ukrepi pogosto niso izpeljani pravilno, postopkovne napake pa lahko delodajalcu povzročijo še večjo škodo, kot jo je obravnavano dejanje.

Največji problem pri reševanju kršitev je, kako jih ustrezno dokazati in nato pravilno ukrepati.

Za varno poslovanje vsake organizacije je pomembno, da odgovorne osebe v posameznih primerih kršitev ukrepajo v skladu z zakonodajo. Zato vas bodo strokovnjaki celovito pripravili na pravilno postopanje v sklopu intenzivnega izobraževanja za pridobitev certifikata.

Koristi

Za odgovorne osebe je pomembno, da se izobraževanja udeležijo, ker zagotavlja:

 • pravočasno ugotavljanje in ustrezno dokazovanje kršitev,
 • pravilno obravnavo kršitev brez tveganj za postopkovne napake,
 • preprečevanje kršitev.

Vsebina

Ugotavljanje in dokazovanje kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – pravne podlage
 • Pravne podlage in postopki
 • pomen pravočasne zaznave in obravnavanja kršitev
 • pridobitev relevantnih informacij in zavarovanje dokazov
 • presoja pravne podlage, vseh okoliščin primera, posledic in ugotavljanje stopnje resnosti kršitve
 • ali in kdaj naj se zaposlenega sooči z ugotovitvami?
 • odločanje glede vrste sankcije
 • Možni ukrepi
 • Disciplinski postopek in disciplinske sankcije
 • Opomin, opozorilo pred odpovedjo
 • Odpoved (krivdna, izredna) – postopek, pogoji, roki,…
 • Prepoved dela, vstopa v prostore, zavarovanje dokazov, zapečatenje računalnika…
 • Odškodninska odgovornost, pogodbene kazni, kazenska odgovornost
 • Najpogostejše kršitve na delovnem mestu, nasveti glede reševanja in aktualna sodna praksa
 • Prevare, kraje, ponarejanja…
 • Mobing in druge oblike nadlegovanja
 • Razkrivanje ali neupravičena obdelava osebnih podatkov
 • Kršitev prepovedi konkuriranja in konkurenčne klavzule
 • Razkrivanje poslovnih skrivnosti, komuniciranje z mediji, ‘’žvižgači’’
 • Neupravičena odsotnost z dela zaradi bolezni ali poškodbe
 • Neupravičeno izplačevanje potnih in službenih stroškov
 • Alkoholiziranost na delovnem mestu, delo pod vplivom prepovedanih drog
Prekinitve zaposlitev po novem
 • Sklenitev delovnega razmerja
 • Načini prenehanja delovnega razmerja
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu
 • Posebno pravno varstvo pred odpovedjo
 • Praktični obrazci za takojšnjo uporabo (vzorci odpovedi pogodb, opomniki, zapisniki in še več)
 • Aktualna zakonodaja
Gradivo Zlorabe bolniških odsotnosti, neupravičeni potni stroški in druge kršitve
 • Najpogostejše kršitve na delovnem mestu
 • Zbiranje informacij o delavcih proti pravici do zasebnosti
 • Zlorabe bolniških dopustov
 • Tatvine in poneverbe
 • Neupravičeno izplačevanje potnih stroškov
 • Alkoholiziranost na delovnem mestu
 • Kdaj in kako v ugotavljanje in dokazovanje kršitev vključiti detektive?
 • Aktualna zakonodaja in praktične rešitve
Interna ureditev preventivnih ukrepov v organizaciji, primeri iz prakse in detektivska dejavnost na kadrovskem področju

1. delavnica: Preventivni ukrepi za zmanjšanje tveganja kršitev

 • Interna ureditev preventivnih ukrepov v organizacijah
 • Primeri iz kadrovske prakse
  • Mirno reševanje sporov na delovnem mestu: mediacija, arbitraža in konciliacija
   • Konstruktivno reševanje konfliktov in sporov
   • Metode reševanja sporov
    • delovnopravna arbitraža
    • delovnopravna mediacija
    • možnosti efektivne uporabe v praksi
 • Praktična ura: Kako ustrezno pripraviti pravilnik
  • Pravilnik o odgovornosti zaposlenih za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja
  • Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu
  • Pravilnik o poslovnih skrivnostih in zaupnih dokumentih v organizaciji

2. delavnica: Detektivska dejavnost na kadrovskem področju

 • Dokazovanje kršitev
 • Zlorabe bolniških odsotnosti
 • Alkohol in droge na delovnem mestu
 • Vročanje dokumentov zaposlenemu
 • Preverjanje prebivališča in upravičenost izplačevanja potnih stroškov
 • Ugotavljanje kršitve konkurenčne prepovedi
 • Goljufije, poneverbe, tatvine in druga kazniva dejanja na delovnem mestu
 • Preprečevanje odtekanja informacij iz podjetja
 • Inventurni manjko
 • Notranje kraje v podjetjih
 • Sodelovanje z organi pregona
 • Konkretni primeri iz sodne prakse
Gradivo Zakonske zahteve za preprečevanje mobinga
 • Kaj pomeni mobing (opredelitev in pojavne oblike)
 • Pravna ureditev in obveze delodajalcev (mobing v ZDR-1 in ZVZD, drugi predpisi)
 • Sprejem ukrepov za preprečevanje mobinga (preventiva, formalni in neformalni akti delodajalcev)
Preverjanje znanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja: test rešite doma in nam ga vrnete po pošti.
 • Prejem certifikata v slovenščini in angleščini.

Potek izobraževanja

Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.

Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Priročnik Prekinitve zaposlitev po novem boste prejeli na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov. Priročnik vam bo zagotovil konkretno strokovno oporo pri izpeljavi postopkov v praksi, strokovno pripravljeni vzorci pa pravilno urejeno dokumentacijo. Na vaš elektronski naslov boste prejeli tudi 2 e-gradivi.

Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za reševanje in preprečevanje kršitev obveznosti iz delovnih razmerij kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Program je namenjen

Vodjem kadrovskih služb, kadrovikom, pravnikom in drugim zaposlenim, ki so odgovorni za izvajanje delovnopravne zakonodaje v podjetju, samostojnim svetovalcem za upravljanje s človeškimi viri in tudi direktorjem.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.







NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.