Strokovnjak za kemikalije

Strokovnjak za kemikalije

Izobraževalni program

Prijava
Trajanje
26. 8. 2020, od 9:00 do 13:15
Kje?
Ljubljana,

Večina slovenskih podjetij uporablja ali pa tudi proizvaja kemikalije. V takih podjetjih seveda imate svetovalca za kemikalije oz. odgovorno osebo, ki po določilih kemijske zakonodaje (REACH, CLP; Zakon o kemikalijah) ureja vsa potrebna dovoljenja, izdelavo varnostnih listov, skrbi za pravilno označitev in skladiščenje kemikalij.

Opozarjamo vas na pomembne datume:

1. junij 2020  – s preklicem epidemije COVID-19 v Sloveniji Urad za kemikalije ne priglaša več biocidnih proizvodov po poenostavljenem postopku.

1. junij 2020 - preneha veljati tudi Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih (Uradni list RS, št. 40/20), zato ni več mogoče priglašati dezinfekcijskih sredstev z etanolom, katerega proizvajalec ali uvoznik ni vključen v seznam iz prvega odstavka 95. člena Uredbe (EU) št. 528/2012.

1. januar 2021: določitev t.i. UFI (Unique Formula Identifier – unikatni identifikator formulacije) in izvedba notifikacije centrom za zastrupitve (PCN – Poison Centre Notifications) za vse nevarne zmesi, namenjene potrošnikom, in namenjene za strokovno uporabo.

 Ker s kemikalijami delate, ne dvomimo, da to področje že bolj ali manj obvladate. A vsakič znova udeleženci ugotavljajo, kako mu je udeležba na izobraževanju koristila.


Program obsega tri module:

 • dve celodnevni delavnici, na katerih boste s pomočjo praktičnih primerov in diskusije s strokovnjaki in ostalimi udeleženci prišli do hitrih rešitev;
 • študijsko e-gradivo, do katerega dostopate v spletni učilnici.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili CERTIFIKAT Strokovnjak za kemikalije kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.


Mnenja udeležencev preteklih izvedb:

 • »Zadovoljen sem s fleksibilnostjo predavateljev. Kot laik iz kemijskega prava sem pridobil znanje s tega področja in prejel tudi kvalitetno literaturo za uporabo v prihodnje. Sedaj imam tudi znanje, da ocenim, ali je varnostni list dober ali ne«. Aleš Sinreih, Petrol Energetika d.o.o.
 • »Izjemno so mi koristili primeri iz prakse«. Maja Bertoncelj, Tosama d.o.o.
 • »Zelo dobra predstavitev, podkrepljena z veliko praktičnimi primeri«. Aleš Gaber, SIP Strojna industrija d.d.

Koristi

Kot strokovnjak za kemikalije boste:

 • poznali in razumeli zakonodajne zahteve in novosti, ki veljajo za vaše kemikalije (snovi in zmesi);
 • kemikalije pravilno registrirali, jih označili ter pravilno izpolnili varnostne liste;
 • razpolagali z ustreznimi listinami, znali preveriti njihovo vsebino ter kemikalije pravilno skladiščili.

Vsebina

Študijsko e-gradivo : Kontrolna mapa svetovalca za kemikalije

POSTOPKOVNIKI

 • za proizvajalca, uvoznika, uporabnika kemikalije
 • za prijavo nove kemikalije, za registracijo nove kemikalije, za pozno predregistracijo
 • za evalvacijo, avtorizacijo snovi, za sporočanje podatkov o kemikalijah

TABELE in PREGLEDNICE

 • Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij, Pravila za skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Opisi razredov skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede
 • Razvrščanje in označevanje kemikalij: nevarnosti, razredi, kategorije kemikalij, H-stavki in piktogrami
 • Preglednica: H in P stavki
 • Preglednica: označevanje na osnovi zakonodaje o kemikalijah – GHS
 • Preglednica: Lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni

PRIMERI

 • Primer varnostnega lista
 • Primer navodila za varno ravnanje s kemikalijami
 • Vzorci etiket

Do kontrolne mape dostopate v spletni učilnici.

Delavnica: REACH, razvrščanje kemikalij, varnostni list

Kaj so kemikalije?

 • Snovi, zmesi, izdelki
 • Splošen pregled predpisov
 • Prepoznavanje nevarnih kemikalij
 • Orodja strokovnjaka za kemikalije

Varnostni list

 • Kdaj je varnostni list potreben?
 • Zagotovitev varnostnega lista (dostava, jezik,…)
 • Podatki v varnostnem listu
 • Odgovornost za varnostni list
 • Posodabljanje varnostnih listov
 • Hramba varnostnih listov

Razvrščanje in označevanje kemikalij

 • Kdo je odgovoren za razvrstitev?
 • Katere snovi ali zmesi je treba razvrstiti?
 • Kje pridobim potrebne informacije?
 • Osnovni koraki razvrščanja kemikalij
 • Razvrščanje zmesi
 • Fizikalno kemijske nevarnosti
 • Nevarnosti za človeka
 • Nevarnosti za okolje
 • Označevanje kemikalij
 • Katere informacije morajo biti na etiketi?
 • Jezik etikete
 • Izjeme pri označevanju
 • Prihajajoče spremembe CLP
 • Prepovedi in omejitve

REACH

 • Zakaj REACH?
 • Zavezanci,
 • Poizvedba
 • Registracija
 • Kaj je treba registrirati?
 • Kategorizacija snovi po REACH
 • Izjeme
 • REACH in odpadki
 • Potek registracije
 • Obveščanje po dobavni verigi
 • SVHC
 • Ocena kemijske varnosti
 • Scenariji izpostavljenosti
 • Dolžnosti posameznih akterjev po REACH

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Trajanje: od 9.00 do 13.30; z vmesnim polurnim odmorom

Delavnica: Promet s kemikalijami, skladiščenje, biocidni proizvodi

Pogoji za promet

 • Dovoljenje za opravljanje dejavnosti
 • Vrste dovoljenj in zavezanci
 • Pogoji
 • Naloge svetovalca za kemikalije

 Posebni pogoji

 • Omejitve za trgovine
 • Vodenje evidence kupcev
 • Obveščanje uporabnikov
 • Pregled omejitev glede na nevarnost kemikalij
 • Prodaja kemikalij preko spleta

 Poročanje

 • Izvzete dejavnosti
 • (S)poročanje podatkov o kemikalijah
 • Izjeme pri (s)poročanju
 • Delo z Informacijskim sistemom za kemikalije (ISK)
 • UFI – Enolični identifikator formule
 • PCN – Notifikacija centrom za zastrupitve
 • SCIP – Notifikacija SVHC v izdelkih
 • PIC kemikalije/izdelki
 • Predhodne sestavine za prepovedane droge

Skladiščenje

 • Ključne zahteve pri skladiščenju kemikalij
 • Oprema skladišča
 • Razredi skladiščenja
 • Postopek uvrščanja v razrede
 • Pravila za skupno skladiščenje kemikalij
 • Ločeno skladiščenje kemikalij

Biocidni proizvodi

 • Kaj je biocidnih proizvod?
 • Mejni primeri
 • Aktivne snovi v biocidnih proizvodih
 • Člen BPR
 • Prehodni nacionalni postopek – priglasitev
 • Potrebna dokumentacija
 • Avtorizacija
 • Izbira ustreznega postopka avtorizacije
 • Kako se lotim avtorizacije?
 • Zbiranje in priprava dokumentacije
 • Stroški

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Trajanje: do 9.00 do 13.30, z vmesnim polurnim odmorom

Zaključek usposabljanja
 • Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za kemikalije (test rešite v spletni učilnici do 11. septembra 2020)

Potek izobraževanja

 • Delavnice trajajo po 5-6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi.
 • Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Študijsko e-gradivo se nahaja v spletni učilnici. Uporabite ga lahko takoj in kjerkoli – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste v spletni učilnici imeli test, ki ga rešite do 11. septembra 2020.
 • Dostop do spletne učilnice, v kateri boste našli tudi vsa seminarska gradiva, boste imeli omogočen še tri mesece po zaključku izobraževalnega programa.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije Strokovnjak za kemikalije kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

mag. Mark Stanojević

mag. Mark Stanojević, univ. dipl. kem., se že več desetletje ukvarja s kemijsko regulativo. Kot direktor podjetja BiSafe d.o.o. pomaga podjetjem pri implementaciji kemijske zakonodaje. Specialistično področje njegovega dela je implementacija Uredbe REACH in Uredbe o biocidnih proizvodih v prakso. Hkrati je vodja raziskovalne skupina Kemijska varnost, ki se ukvarja z raziskovanjem vpliva kemikalij na…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
690,00 621,00 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 17. 7. 2020

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.