Strokovnjak za kemikalije
490,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Strokovnjak za kemikalije

490,00  DDV ni vštet v ceno

Datum izvedbe: Dostopno takoj
Kraj izvedbe:Preko spleta

Online izobraževalni program za pridobitev certifikata

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Večina slovenskih podjetij uporablja ali pa tudi proizvaja kemikalije. V takih podjetjih seveda imate svetovalca za kemikalije oz. odgovorno osebo, ki po določilih kemijske zakonodaje (REACH, CLP; Zakon o kemikalijah) ureja vsa potrebna dovoljenja, izdelavo varnostnih listov, skrbi za pravilno označitev in skladiščenje kemikalij.

Ravno vi ste SEDAJ soočeni s kar nekaj novostmi:

 • 1. 1. 2021: spremembe pri izdelavi varnostnih listov ter določitev t.i. UFI (Unique Formula Identifier – unikatni identifikator formulacije) in izvedba notifikacije centrom za zastrupitve (PCN – Poison Centre Notifications) za vse nevarne zmesi, namenjene potrošnikom;
 • 5. 1. 2021: obvezno poročanje v bazo SCIP za izdelke, ki vsebujejo SVHC.
 • 17. 10. 2020: spremembe CLP, ki se nanašajo na razvrščanje in označevanje nevarnih kemikalij.

Ker je novosti kar nekaj (ZA OGLED NOVOSTI VAS VABIMO K OGLEDU VSEBINE SPODAJ), vabimo svetovalce za kemikalije, odgovorne osebe za varno delo s kemikalijami, varnostne inženirje, strokovne sodelavce ter tehnologe na področju dela z nevarnimi snovmi na spletni izobraževalni program za pridobitev certifikata.


Program je v celoti dostopen v spletni učilnici.

Program obsega:

 • Videoposnetek dvodnevnega predavanja na temo novosti in dokumentacije na področju kemikalij. Vsako predavanje traja pet šolskih ur. Posnetek bo na voljo v spletni učilnici, zato si lahko čas ogleda povsem prilagodite.
 • Gradivo za posamezne sklope predavanj v obliki powerpoint predstavitev.
 • Dostop do kontrolne mape Svetovalca za kemikalije, ki predstavlja zbirko postopkovnikov, navodil in primerov, s katero hitro preverite, ali naloge opravite v skladu z zakonodajnimi zahtevami ter pravočasno. Do kontrolne mape dostopate v spletni učilnici.

Mnenja udeležencev preteklih izvedb:

 • »Zadovoljen sem s fleksibilnostjo predavateljev. Kot laik iz kemijskega prava sem pridobil znanje s tega področja in prejel tudi kvalitetno literaturo za uporabo v prihodnje. Sedaj imam tudi znanje, da ocenim, ali je varnostni list dober ali ne«. Aleš Sinreih, Petrol Energetika d.o.o.
 • »Izjemno so mi koristili primeri iz prakse«. Maja Bertoncelj, Tosama d.o.o.
 • »Zelo dobra predstavitev, podkrepljena z veliko praktičnimi primeri«. Aleš Gaber, SIP Strojna industrija d.d.

Izobraževanje  je v obliki pisnega gradiva in videoposnetkov predavanj. Pisno gradivo predstavlja kontrolna mapa Svetovalca za kemikalije ter sklopi gradiva v obliki powerpoint predstavitev, do katerih boste  v spletni učilnici dostopali 10. junija 2021. Posneta predavanja obsegajo skupaj 10 šolskih ur. Čas, kdaj, kako dolgo in kolikokrat boste predavanje poslušali, si povsem sami določite.  Do spletne učilnice dostopate tudi z mobilne naprave. Spletna učilnica se zapre dve leti po zadnjem modulu. Dostopne podatke do nje boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu.

Če imate vprašanje, nam ga pošljite in odgovor prejmete v nekaj dneh.

Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije ”Strokovnjak za kemikalije” kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Koristi

Kot strokovnjak za kemikalije boste:

 • poznali in razumeli zakonodajne zahteve in novosti, ki veljajo za vaše kemikalije (snovi in zmesi);
 • kemikalije pravilno registrirali, jih označili ter pravilno izpolnili varnostne liste;
 • razpolagali z ustreznimi listinami, znali preveriti njihovo vsebino ter kemikalije pravilno skladiščili.

Vsebina

Do kontrolne mape dostopate v spletni učilnici.

POSTOPKOVNIKI

 • za proizvajalca, uvoznika, uporabnika kemikalije
 • za prijavo nove kemikalije, za registracijo nove kemikalije, za pozno predregistracijo
 • za evalvacijo, avtorizacijo snovi, za sporočanje podatkov o kemikalijah

TABELE in PREGLEDNICE

 • Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij, Pravila za skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Opisi razredov skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede
 • Razvrščanje in označevanje kemikalij: nevarnosti, razredi, kategorije kemikalij, H-stavki in piktogrami
 • Preglednica: H in P stavki
 • Preglednica: označevanje na osnovi zakonodaje o kemikalijah – GHS
 • Preglednica: Lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni

PRIMERI

 • Primer varnostnega lista
 • Primer navodila za varno ravnanje s kemikalijami
 • Vzorci etiket

Posneto predavanje, do katerega dostopate v spletni učilnici.

Kaj so kemikalije?

 • Snovi, zmesi, izdelki
 • Splošen pregled predpisov
 • Prepoznavanje nevarnih kemikalij
 • Mejni primeri (Kozmetika/Biocidni proizvodi) NOVO
 • Orodja strokovnjaka za kemikalije

Varnostni list

 • Kdaj je varnostni list potreben?
 • Zagotovitev varnostnega lista (dostava, jezik…)
 • Podatki v varnostnem listu
 • Odgovornost za varnostni list
 • Posodabljanje varnostnih listov
 • Spremembe varnostnih listov s 1.1.2021 (Uredba 878/2020) NOVO
 • Hramba varnostnih listov

Razvrščanje in označevanje kemikalij

 • Kdo je odgovoren za razvrstitev?
 • Katere snovi ali zmesi je treba razvrstiti?
 • Kje pridobim potrebne informacije?
 • Osnovni koraki razvrščanja kemikalij
 • Razvrščanje zmesi
 • Fizikalno kemijske nevarnosti
 • Nevarnosti za človeka
 • Nevarnosti za okolje
 • Označevanje kemikalij
 • Katere informacije morajo biti na etiketi?
 • Jezik etikete
 • Izjeme pri označevanju
 • Prihajajoče spremembe CLP (12 ATP velja od 17. 10. 2020) NOVO
 • Prepovedi in omejitve

REACH

 • Zakaj REACH?
 • Zavezanci,
 • Poizvedba
 • Registracija
 • Kaj je treba registrirati?
 • Izjeme
 • REACH in odpadki
 • Potek registracije
 • Obveščanje po dobavni verigi
 • SVHC
 • Obveznosti posodabljanja REACH dosjejev NOVO

Posneto predavanje, do katerega dostopate v spletni učilnici.

Pogoji za promet

 • Dovoljenje za opravljanje dejavnosti
 • Vrste dovoljenj in zavezanci
 • Pogoji
 • Naloge svetovalca za kemikalije

 Posebni pogoji

 • Omejitve za trgovine
 • Vodenje evidence kupcev
 • Obveščanje uporabnikov
 • Pregled omejitev glede na nevarnost kemikalij
 • Prodaja kemikalij preko spleta

 Poročanje

 • Izvzete dejavnosti
 • (S)poročanje podatkov o kemikalijah
 • Delo z Informacijskim sistemom za kemikalije (ISK)
 • UFI – Enolični identifikator formule NOVO
 • PCN – Notifikacija centrom za zastrupitve (obeznost od 1. 1. 2021 NOVO
 • SCIP – Notifikacija SVHC v izdelkih (obeznost od 5. 1 .2021) NOVO
 • PIC kemikalije/izdelki
 • Predhodne sestavine za prepovedane droge

Skladiščenje

 • Ključne zahteve pri skladiščenju kemikalij
 • Oprema skladišča
 • Razredi skladiščenja
 • Postopek uvrščanja v razrede
 • Pravila za skupno skladiščenje kemikalij
 • Ločeno skladiščenje kemikalij

Biocidni proizvodi

 • Kaj je biocidnih proizvod?
 • Aktivne snovi v biocidnih proizvodih
 • Člen BPR
 • Prehodni nacionalni postopek – priglasitev
 • Potrebna dokumentacija
 • Avtorizacija
 • Izbira ustreznega postopka avtorizacije
 • Kako se lotim avtorizacije?
 • Zbiranje in priprava dokumentacije
 • Stroški

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili CERTIFIKAT Strokovnjak za kemikalije kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Predavatelji

mag. Mark Stanojević

mag. Mark Stanojević, univ. dipl. kem., se že več kot 15 let ukvarja s kemijsko regulativo. Kot direktor podjetja BiSafe d.o.o. pomaga podjetjem pri implementaciji kemijske zakonodaje. Specialistično področje njegovega dela je implementacija Uredbe REACH in Uredbe o biocidnih proizvodih v prakso. Hkrati je vodja raziskovalne skupina Kemijska varnost, ki se ukvarja z raziskovanjem vpliva kemikalij na človeka in okolje. Projekti, ki jih izvaja raziskovalna skupina z državo, drugimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, omogoča prenos znanj in izkušenj med deležniki.  Kot višji predavatelj na Visoki šoli za storitve predava kozmetično zakonodajo, kot vabljen predavatelj pa že vrsto let predava na seminarjih in delavnicah s področja nevarnih kemikalij, tako doma kot tudi v tujini.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.