Strokovnjak za računovodstvo v javnem sektorju

Strokovnjak za računovodstvo v javnem sektorju

Prijava

Kot računovodja v javnem sektorju se še kako zavedate, da morate novosti na področju zakonodaje nenehno spremljati ter jih pravočasno in pravilno implementirati v svoje delo. Ob tem se, odvisno od velikosti in organiziranosti organizacije, srečujete z različnimi nalogami in izzivi znotraj vašega dela.

Za vas smo pripravili dvodnevni izobraževalni program, kjer vam bomo predstavili vse posebnosti na področju računovodenja v javnem sektorju. Zagotovo vas zanimajo odgovori na vprašanja kot so:

 • Kje je ločnica med javno in tržno službo pri posrednem proračunskem uporabniku ter njun računovodski in davčni vidik?
 • Kako določimo sodila za razmejitev splošnih stroškov in kje morajo biti zapisana?
 • Katere so naloge in odgovornosti pripravljavcev programa dela ter finančnega načrta?
 • Kako določiti letne cilje in njihovo merjenje?
 • Kako obračunavati prejemke iz delovnega in drugega pogodbenega razmerja (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, sejnina,..)?

Zato se udeležite izobraževanja, ki smo ga posebej za javni sektor pripravili s strokovnjakinjo z izkušnjami iz prakse, in pridobite odgovore na vsa nerešena vprašanja:


Koristi izobraževalnega programa
1 Zakonske novosti Vedeli boste, katere so zakonske novosti, ki jih morate implementirati v svoje delo. 2 Računovodski in davčni vidik Poznali boste računovodski in davčni vidik javne in tržne službe pri proračunskem uporabniku. 3 Naloge in odgovornosti Vedeli boste, katere so naloge in odgovornosti pripravljavcev programa dela ter finančnega načrta. 4 Odgovori na vprašanja Pravilno boste pripravili obračun plače zaposlenih in dobili odgovore na vsa vaša konkretna vprašanja iz prakse (že sedaj jih lahko pošljete na: finance@zfm.si).

Program je namenjen

Računovodskim delavcem javnega sektorja, direktorjem in vodjem javnih zavodov ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z obravnavanimi vsebinami.

Koristi

Vsebina

['27. marec 2018']
 • Kaj je javna in tržna služba pri posrednem proračunskem uporabniku (računovodski in davčni vidik)?
 • Sodila za razmejitev splošnih stroškov – kako si jih določimo in kje morajo biti zapisana
 • Program dela ter finančni načrt: naloge in odgovornosti pripravljavcev
 • Povezanost finančnega načrta z letnim poročilom: določanje ciljev in njihovo merjenje

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

['(priročnik prejmete 27. marca 2018 na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov)']
 • Posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih
  • Posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih
  • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
  • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
  • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
  • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu
  • Zakonodaja
 • Posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih
  • Evidentiranje prihodkov
  • Nabava in nakup materiala
  • Dolgoročne rezervacije
  • Obračun podjemne pogodbe
  • Obračun službenega potovanja
  • Amortizacija
  • Nakup nepremičnine
  • Knjiženje prejetega posojila
  • Opredmetena osnovna sredstva
  • Stroški dela in povračil zaposlenim
 • Posebnosti knjiženja pri neposrednih proračunskih uporabnikih
  • Osnovna in opredmetena osnovna sredstva
  • Investicijski transfer
  • Obračun podjemne pogodbe, Obračun službenega potovanja
  • Kratkoročni in dolgoročni finančni dolgovi
  • Zaloge in poraba materiala,
  • Vlaganja v tuja osnovna sredstva, Finančne naložbe
  • Vlaganja v osnovna sredstva
  • Terjatve, Odstop terjatve
 • Posebnosti vodenja inventure pri proračunskih uporabnikih
  • Pravne podlage
  • Organizacija popisa
  • Knjiženje popisnih razlik
 • Zgledi knjiženj pravnih oseb zasebnega prava
  • Računovodski predpisi
  • Zavezanci za sestavo letnega poročila
  • Hranjenje poslovne dokumentacije
  • Davčni obračun
 • Številni praktični primeri knjižb, vzorci sklepov ter pogodb
['4. april 2018', ' ']
 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem
['11. april 2018', ' ']
 • Zaposlitev ali drugo pogodbeno razmerje
 • Regres za letni dopust- posebnosti v letu 2018
 • Vrste odpravnin in njihova obdavčitev
 • Napredovanja
 • Katera povračila lahko ima javni uslužbenec in kakšna je višina
 • Prejemki iz drugega pogodbenega razmerja- konkurenčna klavzula (avtorski honorar, podjemna pogodba, sejnina, …)
 • Obračun plače javnega delavca

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

['11. 4. 2018']
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja, ki ga boste rešili na zadnji delavnici.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za računovodstvo v javnem sektorju v slovenščini in angleščini

Potek izobraževanja

Potek izobraževanja
 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik Računovodski praktikum za javni sektor boste prejelina delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti v dogovrjenem roku.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za računovodstvo v javnem sektorju kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

 

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.