Samostojni računovodja v javnem sektorju

Samostojni računovodja v javnem sektorju

Izobraževalni program – online

Prijava

Kot računovodja v javnem sektorju se še kako zavedate, da morate nenehno skrbeti za nadgrajevanje znanja in seznanjanje s posebnostmi, ki veljajo v javnem sektorju.

Ob tem se, odvisno od velikosti in organiziranosti organizacije, srečujete z različnimi nalogami in izzivi znotraj vašega dela.

Za vas smo pripravili trotedenski izobraževalni program, kjer vam bomo predstavili vse posebnosti na področju računovodenja v javnem sektorju.

Zagotovo vas zanimajo odgovori na vprašanja, kot so:

 • Kje je ločnica med javno in tržno službo pri posrednem proračunskem uporabniku ter njun računovodski in davčni vidik?
 • Kako določimo sodila za razmejitev splošnih stroškov in kje morajo biti zapisana?
 • Katere so naloge in odgovornosti pripravljavcev programa dela ter finančnega načrta?
 • Kako določiti letne cilje in njihovo merjenje?
 • Kako je pravilno sestavljena plača?

Zato se udeležite izobraževanja, ki smo ga posebej za javni sektor pripravili s strokovnjakinjo z izkušnjami iz prakse, in pridobite odgovore na vsa nerešena vprašanja.

Program obsega pet modulov:

 • tri celodnevne online delavnice,
 • dostop do Računovodskega portala in online priročnika Knjižbe za javni sektor,
 • e-mail seminar Excel za finančnike in računovodje.

Na online delavnicah bo predavateljica odgovarjala na vaša vprašanja, ki jih boste postavili med izvedbo. Lahko pa jih pošljete najkasneje tri dni pred izvedbo posamezne delavnice na racunovodstvo@zfm.si

Na zadnji delavnici boste v spletno učilnico prejeli test, ki ga boste rešenega poslali po pošti ali na racunovodstvo@zfm.si do 30. 11. 2020. Po uspešno rešenem testu boste prejeli certifikat Samostojni računovodja v javnem sektorju.

Koristi

Kot strokovnjak za računovodstvo v javnem sektorju boste:

 • vaše znanje nadgradili in poglobili,
 • vedeli, katere so zakonske posebnosti, ki jih morate implementirati v vaše delo,
 • poznali računovodski in davčni vidik javne in tržne dejavnosti pri proračunskem uporabniku , 
 • vedeli, katere so naloge in odgovornosti pripravljavcev programa dela ter finančnega načrta,
 • vedeli, kako je sestavljena plača,
 • dobili odgovore na vsa vaša konkretna vprašanja iz prakse (že sedaj jih lahko pošljete na: racunovodstvo@zfm.si)

Vsebina

Praktična online delavnica v živo: Zakonske podlage in posebnosti računovodenja v javnem zavodu
 • Zakonske podlage za delovanje JZ
 • Vloga ustanovitelja
 • Vloga predstojnika PU
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Posebnosti računovodenja v JZ – Posebnosti vodenja poslovnih knjig
 • Letni popis
 • Računovodenje v JZ (finančni načrt, LP, javna-tržna dejavnost, sodila za delitev splošnih stroškov)

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Dostop do Računovodskega portala in online izdaje Knjižb za javni sektor
 • Posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih
 • Posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih
 • Posebnosti knjiženja pri neposrednih proračunskih uporabnikih
 • Posebnosti vodenja inventure pri proračunskih uporabnikih
 • Zgledi knjiženj pravnih oseb zasebnega prava
 • Davčni obračun
 • Številni praktični primeri knjižb, vzorci sklepov ter pogodb
Praktična online delavnica v živo: Evidentiranje prihodkov in odhodkov ter ugotavljanje uspešnosti
 • Evidentiranje prihodkov
 • Evidentiranje odhodkov
 • Stroški dela in povračila
 • Ugotavljanje uspešnosti poslovanja
 • Davčni obračun glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
E-mail seminar: Excel za finančnike in računovodje
 • Funkcije, formule in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitev tiskanja
 • Finančne funkcije in analize
Praktična online delavnica v živo: Knjiženje najpogostejših poslovnih dogodkov, končno knjiženje ter osnovna sredstva
 • Knjiženje najpogostejših poslovnih dogodkov:
 • Osnovna sredstva: obračun amortizacije in načini pridobitve OS, evidentiranje sredstev v upravljanju
 • Končno knjiženje rezultata za javni sektor v primeru pozitivnega oz. negativnega presežka
 • Načini pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
 • Ugotavljanje presežka prihodkov na odhodki po denarnem toku in fiskalnem pravilu in za kaj se lahko vse porabi presežek prihodkov nad odhodki
 • Knjiženje morebitne obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb
 • Ugotavljanje uspešnosti poslovanja s poudarkom na davčnem obračunu glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih online delavnic. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur. Pred vsako delavnico boste v spletno učilnico prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do Računovodskega portala preko katerega boste dostopali tudi do online Knjižb za javni sektor boste pred prvo delavnico prejeli na vaš elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.  Dostop do portala boste imeli 6 mesecev od konca programa.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli 24 mesecev.
 • Ob koncu programa boste v spletno učilnico prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti do 11.2020.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Samostojni računovodja v javnem sektorju za računovodstvo v javnem sektorju kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.