Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev

Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev

Izobraževalni program

Prijava

Nepovratna sredstva predstavljajo po mnogih kriterijih enega najboljših načinov za financiranje tvegane inovacijske in podjetniške dejavnosti. Možnosti za uspešno prijavo si lahko bistveno povišate, če prijavite projekt, ki:

 • je dobro premišljen in zadostuje vsem kriterijem razpisa,
 • ocenjevalca prepriča, da boste prispevali k uresničitvi evropskih ciljev,
 • ocenjevalcu omogoči, da iz prijavne dokumentacije prepozna kredibilnost vašega podjetja in projekta.

Izteka se finančna perspektiva 2014-2020, v kateri je do konca leta 2020 na razpolago še približno 200 milijard evrov nepovratnih sredstev! Hkrati z letom 2021 nastopi novi večletni finančni okvir in bo trajal do leta 2027. Z njim bo na razpolago še več sredstev kot v sedanji perspektivi (cca. 1,1 bilijona evrov) in še večji bo poudarek na raziskavah in razvoju.

Da boste razpoložljiva sredstva sigurno uspešno počrpali in predvsem prepričali ocenjevalce, organiziramo že 19. izvedbo izjemno uspešnega izobraževanja za pridobitev nepovratnih sredstev.

Program sestavljajo tri celodnevne delavnice, kjer boste na podlagi praktičnih primerov in možne samostojne priprave projektov nepovratna sredstva uspešneje izkoriščali.


Mnenja udeležencev preteklih izvedb programa

"Ta srečanja in predavanje, delavnice sem z veseljem spremljala in sem rada prihajala k vam, ker sem se ogromno naučila v tako domačem okolju, ki ste nam ga pripravili. Zelo mi je žal, da je konec. Posebej bi želela pohvaliti predavatelje, tematiko, organizacijo in skrb za udeležence."
Bači Zsuzsanna, Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva

"Zelo koristno je bilo delo na primerih. Izobraževanje priporočam tudi ostalim."
Jasmina Pinoza, Javni zavod Ljubljanski grad

"Posebej bi želela pohvaliti pripravljenost predavateljev za pomoč pri delu ter trike in namige, ki sem jih pridobila."
Tatjana Knapp, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

"Seminar je bil zame zelo koristen, še zlasti prvi in tretji dan. Priporočam udeležbo na tem izobraževanju še ostalim."
Janez Bauer, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

"Še enkrat hvala za odlično pripravljen izobraževalni program Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev."
Irina Zgonec Rožej, Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije

"Najlepša hvala za vse. To izobraževanje je bilo v celoti zelo pozitivno, veliko znanja, motivirajoče – v glavnem veliko pozitivne energije."
Paula Kolenko, Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, Služba za informacijsko tehnologijo in storitve

"Zadovoljen sem bil praktično z vsem. Predvsem s tem, da sem ugotovil, kako širok spekter znanja in truda je potrebnega za solidno pripravo prijavnice."
Miha Krečič, občina Izola

Koristi

Kot strokovnjak za pripravo in izvedbo EU projekta na razpis boste:

 • znali izbrati primeren razpis,
 • pravilno nastavili in izvedli vsebinski ter finančni del projekta,
 • se naučili oceniti stroške, da boste vračilo denarja na koncu projekta pravočasno preprečili,
 • že v fazi priprave in kasneje vodenja projekta aktivnosti izpeljali na način, ki bo na koncu zadovoljil revizorja!

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili CERTIFIKAT Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev v slovenščini in angleščini, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.


Po končanju programa lahko pridobite tudi certifikat Združenja delodajalcev Slovenije in Združenja za razvoj znanja, Manager evropskih projektov. Več informacij o certificiranju za menedžerja evropskih projektov dobite na spletni strani: http://zrz.si/seznam-dodatnih-kvalifikacij/vodenje/

Vsebina

Študijsko gradivo: Enostavna uporaba programa Excel pri vsakodnevnem delu

Do gradiva dostopate v spletni učilnici.

 • Formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja
Delavnica: Idejna zasnova projekta in priprava projekta na zalogo – Beno Stern, MBA (od 9.00 do 13.30)
 • Novi evropski večletni finančni okvir (VFO) 2021 – 2027 ter novi viri financiranja za profitne in neprofitne organizacije
 • Primerjava novi / stari evropski programi sofinanciranja 2021 – 2027
 • Pristop TRIO – trije okvirji znanja črpanja evropskih sredstev:
  • politični okvir pridobivanja evropskih sredstev s predstavitvijo evropskih politik in usmeritvami za pripravo uspešnega projekta,
  • finančni okvir in viri nepovratnih sredstev (praktična predstavitev programov in skladov s poudarkom na ciljih, upravičencih in višini sredstev),
  • projektni okvir in priprava administrativnega, vsebinskega in finančnega dela projekta (ozadje projekta, cilji, aktivnosti, rezultati, sestava interne projektne ekipe in razdelitev nalog med partnerji, finančna konstrukcija, terminski načrt izvedbe)
 • Problemska analiza in SWOT analiza
 • Elaborat in zasnova projektne ideje
 • Konzerviranje projektnih idej (priprava projektov na zalogo)
 • Praktična izdelava projektnih idej na zalogo (idejni osnutek, logični okvir, terminski načrt, finančni načrt)
Delavnica: Izpolnjevanje razpisne dokumentacije in vodenje projekta – Beno Stern, MBA (od 9.00 do 13.30)
 • Praktična izdelava projektov na zalogo – opozorila na napake slušateljev v praksi
 • Izbor primernega razpisa glede na dejavnost
 • Sestavljanje projektnega konzorcija – iskanje primernih partnerjev, njihova preveritev ter določitev vsebinske in finančne vloge partnerja
 • Odgovornost za pripravo projekta v podjetju ali ustanovi
 • Izpolnjevanje razpisne dokumentacije (konkretna priprava vsebinskega in finančnega dela projekta)
 • Vsebinska konciznost projektne prijave
 • Logična strukturiranost projektne prijave
 • Administrativno, finančno in vsebinsko vodenje projekta:
  • sestava projektne skupine in odgovornost partnerjev v skladu s pogodbo,
  • razlike med centraliziranimi in decentraliziranimi programi,
  • orodja za spremljanje izvajanja projekta in nadzor nad izvedenimi aktivnostmi, porabo sredstev in izvajalci.

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Delavnica: Kompetence projektnih menedžerjev za kvalitetno vsebinsko in finančno pripravo ter vodenje projekta – mag. Sabina Žakelj Pediček (od 9.00 do 13.30)
 • Kompetence projektnega menedžerja za kvalitetno pripravo projekta:
  • Dobro poznavanje vrste stroškov in realna priprava proračuna projekta, ki odseva vsebino projekta
  • Priprava kvalitetnega projekta ali kako stopiti v čevlje ocenjevalca
 • Kompetence projektnega menedžerja za kvalitetno vodenje projekta:
  • Moj odnos do projekta za kvalitetno vodenje projektne skupine
  • Odzivnost v času pred podpisom pogodbe in vrste pogodb
  • Finančno in vsebinsko spremljanje projekta s poenostavitvijo priprave vsebinskih in finančnih poročil
  • Priprava na revizijo in sodelovanje v revizijskem procesu

Predavanje z delom na lastnem primeru, praktične vaje, diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Zaključek usposabljanja: Preverjanje znanja in prejem potrdila o usposabljanju
 • Preverjanje znanja: test rešite doma in nam ga vrnete po pošti do 27. 3. 2020
 • Prejem certifikata Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do novih rešitev.
 • Delavnice trajajo po 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Da znanje osvojite in da boste na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev uspešni, je zaželeno, da tudi aktivno sodelujete. Priporočamo, da po prvi delavnici samostojno pripravite nabor projektov na zalogo. Podrobna navodila in usmeritve prejmete na delavnicah. Na drugi delavnici boste prejeli strokovne pripombe na vaš izdelan nabor projektov na zalogo.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti do 14. 10. 2019.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

PROGRAM JE NAMENJEN

Vsem, ki iščete in želite prejeti nepovratna sredstva in tudi vsem, ki ste že prejeli nepovratna sredstva za financiranje vaših projektov.

NAČIN IZVEDBE PROGRAMA

Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem usposabljanju, zato imate udeleženci možnost izdelati svoje projekte na zalogo. Na vaše izdelane projekte prejmete strokovne pripombe. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Beno Stern, MBA

Beno Stern je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega menedžmenta evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 sodeloval pri dveh strokovnih priročnikih na temo pridobivanja evropskih sredstev in…

mag. Sabina Žakelj Pediček

Mag. Sabina Žakelj Pediček je izkušena projektna menedžerka, mentorica in predavateljica, kot notranja in zunanja evalvatorka izvaja nadzor kakovosti vodenja, aktivno sodeluje pri pripravi, financiranju in finančnem vodenju projektov ter diseminaciji (trženje, marketing, promocija in predstavitve v medijih). Kot ocenjevalka projektov sodeluje v strokovnih ocenjevalnih komisijah Slovenskega filmskega centra, LAS Stik in komisije za certifikat…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.