Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev
970,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev

970,00  DDV ni vštet v ceno

Datum izvedbe: 03.12.2021
Kraj izvedbe:Preko spleta (v živo)

Online izobraževalni program v živo

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in ga popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

 

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev po novi finančni perspektivi

Slovenija je dobila odobren sveženj denarja v višini 10,5 milijarde evrov, ki ga lahko porabi v sedanji finančni perspektivi v obdobju 2021-2027. 6,5 milijarde evrov je nepovratnih sredstev. Slovenija ostaja neto prejemnica iz evropskega proračuna!

Največ izpogajanih sredstev bo treba porabiti v naslednjih treh letih. Za leto 2021 je tako predvidenih skupaj več kot 1,5 milijarde evrov, v letu 2022 skoraj 1,4 milijarde evrov, v letu 2023 pa malo manj kot 1,2 milijarde evrov.

Ker Slovenija pri črpanju sredstev ni ravno med bolj uspešnimi, potekajo tudi na nacionalni ravni priprave, da bi sredstva v Sloveniji zagotovo pokoristili. To pa je odvisno od nas vseh! Zato začnimo že SEDAJ pripravljati  prepričljive projekte za porabo evropskega denarja!


Predavatelja:

Beno Stern, MBA

Beno Stern je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega menedžmenta evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 sodeloval pri dveh strokovnih priročnikih na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega menedžmenta.

Mag. Sabina Žakelj Pediček

Mag. Sabina Žakelj Pediček je izkušena projektna menedžerka, mentorica in predavateljica, kot notranja in zunanja evalvatorka izvaja nadzor kakovosti vodenja, aktivno sodeluje pri pripravi, financiranju in finančnem vodenju projektov ter diseminaciji (trženje, marketing, promocija in predstavitve v medijih). Kot ocenjevalka projektov sodeluje v strokovnih ocenjevalnih komisijah Slovenskega filmskega centra, LAS Stik in komisije za certifikat “EU Projektni Manager” Združenja delodajalcev Slovenije.

 

Oglejte si izsek z delavnice

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Po tem izobraževanju boste:

 • imeli že pripravljeni idejni osnutek projekta, ki služi kot osnova za prijavo na razpis,
 • znali izbrati primeren razpis,
 • pravilno nastavili in izvedli vsebinski ter finančni del projekta,
 • se naučili oceniti stroške, da boste vračilo denarja na koncu projekta pravočasno preprečili,
 • že v fazi priprave in kasneje vodenja projekta aktivnosti izpeljali na način, ki bo na koncu zadovoljil revizorja!

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste na vseh treh online delavnicah prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do novih rešitev.
 • Delavnice trajajo 5-6 pedagoških ur. Pripadajoče gradivo k vsaki delavnici boste prejeli v spletni učilnici.
 • Da znanje usvojite in da boste na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev uspešni, je zaželeno, da tudi aktivno sodelujete. Priporočamo, da po prvi delavnici samostojno pripravite nabor projektov na zalogo. Podrobna navodila in usmeritve prejmete na delavnicah. Na drugi delavnici boste prejeli strokovne pripombe na vaš izdelan nabor projektov na zalogo.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete –  brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti  od zaključka izobraževalnega programa.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti do dogovorjenega roka.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • strokovni komentar na vaš izdelani idejni osnutek projekta,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic,
 • pridobitev certifikata Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev.

Agenda

 • Študijsko gradivo: Enostavna uporaba programa excel pri vsakodnevnem delu
 • Online delavnica v živo: Idejna zasnova projekta in priprava projekta na zalogo
 • Online delavnica  v živo: Izpolnjevanje razpisne dokumentacije in vodenje projekta
 • Online delavnica  v živo: Kompetence projektnih menedžerjev za kvalitetno vsebinsko in finančno pripravo ter vodenje projekta
 • Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev

Izjave zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

Vse pohvale za izvedbo kakovostnega izobraževanja, ki je bilo obenem tudi zanimivo in zabavno.

Špela Šeligo, Skaza d.o.o.

Zadovoljen sem bil praktično z vsem. Predvsem s tem, da sem ugotovil, kako širok spekter znanja in truda je potrebnega za solidno pripravo prijavnice.

Miha Krečič, občina Izola

Najlepša hvala za vse. To izobraževanje je bilo v celoti zelo pozitivno, veliko znanja, motivirajoče – v glavnem veliko pozitivne energije.

Paula Kolenko, Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, Služba za informacijsko tehnologijo in storitve

Zelo koristno je bilo delo na primerih. Izobraževanje priporočam tudi ostalim.

Jasmina Pinoza, Javni zavod Ljubljanski grad

Še enkrat hvala za odlično pripravljen izobraževalni program Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev.

Irina Zgonec Rožej, Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije

Ta srečanja in predavanje, delavnice sem z veseljem spremljala in sem rada prihajala k vam, ker sem se ogromno naučila v tako domačem okolju, ki ste nam ga pripravili. Zelo mi je žal, da je konec. Posebej bi želela pohvaliti predavatelje, tematiko, organizacijo in skrb za udeležence.

Bači Zsuzsanna, Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva

Posebej bi želela pohvaliti pripravljenost predavateljev za pomoč pri delu ter trike in namige, ki sem jih pridobila.

Tatjana Knapp, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

Seminar je bil zame zelo koristen, še zlasti prvi in tretji dan. Priporočam udeležbo na tem izobraževanju še ostalim.

Janez Bauer, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto


Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov v praksi


Večina podjetij se žal ne odloči za kandidiranje na evropske razpise, ker, kot pravijo, nimajo ne časa ne kadrov; velikokrat sploh ne vedo, kako se tega lotiti. Vendarle evropski razpisi nudijo sredstva, zbrana iz naslova obdavčitve vseh nas in naše dejavnosti! V okviru našega izobraževalnega programa pridobite okvirna navodila, kako pa se tega lotiti – samostojno namreč pripravite idejni osnutek projektu, ki vam je osnova za vse nadaljnje prijave na razpise. Tisti, ki pa na tem področju že delujte, pa boste s svežimi idejami in rešitvami svoj način prijavljanja izboljšali.


 • Formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja

Do gradiva dostopate v spletni učilnici.

Trajanje: od 9.00 do 13.30, predavatelj: Beno Stern, MBA

 • Novi evropski večletni finančni okvir (VFO) 2021 – 2027 ter novi viri financiranja za profitne in neprofitne organizacije
 • Primerjava novi / stari evropski programi sofinanciranja 2021 – 2027
 • Pristop TRIO – trije okvirji znanja črpanja evropskih sredstev:
  • politični okvir pridobivanja evropskih sredstev s predstavitvijo evropskih politik in usmeritvami za pripravo uspešnega projekta,
  • finančni okvir in viri nepovratnih sredstev (praktična predstavitev programov in skladov s poudarkom na ciljih, upravičencih in višini sredstev),
  • projektni okvir in priprava administrativnega, vsebinskega in finančnega dela projekta (ozadje projekta, cilji, aktivnosti, rezultati, sestava interne projektne ekipe in razdelitev nalog med partnerji, finančna konstrukcija, terminski načrt izvedbe)
 • Problemska analiza in SWOT analiza
 • Elaborat in zasnova projektne ideje
 • Konzerviranje projektnih idej (priprava projektov na zalogo)
 • Praktična izdelava projektnih idej na zalogo (idejni osnutek, logični okvir, terminski načrt, finančni načrt)

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

  Trajanje: od 9.00 do 13.30, predavatelj: Beno Stern, MBA

  • Praktična izdelava projektov na zalogo – opozorila na napake slušateljev v praksi
  • Izbor primernega razpisa glede na dejavnost
  • Sestavljanje projektnega konzorcija – iskanje primernih partnerjev, njihova preveritev ter določitev vsebinske in finančne vloge partnerja
  • Odgovornost za pripravo projekta v podjetju ali ustanovi
  • Izpolnjevanje razpisne dokumentacije (konkretna priprava vsebinskega in finančnega dela projekta)
  • Vsebinska konciznost projektne prijave
  • Posebnosti projektne prijave v izrednih razmerah
  • Logična strukturiranost projektne prijave
  • Administrativno, finančno in vsebinsko vodenje projekta:
   • sestava projektne skupine in odgovornost partnerjev v skladu s pogodbo,
   • razlike med centraliziranimi in decentraliziranimi programi,
   • orodja za spremljanje izvajanja projekta in nadzor nad izvedenimi aktivnostmi, porabo sredstev in izvajalci.

  Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

  Trajanje: od 9.00 do 13.30, predavateljica: mag. Sabina Žakelj Pediček

  • Kompetence projektnega menedžerja za kvalitetno pripravo projekta:
   • Dobro poznavanje vrste stroškov in realna priprava proračuna projekta, ki odseva vsebino projekta
   • Priprava kvalitetnega projekta ali kako stopiti v čevlje ocenjevalca
  • Kompetence projektnega menedžerja za kvalitetno vodenje projekta:
   • Moj odnos do projekta za kvalitetno vodenje projektne skupine
   • Odzivnost v času pred podpisom pogodbe in vrste pogodb
   • Finančno in vsebinsko spremljanje projekta s poenostavitvijo priprave vsebinskih in finančnih poročil
   • Priprava na revizijo in sodelovanje v revizijskem procesu
   • Vodenje projekta v primeru višje sile (force majeure), konkretno v primeru koronavirusa

  Predavanje z delom na lastnem primeru, diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja.

  Zaključek izobraževalnega programa vsebuje preverjanje znanja in prejem certifikata ob uspešno zaključenem izobraževanju.

  Predavatelji

  Beno Stern, MBA

  Beno Stern je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega menedžmenta evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 sodeloval pri dveh strokovnih priročnikih na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega menedžmenta. Študij menedžmenta s poudarkom na vodenju in komunikaciji je zaključil z diplomo MBA. Vse od leta 1990 usposablja strokovne sodelavce trgovskih in turističnih podjetij v komunikacijskih in vodstvenih kompetencah, od leta 2000 pa razvija in prenaša kompetence na področju evropskega projektnega menedžmenta ter v strokovno usposabljanje uvaja inovativne pristope s podporo informacijskih tehnologij in e-učenja. Beno Stern je skozi leta predavateljskih izkušenj izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 3.500 udeležencev. Kot avtor modernega bazičnega pristopa pri usposabljanju projektnih menedžerjev evropskih projektov uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence strokovnih usposabljanj.

  mag. Sabina Žakelj Pediček

  Mag. Sabina Žakelj Pediček je izkušena projektna menedžerka, mentorica in predavateljica, kot notranja in zunanja evalvatorka izvaja nadzor kakovosti vodenja, aktivno sodeluje pri pripravi, financiranju in finančnem vodenju projektov ter diseminaciji (trženje, marketing, promocija in predstavitve v medijih). Kot ocenjevalka projektov sodeluje v strokovnih ocenjevalnih komisijah Slovenskega filmskega centra, LAS Stik in komisije za certifikat “EU Projektni Manager” Združenja delodajalcev Slovenije. V letih 2013 in 2015 je bila programska vodja in povezovalka simpozijev Izzivi Evrope 2020 v organizaciji Uradnega lista Republike Slovenije. Znanstveni magisterij s področja komunikologije je pridobila na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Je certificirana moderatorka in coachinja za sistemske postavitve v organizacijah. Njena znanja temeljijo na preteklih delovnih izkušnjah z delom v vodenju projektov, financiranju, oglaševanju in medijih. V zadnjih 13 letih je sodelovala pri preko 50 projektih, sofinanciranih z evropskimi sredstvi: od leta 2012 kot direktorica inštituta EuroCoop, med 2011-2013 kot vodja pisarne v podjetju Pro-Eco in med 2006-2011 kot vodja MEDIA Deska Slovenija – informacijske pisarne programa MEDIA Evropske komisije za Slovenijo. Pred tem je sodelovala pri projektih Sveta za radiodifuzijo (2003) in kot vodja skupine za spremljanje o oglaševanju Media Forum (2001-2004). Na področju financiranja je izkušnje pridobila v podjetjih SKRB (1991-2002) in SAS Institute (2002-2003). Trženje, donatorska in sponzorska sredstva je pokrivala znotraj Kino Otoka – mednarodnega filmskega festivala (2004, 2005) in na Festivalu slovenskega filma (2005). Izkušnje v medijih je pridobila kot novinarka na Radiu Odmev (1997-1999) in na dnevniku Delo (2004-2006).

  Splošni pogoji

  IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

  Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.