Strokovnjak za oceno tveganja strojev

Strokovnjak za oceno tveganja strojev

Prijava
Specialno izobraževanje za proizvajalce, uporabnike in zastopnike strojev!
Sodeč po odzivih načrtovalcev strojev, je ocena tveganja in njena izdelava eno zahtevnejših področij.

Pomembna je za vse, ki stroje proizvajate (da preprečite vse dejavnike tveganja nevarnosti za uporabnika stroja), in za vse, ki ste uporabniki strojev. Če kot uporabnik stroju, na primer, spremenite funkcionalnost ali zmogljivost, morate oceno tveganja na novo izdelati! Izdelavo ocene tveganja določata Direktiva o varnosti strojev (2006/42/ES) in Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l.RS, št. 75/2008).

Za vaše potrebe organiziramo praktično izobraževanje s samostojno izdelavo ocene tveganja.

Program Strokovnjak za oceno tveganja strojev obsega štiri module:
 • dve celodnevni delavnici,
 • excelov model za izdelavo ocene tveganja,
 • priročnik v tiskani in digitalni obliki.
NOVO: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Na zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za oceno tveganja strojev v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

Mnenja udeležencev

"Posebej bi želel pohvaliti način predavanj glede na tematiko."
Tomaž Ilovar, Akrapovič d.d.

"Zelo koristno izobraževanje, tudi dobro pripravljeno gradivo in priročnik. Posebej bi pohvalil predavatelja, ki je res pravi strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije".
Denis Čuk s.p.

"Sem izjemno navdušen, saj je končna izdelava ocene tveganja že praktično uporabna!"
Simon Hvala, Pekarna Pečjak

"Na izobraževanju so bili predstavljeni konkretni primeri, ki mi bodo pri delu v veliko pomoč".
Kenan Ahmetović, Talum servis in inženiring d.o.o.

"Pohvalim naj veliko praktičnih primerov in učenje skozi izkušnje".
Minel Selimović, Gorenje gospodinjski aparati d.d.

"Posebej sem bil zadovoljen s predavateljem in njegovim strokovnim znanjem".
Uroš Hodnik, Gorenje gospodinjski aparati d.d.

"Posebej sem bil zadovoljen z možnostjo individualiziranega pristopa učenja in na dejanskih primerih".
Matej Ivanuša, Žlindra d.o.o.

"Zelo dobro pripravljena predavanja in zelo uporaben model za izdelavo ocene tveganja".
Goran Kocjančič, Luka Koper d.d.

Koristi

IZJEMNE KORISTI - s tem izobraževanjem boste:
 • kot proizvajalci strojev izdelali oceno tveganja za vaš stroj, ustrezno upoštevali dejavnike tveganja in preventivne ukrepe že v fazi načrtovanja;
 • kot uporabniki strojev razumeli, kdaj morate oceno tveganja izdelati tudi vi ter jo dejansko izdelali;
 • kot zastopniki, uvozniki in distributerji strojev zagotovili ustrezno izdelano oceno tveganja.

Vsebina

excelov model za izdelavo ocene tveganja
 • Na vaš elektronski naslov boste prejeli model, v katerega boste po navodilih in temeljiti razlagi na prvi delavnici vnesli zahtevane podatke za svoj stroj in oceno tveganja hitro izdelali.
['Priročnik v tiskani obliki prejmete na prvi delavnici, v digitalni obliki pa po elektronski pošti.']
 • Tehnična zakonodaja za proizvode
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri določenih vrstah strojev
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, namenjenih za delo pod zemljo
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, ki predstavljajo posebne nevarnosti zaradi dviganja oseb
 • Priloge direktive o strojih
 • Direktivi o protieksplozijski zaščiti ATEX 95 in ATEX 137
 • Električna oprema, načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
 • Posebne direktive
['Izdelava ocene tveganja z uporabo excelovega modela na primeru stroja ']
 • Standard ISO 12100:2010 (SIST EN ISO 12100:2011)
 • Pridobitev podatkov za oceno tveganja (opis stroja, predpisi in standardi, izkušnje z uporabo, ergonomska načela …)
 • Določanje omejitev stroja (predvidena uporaba in razumno predvidljiva napačna uporaba, prostorske, časovne in druge omejitve)
 • Prepoznavanje nevarnosti ob transportu, sestavi, predaji v uporabo, uporabi, demontaži in razgradnji stroja (stalne in nepričakovane nevarnosti, nevarna stanja, razumno predvidljiva napačna uporaba stroja …)
 • Ugotavljanje tveganja za vsako nevarno stanje (ugotovitev resnosti škode in verjetnosti nastanka škode)
 • Vrednotenje tveganja in primerjava tveganj
 • Zmanjševanje tveganja (vgrajena varnost, varovanje in/ali dopolnilni varovalni ukrepi, navodila za uporabo)
 • Dokumentacija ocene tveganja in zmanjševanja tveganja
 • Izjava o skladnosti
 • Navodila za stroj
 • Izjava o vgradnji delno dokončanih strojev
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA
['Ocena tveganja - pregled konkretnih primerov v podjetjih ']
 • Ocena tveganja – povzetek
 • Komentarji na izdelane ocene tveganja udeležencev
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA
['Preverjanje znanja in prejem certifikata']
 • Preverjanje znanja (reševanje vprašalnika za osvojitev ključnih vsebin s področja ocene tveganja)
 • Prejem certifikata Strokovnjak za oceno tveganja strojev

Potek izobraževanja

POTEK IN NAČIN IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA
 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in izdelavi ocene tveganja za stroj.
 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli vsa želena pojasnila in na reševanju konkretnih primerov ter skozi diskusijo prišli do rešitev. Delavnici trajata po 6 pedagoških ur.
 • Prejmete priročnik in excelov model za izdelavo ocene tveganja, ki vam ostaneta v trajni lasti in ju takoj uporabite. Priročnik v digitalni obliki in excelov model prejmete po elektronski pošti, priročnik v tiskani obliki pa prejmete na prvi delavnici. Lahko ju takoj in kjerkoli uporabite – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Program je izdelan povsem po meri uporabnika in za njegove potrebe na delovnem mestu. Vsak udeleženec bo po prvi delavnici v svojem podjetju samostojno izdelal oceno tveganja za svoj stroj. Pomagal si bo z excelovim modelom ter navodili za izdelavo in primerom, predstavljenih na prvi delavnici. Na drugi delavnici boste prejeli strokovne komentarje ter skozi pregled izdelanih ocen tveganja, ki jih bodo pripravili ostali udeleženci, svoje znanje poglobili.
 • Število udeležencev je omejeno na 20, zato delavnici omogočata učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Naziv Strokovnjak za oceno tveganja strojev boste prejeli na podlagi zaključnega testa.
 • Certifikat Strokovnjak za oceno tveganja strojev kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini boste prejeli po pošti.

PROGRAM JE NAMENJEN projektnim inženirjem, tehnologom, varnostnim inženirjem, zaposlenim v proizvodnji, monterjem, vzdrževalcem, strokovnim delavcem, vodjem, direktorjem in vsem, ki ste zadolženi za izdelavo ocene tveganja za stroj.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.