Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja strojev

Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja strojev

Izobraževalni program za pridobitev certifikata

Prijava

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in ga popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

 

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja strojev

Sodeč po odzivih načrtovalcev strojev, je izdelava ocene tveganja eno zahtevnejših področij. Pomembna je za vse, ki stroje proizvajate (da preprečite vse dejavnike tveganja nevarnosti za uporabnika stroja), in za vse, ki ste uporabniki strojev. Če kot uporabnik stroju, na primer, spremenite funkcionalnost ali zmogljivost, morate oceno tveganja na novo izdelati! Izdelavo ocene tveganja določata Direktiva o varnosti strojev (2006/42/ES) in Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l.RS, št. 75/2008).

Za vaše potrebe organiziramo praktično izobraževanje s samostojno izdelavo ocene tveganja.


Predavatelj:

Darko Dajčman, inž. stroj.

Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju. Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi. Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011).
Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

S tem izobraževanjem boste:

 • kot proizvajalci strojev izdelali oceno tveganja za vaš stroj, ustrezno upoštevali dejavnike tveganja in preventivne ukrepe že v fazi načrtovanja;
 • kot uporabniki strojev razumeli, kdaj morate oceno tveganja izdelati tudi vi ter jo dejansko izdelali;
 • kot zastopniki, uvozniki in distributerji strojev zagotovili ustrezno izdelano oceno tveganja;
 • pomembno prihranili čas – že tekom izobraževanja izdelate oceno tveganja za vaš stroj, na katero dobite strokovno oceno;
 • se naučili iz napak drugih, preden naredite svojo – predavatelj bo opozoril na napake, ki jih boste udeleženci naredili pri izdelavi ocene tveganja.

Prijava in kotizacija

Prednosti izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in izdelavi ocene tveganja za stroj.
 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli vsa želena pojasnila in na reševanju konkretnih primerov ter skozi diskusijo prišli do rešitev. Delavnici trajata po 6 pedagoških ur.
 • Prejmete dostop do online priročnika in Excelov model za izdelavo ocene tveganja, do katerih vedno in povsod dostopate.
 • Program je izdelan povsem po meri uporabnika in za njegove potrebe na delovnem mestu. Vsak udeleženec bo po prvi delavnici v svojem podjetju samostojno izdelal oceno tveganja za svoj stroj. Pomagal si bo z Excelovim modelom ter navodili za izdelavo in primerom, predstavljenih na prvi delavnici. Na drugi delavnici boste prejeli strokovne komentarje ter skozi pregled izdelanih ocen tveganja, ki jih bodo pripravili ostali udeleženci, svoje znanje poglobili.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji, gradiva izobraževalnega programa in dostop do portala.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Število udeležencev je omejeno, zato delavnici omogočata učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Naziv Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja strojev boste prejeli na podlagi izdelane ocene tveganja in zaključnega testa.
 • Certifikat Strokovnjak za oceno tveganja strojev kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku boste prejeli po pošti.

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic in tudi po njih,
 • pridobitev certifikata Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja strojev.

Agenda

 • Online izdaja priročnika: Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi - od načrtovanja do uporabe
 • Excelov model za izdelavo ocene tveganja strojev
 • Delavnica: Izdelava ocene tveganja z uporabo excelovega modela na primeru stroja
 • Delavnica: Ocena tveganja – pregled konkretnih primerov v podjetju
 • Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja strojev

 

Izjave zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

Sem izjemno navdušen, saj je končna izdelava ocene tveganja že praktično uporabna!

Simon Hvala, Pekarna Pečjak

Na izobraževanju so bili predstavljeni konkretni primeri, ki mi bodo pri delu v veliko pomoč.

Kenan Ahmetović, Talum servis in inženiring d.o.o.

Pohvalim naj veliko praktičnih primerov in učenje skozi izkušnje.

Minel Selimović, Gorenje gospodinjski aparati d.d.

Posebej sem bil zadovoljen s predavateljem in njegovim strokovnim znanjem.

Uroš Hodnik, Gorenje gospodinjski aparati d.d.

Posebej sem bil zadovoljen z možnostjo individualiziranega pristopa učenja na dejanskih primerih.

Ivanuša, Žlindra d.o.o.

Zelo dobro pripravljena predavanja in zelo uporaben model za izdelavo ocene tveganja.

Goran Kocjančič, Luka Koper d.d.

Posebej sem bil zadovoljen z načinom reševanja na konkretnih primerih, ki jih lahko uporabim v našem podjetju.

Marko Drevenšek, Kolding

Pohvalim, ker lahko takoj in brez dodatnega učenja ali raziskav uporabim pridobljeno znanje in gradivo. Podanih je bilo kup namigov za delo. Vse informacije so zbrane na enem mestu.

Miha Kern, Domel

 


Strokovnjak za oceno tveganja strojev v praksi


Ocena tveganja je najpomembnejši del tehnične dokumentacije stroja. Z njo prepoznamo nevarnosti pri delu s strojem ter z izvedbo varovalnih ukrepov poskrbimo za zmanjšanje nevarnosti na najnižjo možno raven. Če tega ne naredimo, je verjetnost, da stroj povzroči izjemno škodo (hude nezgode), kar po izkušnjah ogrozi obstoj samega podjetja. Najprej moramo prepoznati nevarnosti dela s strojem, jih številčno ovrednotiti in glede na dobljene rezultate izvesti ukrepe, s katerimi nevarnost zmanjšamo.


Izobraževalni program s certifikatom

CERTIFIKAT

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije "Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja strojev" v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

Želim se prijaviti

 

Down Arrow on Apple     Vsebina modulov: Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

1. modul – Excelov model za izdelavo ocene tveganja

Na vaš elektronski naslov prejmete spletni dostop do excelovega modela, s katerim boste izdelali oceno tveganja vašega stroja.

2. modul – Dostop do online priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev – od načrtovanja do uporabe
 • Tehnična zakonodaja za proizvode
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri določenih vrstah strojev
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, namenjenih za delo pod zemljo
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, ki predstavljajo posebne nevarnosti zaradi dviganja oseb
 • Priloge direktive o strojih
 • Ocena tveganja in zmanjševanje tveganja
 • Direktivi o protieksplozijski zaščiti ATEX 95 in ATEX 137
 • Električna oprema, načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
 • Posebne direktive
3. modul – Delavnica: Izdelava ocene tveganja z uporabo excelovega modela na primeru stroja

Trajanje: od 9.00 do 13.30 

 • Standard ISO 12100:2010 (SIST EN ISO 12100:2011)
 • Pridobitev podatkov za oceno tveganja (opis stroja, predpisi in standardi, izkušnje z uporabo, ergonomska načela …)
 • Določanje omejitev stroja (predvidena uporaba in razumno predvidljiva napačna uporaba, prostorske, časovne in druge omejitve)
 • Prepoznavanje nevarnosti ob transportu, sestavi, predaji v uporabo, uporabi, demontaži in razgradnji stroja (stalne in nepričakovane nevarnosti, nevarna stanja, razumno predvidljiva napačna uporaba stroja …)
 • Ugotavljanje tveganja za vsako nevarno stanje (ugotovitev resnosti škode in verjetnosti nastanka škode)
 • Vrednotenje tveganja in primerjava tveganj
 • Zmanjševanje tveganja (vgrajena varnost, varovanje in/ali dopolnilni varovalni ukrepi, navodila za uporabo)
 • Dokumentacija ocene tveganja in zmanjševanja tveganja
 • Izjava o skladnosti
 • Navodila za stroj
 • Izjava o vgradnji delno dokončanih strojev

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

4. modul – Delavnica: Ocena tveganja – pregled konkretnih primerov v podjetjih

Trajanje: od 9.00 do 13.30 

 • Ocena tveganja – povzetek
 • Komentarji na izdelane ocene tveganja udeležencev

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Zaključek: Preverjanje znanja in prejem certifikata

Zaključek izobraževalnega programa vsebuje izdelano oceno tveganja strojev,  preverjanje znanja na zadnji delavnici  in prejem certifikata ob uspešno zaključenem izobraževanju.

Potek izobraževanja

Izobraževalni program "Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja strojev " vključuje 5 izobraževalnih modulov, ki so kombinacija interaktivnih predavanj in študijskega gradiva:

 • dve intenzivni interaktivni delavnici, ki trajata 6 pedagoških ur,
 • Excelov model za izdelavo ocene tveganja stroja,
 • dostop do online priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Darko Dajčman, inž. stroj.

Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.