Strokovnjak za obračun plač in drugih prihodkov

Strokovnjak za obračun plač in drugih prihodkov

Izobraževalni program

Prijava

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in ga popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Strokovnjak za obračun plač in drugih prihodkov

Kot odgovorni za pravilen obračun plač in nagrajevanje delavcev potrebujete za hitro in pravilno opravljeno delo poglobljeno znanje, ki ga morate stalno nadgrajevati, in strokovne napotke, ki jih lahko takoj prenesete v vašo prakso.

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

✔️ Zakonodajna skladnost: po zaključku izobraževanja boste plače obračunavali hitro, natančno in skladno z zakonodajo.

✔️ Praktičnost: na praktičnih primerih boste izdelali obračune plač in vseh ostalih dohodkov fizičnih oseb.

✔️ Mreženje: povezali se boste s kolegi iz stroke in si izmenjali izkušnje iz prakse

✔️ Individualen pristop: Pripravite svoje konkretne primere in vprašanja, odgovore oz. rešitve boste predelali skupaj s predavateljico na izobraževanju. Vprašanja lahko pošljete tudi po končanem izobraževanju na naš naslov davki@zfm.si.

✔️ Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v slovenščini in angleščini, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Prijava na izobraževanje

 

Potek izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 30 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje.

Portal Računovodski praktikum
Omogočimo vam brezplačni dostop do uporabe portala Računovodski praktikum, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okvirju. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do spletne učilnice, Računovodskega praktikuma in e-seminarja,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic in 30 dni po izobraževanju,
 • pridobitev certifikata Strokovnjak za obračun plač in drugih prihodkov iz delovnega razmerja.

Agenda

 • Dostop do portala Računovodski praktikum
 • Delavnica: Obračun plač in bolniška odsotnost
 • Delavnica: Regres za letni dopust, invalidi in napoteni delavci
 • Delavnica: Stroški službenih poti in napoteni delavci,
 • Delavnica:  Drugi prejemki iz delovnega razmerja
 • Dostop do e-seminarja: Excel za finančnike in računovodje

 

Izjave zadovoljnih udeležencev predhodnjih izvedb

Predavateljica je zelo strokovna in je na zanimiv način predavala in strokovno razložila probleme, ki smo jih izpostavili in seveda tudi vse teme, ki nam jih je pripravila.

Mateja Knez

Izobraževalni program je bil super, zanimiv, jasen in veliko praktičnih primerov. Predavateljica je bila odlična.

Jasmina Harb

Še posebej sem bila zadovoljna s posredovanimi in aktualnimi zakonskimi določili, aktualnimi vrednostmi prispevkov, s strokovnostjo predavateljice, ki je tudi odgovarjala na vprašanja s strani udeležencev.

Irma Božič


Strokovnjak za obračunavanje plač v praksi


Napake in nepravilnosti pri obračunavanju plač lahko imajo negativne pravne in finančne posledice in vodijo do nepravilnega izračuna pokojnine. Tudi v primeru, da plače obračuna zunanji izvajalec, je odgovornost za pravilen obračun in izplačilo plače na strani podjetja. Nadgradite svoje znanje in bodite pri svojem delu res zanesljivi in učinkoviti!


Koristi

Certifikat Forum Akademija

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program "Strokovnjak za obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja" vključuje izobraževalne module, ki so kombinacija interaktivnih predavanj in študijskega gradiva:

 • dve intenzivni interaktivni delavnice v živo na Brezovici pri Ljubljani, ki trajata 5 pedagoških ur,
 • dve intenzivni interaktivni online delavnice v živo, ki trajata 5 pedagoških ur,
 • portal Računovodski praktikum za samostojni študij glede na posamezni modul izobraževanja,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahaja vso gradivo in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa

CERTIFIKAT
Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije "Strokovnjak za obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja" v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

Želim se prijaviti

 

Down Arrow on Apple     Vsebina modulov: Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

1. modul – PORTAL RAČUNOVODSKI PRAKTIKUM

Portal vam zagotavlja:

 • enostavno iskanje informacij skozi več kot 800 prispevkov,
 • več kot 200 primerov knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov in razlaga davčnih učinkov,
 • jasna navodila za pripravo zaključnega računa in davčnega obračuna,
 • stalno strokovno oporo – brezplačne odgovore najboljših strokovnjakov,
 • stalno obveščanje in pojasnila nove zakonodaje,
 • vzorce pravilnikov, primere pogodb, povezave do uredb, navodil.

Dostop do portala in priročnika boste prejeli po elektronski pošti.

2. modul – delavnica online v živo: Obračun plač in bolniška odsotnost
 • Objava delovnega mesta, pogodba o zaposlitvi (vsebina), prijava v socialno in pokojninsko zavarovanje (obrazec M-1).
 • Obvestilo zaposlenemu o prijavi v zavarovanje.
 • Obračun plače (osnovna plača, nadomestila, bonitete ipd.), prispevki in akontacija dohodnine za rezidente in nerezidente RS.
 • Pogodba z več delodajalci (prispevki, dohodnina, olajšave).

Trajanje: od 9.00 do 13.15

3. modul – delavnica online v živo: Regres za letni dopust, invalidi
 • Regres za letni dopust – kdo in kdaj je do njega upravičen.
 • Neizkoriščen dopust in njegov prenos ter posebnosti.
 • Regres v primeru zamenjave delodajalca.
 • Višina regresa za letno dopust in njegova obdavčitev.
 • Sorazmerni del izplačila regresa za letni dopust.
 • Kvota zaposlovanja invalidov in knjiženje neplačanih prispevkov.
 • Obračun plače (prispevkov, akontacije dohodnine) za napotene delavce v tujino.
 • Primeri obračuna in knjiženj regresa za letni dopust, kvote invalidov in napotenih delavcev

Trajanje: od 9.00 do 13.15

4. modul – delavnica online v živo: Stroški službenih poti in napoteni delavci
 • Pomen izdaje in obvezne vsebine potnega naloga.
 • Vrste obračunov in izplačil stroškov službenih poti (doma, tujina).
 • Pomen vrste stroškov službenih potovanja na poslovanje (davčno priznani in nepriznani stroški).
 • Ali se lahko potni stroški izplačujejo v gotovini ali brezgotovinsko?
 • Vrste bonitet zaposlenih (osebni avtomobili, vinjete, formalno in neformalno izobraževanje, nastanitve, zavarovanja, darila, obleka in obutev, poslovni in neposlovni stroški ipd.
 • Kako in v kateri vrednosti se lahko povrnejo materialnih stroški?
 • Predstavitev največjih dilem in napak v praksi.
 • Ravnanje davčnih inšpektorjev pri pregledu potnih nalogov.
 • Primeri obračunov in knjiženj stroškov potnih nalogov.

Trajanje: od 9.00 do 13.15

5. modul – delavnica online v živo: Drugi prejemki iz delovnega razmerja
 • Višina in obdavčitev obračuna nagrade za delovno uspešnost.
 • Božičnica ali 13. plača.
 • Odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi (operativni razlog).
 • Odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi (nesposobnost).
 • Odpravnine v primeru pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
 • Odpravnine v primeru upokojitve.
 • Solidarnostna pomoč, ločeno življenje, jubilejne nagrade, terenski dodatek.
 • Neplačan dopust – kdaj, zakaj ter plačilo prispevkov.
 • Primeri obračunov in knjiženj drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Trajanje: od 9.00 do 13.15

6. modul – Gradivo: e-seminar Excel za finančnike in računovodje

1. lekcija: OSNOVNE FORMULE, FUNKCIJE in DELO S CELICAMI

 • Deljenje, seštevanje, odštevanje podatkov, računanje povprečij, odstotkov, statistik
 • Pogojni izračuni (samodejna prilagoditev izračuna glede na vhodne podatke)
 • Kopiranje formul v druge celice ali na druge delovne liste
 • Obdelava medsebojno povezanih podatkovnih datotek (različne excel datoteke ali različni delovni listi)
 • Odstranjevanje podvojenih zapisov iz seznamov
 • Združevanje celic, tako da se vsi podatki ohranijo
 • Delitev besedila v stolpce (npr. kako ime in priimek iz enega stolpca razdeliti v 2 ločena stolpca) in obratno – združevanje 2 stolpcev
 • Sprememba malih v velike tiskane črke, sprememba velike začetnice
 • Uporaba datumskih funkcij (NOW, TODAY, MONTH …)

2. lekcija: PRIPRAVA TABEL in OBDELAVA PODATKOV

 • Avtomatska izdelava tabel, delo z obrazci za tabele
 • Zamenjava vrstice in stolpca (rotacija tabele)
 • Hitro in razširjeno razvrščanje podatkov, zamrznitev dela celic
 • Samodejno filtriranje, delo z razširjenim filtrom, kopiranje filtriranih podatkov
 • Uporaba vmesnih seštevkov, izdelava pregledov
 • Vrtilne tabele, združevanje delnih tabel (za kompleksne podatke)
 • Delo s trodimenzionalnimi tabelami
 • Makro – kako se pripravi vzorec datoteke, ki ga lahko uporabite vsakič znova …

3. lekcija: OBLIKOVANJE GRAFOV in NASTAVITVE TISKANJA

 • Izdelava grafov, tortnih in stolpčnih diagramov…
 • Dodajanje vrednosti k stolpcu, spreminjanje barve stolpcev, merila, mrežnih črt grafa,
 • Izdelava projekcijske krivulje / trendne črte,
 • Spreminjanje osi, dodajanje legende, naslova grafa …
 • Dodajanje glave / noge, strani delovnega lista
 • Možnosti tiskanja (tabel, grafov, delovnih listov…)
 • Kako ročno nastaviti prelom strani (kaj se tiska na katero stran)
 • Povezava excela z wordom ali powerpointom …

4. lekcija: FINANČNE FUNKCIJE in ANALIZE

 • Izračun prihodnje vrednosti naložbe
 • Izračun višine obroka na osnovi enakih plačil in obrestne mere; izračun obrestne mere
 • Priprava amortizacijskega načrta odplačevanja posojila
 • Vrednotenje naložb s pomočjo izračuna neto sedanje vrednosti naložbe, notranje stopnje donosa, potencialnega zaslužka investicije (ROI) …
Zaključek usposabljanja
 • Preverjanje znanja
 • Prejem certifikata Strokovnjak za obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Spletna učilnica

⇒   Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
⇒   V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
⇒   Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli
preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
⇒   Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
⇒   Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.