Strokovnjak za obračunavanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Strokovnjak za obračunavanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Izobraževalni program – online

Prijava

Kot odgovorni za pravilen obračun plač in nagrajevanje delavcev potrebujete za hitro in pravilno opravljeno delo poglobljeno znanje, ki ga morate stalno nadgrajevati, in strokovne napotke, ki jih lahko takoj prenesete v vašo prakso.

Napake in nepravilnosti pri obračunavanju plač  lahko imajo negativne pravne in finančne posledice in vodijo do nepravilnega izračuna pokojnine.

Tudi v primeru, da plače obračuna zunanji izvajalec, je odgovornost za pravilen obračun in izplačilo plače na strani podjetja.

Nadgradite svoje znanje in bodite pri svojem delu res zanesljivi in učinkoviti!

V sodelovanju z odlično strokovnjakinjo z dolgoletnimi izkušnjami smo posebej za vas pripravili edinstven izobraževalni program, prilagojen potrebam iz prakse.


Program obsega pet modulov:

 • tri celodnevne delavnice
 • dostop do Računovodskega portala
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa
 • e-seminar Excel za računovodje in finančnike

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v slovenščini in angleščini, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Koristi

 • Zakonodajna skladnost: po zaključku izobraževanja boste plače obračunavali hitro, natančno in skladno z zakonodajo.
 • Praktičnost: na praktičnih primerih boste izdelali obračun plače in vseh ostalih dohodkov fizičnih oseb.
 • Mreženje: povezali se boste s kolegi iz stroke in si izmenjali izkušnje iz prakse.
 • Individualen pristop: Pripravite svoje konkretne primere in vprašanja, odgovore oz. rešitve boste predelali skupaj s predavateljico na izobraževanju. Vprašanja lahko pošljete tudi mesec dni po končanem izobraževanju na naš naslov racunovodstvo@zfm.si.

Vsebina

Spletni dostop: Računovodski portal

Portal vam zagotavlja:

 • enostavno iskanje informacij skozi več kot 800 prispevkov,
 • več kot 200 primerov knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov in razlaga davčnih učinkov,
 • jasna navodila za pripravo zaključnega računa in davčnega obračuna,
 • stalno strokovno oporo – brezplačne odgovore najboljših strokovnjakov,
 • stalno obveščanje in pojasnila nove zakonodaje,
 • vzorce pravilnikov, primere pogodb, povezave do uredb, navodil.
Online delavnica: Obračun plač, bolniška odsotnost, regres za letni dopust
 • Objava delovnega mesta, pogodba o zaposlitvi (vsebina), prijava v socialno in pokojninsko zavarovanje (obrazec M-1).
 • Obvestilo zaposlenemu o prijavi v zavarovanje.
 • Obračun plače (osnovna plača, nadomestila, bonitete ipd.), prispevki in akontacija dohodnine za rezidente in nerezidente RS.
 • Pogodba z več delodajalci (prispevki, dohodnina, olajšave).
 • Regres za letni dopust – kdo in kdaj je do njega upravičen.
 • Neizkoriščen dopust in njegov prenos ter posebnosti.
 • Regres v primeru zamenjave delodajalca.
 • Višina regresa za letno dopust in njegova obdavčitev.
 • Sorazmerni del izplačila regresa za letni dopust

Trajanje: od 9.00 do 13.00

Online delavnica: Invalidi, napoteni delavci, stroški službenih poti
 • Kvota zaposlovanja invalidov in knjiženje neplačanih prispevkov.
 • Obračun plače (prispevkov, akontacije dohodnine) za napotene delavce v tujino.
 • Primeri obračuna in knjiženj regresa za letni dopust, kvote invalidov in napotenih delavcev.
 • Pomen izdaje in obvezne vsebine potnega naloga.
 • Vrste obračunov in izplačil stroškov službenih poti (doma, tujina).
 • Pomen vrste stroškov službenih potovanja na poslovanje (davčno priznani in nepriznani stroški).
 • Ali se lahko potni stroški izplačujejo v gotovini ali brezgotovinsko?
 • Vrste bonitet zaposlenih (osebni avtomobili, vinjete, formalno in neformalno izobraževanje, nastanitve, zavarovanja, darila, obleka in obutev, poslovni in neposlovni stroški ipd.
 • Kako in v kateri vrednosti se lahko povrnejo materialni stroški?

Trajanje: od 9.00 do 13.00

Online delavnica: Drugi prejemki iz delovnega razmerja
 • Predstavitev največjih dilem in napak v praksi.
 • Ravnanje davčnih inšpektorjev pri pregledu potnih nalogov.
 • Primeri obračunov in knjiženj stroškov potnih nalogov.
 • Višina in obdavčitev obračuna nagrade za delovno uspešnost.
 • Božičnica ali 13. plača.
 • Odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi (operativni razlog).
 • Odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi (nesposobnost).
 • Odpravnine v primeru pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
 • Odpravnine v primeru upokojitve.
 • Solidarnostna pomoč, ločeno življenje, jubilejne nagrade, terenski dodatek.
 • Neplačan dopust – kdaj, zakaj ter plačilo prispevkov.
 • Primeri obračunov in knjiženj drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Trajanje: od 9.00 do 13.00

E-seminar: Excel za računovodje in finančnike
Zaključek usposabljanja
 • Preverjanje znanja (test rešite na zadnji delavnici)
 • Prejem certifikata Strokovnjak za obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (certifikat prejmete po pošti)

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih online delavnic. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Zaradi vaše varnosti in zdravja so delavnice v online obliki.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Pred vsako delavnico boste v spletno učilnico prejeli gradivo. Gradivo lahko tudi natisnete.
 • Portal, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli pred prvo delavnico. Dostop do portala imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da  jo redno obiskujete.  V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 24 mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste rešili na zadnji delavnici.
 • Certifikat prejmete po pošti v roku 10 dni po zadnji delavnici.

Program je namenjen:

 • računovodjem,
 • vodjem računovodskih servisov,
 • knjigovodjem,
 • samostojnim podjetnikom,
 • direktorjem malih gospodarskih družb
 • vsem, ki jih navedena vsebina zanima.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.