Strokovnjak za obračun plače in njihovo obdavčitev

Strokovnjak za obračun plače in njihovo obdavčitev

Prijava

Kot odgovorni za pravilen obračun plače in nagrajevanje delavcev potrebujete za hitro in pravilno opravljeno delo poglobljeno znanje, ki ga morate stalno nadgrajevati, in strokovne napotke, ki jih lahko takoj prenesete v prakso.

Napake in nepravilnosti pri obračunavanju plač lahko imajo negativne pravne in finančne posledice in vodijo do nepravilnega izračuna pokojnine.

Tudi v primeru, da plače obračuna zunanji izvajalec, je odgovornost za pravilen obračun in izplačilo plače na strani podjetja, ki plače izplača – torej ga izbira zunanjega izvajalca ne obvaruje pred sankcijami za nepravilnosti v postopku obračuna in izplačila plač.

Hitro nadgradite svoje znanje in bodite pri svojem delu res zanesljivi in učinkoviti!

V sodelovanju z odlično strokovnjakinjo z dolgoletnimi izkušnjami smo posebej za vas pripravili edinstven izobraževalni program, prilagojen potrebam iz prakse.

Program sestavljajo:

 • dve celodnevni praktični delavnici,
 • poslovna izdaja priročnika Računovodski praktikum.


Na delavnicah je obvezna uporaba kalkulatorjev!

Koristi

Vaše koristi:

 • Zakonodajna skladnost: po zaključku izobraževanja boste plače obračunavali hitro, natančno in zakonodajno skladno.
 • Individualen pristop: Pripravite svoje konkretne primere in vprašanja, odgovore oz. rešitve boste predelali skupaj s predavateljico na izobraževanju. Vprašanja lahko pošljete tudi po končanem izobraževanju na naš naslov:
  davki@zfm.si.
 • Praktičnost: na praktičnih primerih boste izdelali obračun plače in vseh ostalih dohodkov fizičnih oseb.
 • Mreženje: povezali se boste s kolegi iz stroke in si izmenjali izkušnje iz prakse.

Vsebina

1. MODUL – delavnica: Plača
 • Zakon o dohodnini
 • Obračun plače zaposlencev (bruto plača, prispevki iz in na bruto,boniteta,dohodnina,odtegljaji)
 • Obračun plače z rezidenti in nerezidenti ter njihova obdavčitev
 • Pretežni in delni plačniki dohodkov fizičnim osebam ter njihova obdavčitev
 • Regres za letni dopust
 • Bolniške odsotnosti v breme delodajalca in v breme zavoda
 • Neplačani dopusti
 • Odpravnine (iz operativnih razlogov, zaradi nesposobnosti, ob upokojitvi, določen čas)
 • Obračun 13. plače oz. božičnice
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA
2. MODUL – priročnik: Računovodski praktikum Tiskani priročnik prejmete na delavnici, dostop do digitalnega priročnika po elektronski pošti.
 • Uvod – računovodstvo v praksi
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja, rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Vodenje računovodstva v društvih
 • Zakonske spremembe
3. MODUL – delavnica: Drugi dohodki fizičnih oseb
 • Podjemne pogodbe in avtorske pogodbe z zavarovanimi in nezavarovanimi osebami
 • Pogodbe o poslovodenju in prokuri z zavarovanimi in nezavarovanimi osebami
 • Obračun sejnin članom nadzornih svetov in upravnih organov
 • Obračun štipendij – doma, tujina
 • Nagrade dijakom in študentom na obvezni praksi
 • Malo delo, kratkotrajno delo, popoldansko dopolnilno delo
 • S. p. upokojene osebe ali zaposlene osebe in popoldanski s. p.
 • Izračuni in knjiženja praktičnih primerov
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA
ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

Preverjanje znanja

 • Preverjanje znanja (test rešite na zadnji delavnici)
 • Prejem certifikata Strokovnjak za obračun plač in njihovo obdavčitev

Potek izobraževanja

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo individualen pristop, učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljico in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na delavnici, dostop pa po elektronski pošti. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste na zadnji delavnici prejeli pisni test znanja, ki ga bo pregledala in ocenila predavateljica. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za obračun plač in njihovo obdavčitev kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.
Program je namenjen

Odgovornim za obračun plač in njihovo obdavčitev ter vsem, ki jih navedena vsebina zanima.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.