Strokovnjak za kadrovsko delo

Strokovnjak za kadrovsko delo

Izobraževalni program – online

Prijava

Zanimiva predavanja, praktični primeri, kakovostno gradivo, kvalitetni predavatelji, sproščeno vzdušje …, to so mnenja udeležencev naših programov!


Vloga kadrovika je v podjetju ključna: obvladati morate ogromno kadrovskih postopkov, raznoliko delovnopravno zakonodajo, poznati morate komunikacijske veščine in delo z ljudmi. Za učinkovito delo morate v skladu z zakonom urejati pogodbena razmerja, pravilnike in različne akte, hkrati se morate nenehno izobraževati in redno spremljati aktualne zakonodajne novosti.

Da boste svoje znanje pomembno nadgradili in bili pri svojem delu res odlični, se udeležite intenzivnega izobraževalnega programa za pridobitev certifikata.

Izobraževalni program smo razvili skupaj s strokovnjaki, zaradi velikega zanimanja ga redno izvajamo. Prilagojen je novim trendom in zahtevam trga:

 • štiri praktične online delavnice v štirih tednih,
 • interaktivna študijska gradiva v spletni učilnici,
 • dostop do portala e-Kadrovik + spletna izdaja priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi.

Vključeno:

 • Številni vzorci
 • Odkljuknice
 • Usmeritve
 • Gradivo

Zagotavljamo vam interaktivno delo. Prijavite se še danes in si zagotovite udeležbo.

Program je namenjen: vsem zaposlenim, vodjem in strokovnim sodelavcem v kadrovskih oddelkih in oddelkih za upravljanje s človeškimi viri, ki so pristojni za izvajanje učinkovite kadrovske funkcije v podjetju, pa tudi samostojnim sodelavcem in direktorjem ter vsem, ki jih obravnavana tematika zanima.


MNENJE UDELEŽENKE:

»Izobraževanje je bilo najboljše do sedaj, z veliko praktičnimi primeri in s konkretnim reševanjem naših primerov iz prakse, kajti teorijo si lahko preberemo na internetu. Ocenila bi ga s 5 zvezdicami.« – Martina Janežič, REGIA GROUP d.d.


POMEMBNO: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Na zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za kadrovsko delo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.


Online izobraževanje spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Vprašanja postavljajte sproti, predavatelji bodo nanje odgovarjala sproti ali na koncu.

Koristi

Kot strokovnjak za kadrovsko delo boste:

 • pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi,
 • odlično obvladali delovnopravno področje,
 • izvedli zapletene postopke zaposlitev, kot tudi prekinitev pogodb o zaposlitvi ali drugih pogodb,
 • pridobili koristne informacije za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu in
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svoje podjetje ali organizacijo.

Vsebina

Online delavnica: Promocija zdravja na delovnem mestu (Simona Ažman)
 • Promocija zdravja v praksi (kje pridobiti informacije, kako oblikovati aktivnosti, kje so ključne ovire)
 • Koristi izvajanja promocije zdravja (lahko izračunamo konkretno korist, ki nam jo lahko določen ukrep prinese in ali znamo meriti učinke, kje so skrite rezerve, finančne kalkulacije iz prakse)
 • Odsotnost z dela in promocija zdravja (zdravstveni absentizem in promocija zdravja – povezava, primeri dobrih praks)
 • Promocija zdravja – naj zdravje postane vrednota – kako? (Preprosti primeri iz prakse kako z malimi koraki dosežemo hitre in dolgoročne učinke.)
Online izdaja priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi (dostop prejmete na vaš elektronski naslov)
 • Delovna razmerja in trg dela
 • Komentarji členov ZDR-1
 • Aktualne teme
 • Različna zakonodaja pomembna za kadrovike
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Kadrovski kontroling
 • Strateško upravljanje s človeškimi viri
Online delavnica: Delovno pravo v praksi: Pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi (Miha Šercer)
 • Temeljne obveznosti delodajalca pri zaposlovanju, med delovnim razmerjem in pri prenehanju delovnega razmerja
 • Kadrovske evidence, varstvo osebnih podatkov – kako se pripraviti na obisk inšpektorja za delo in nadzornika za varstvo osebnih podatkov?
 • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, atipične oblike), splošni akti (obvezni in priporočljivi), kolektivne pogodbe, zakonodaja – pravilna interpretacija pravnih pravil glede na njihovo prepletanje
 • Letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas
 • Temeljne dileme v zvezi z diskriminacijo in mobingom
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
Študijsko e-gradivo: Razvojni pogovori s sodelavcem (v spletni učilnici)
 • Kako se pripraviti na razvojne pogovore (zakaj jih sploh izvajati, določitev vsebin pogovora, usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca)
 • Izvedba pogovora in aktivnosti po njem (vzpostavitev dobrega vzdušja, prilagoditev izvedbe pogovora sodelavcu, postavljanje motivirajočih ciljev in še več)
 • Vzorci za takojšnjo uporabo za pogovore, evalvacijo in spremljanje
Online delavnica: Postopki, povezani z zaposlovanjem in odpuščanjem delavcev s posebnim poudarkom na odpovedi pogodb o zaposlitvi in sodni praksi (Tanja Bohl)
 • Vse vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi in postopki pri odpovedih
 • Najpogostejše napake pri odpovedi pogodb o zaposlitvi
 • Postopek pred delovnim sodiščem in praksa delovnih sodišč pri odpovedih
 • Najpomembnejši primeri iz sodne prakse
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
Študijsko e-gradivo: Preprečevanje mobinga (v spletni učilnici)
 • Kaj pomeni mobing (opredelitev in pojavne oblike)?
 • Pravna ureditev in obveze delodajalcev (mobing v ZDR-1 in ZVZD, drugi predpisi)
 • Sprejem ukrepov za preprečevanje mobinga (preventiva, formalni in neformalni akti delodajalcev)
Online delavnica: Primeri dobre prakse v kadrovskih službah (mag. Suzana Ester Car)

Pregled vloge kadrovika v ciklu delovnega razmerja vsakega zaposlenega:

 • zaposlovanje (kadrovski vprašalnik, selekcijski intervju),
 • razvoj (redni letni pogovor, izobraževanje in usposabljanje, merjenje učinkovitosti izobraževanj, model kompetenc),
 • nagrajevanje (ocenjevanje delovne uspešnosti, sistem nagrajevanja in napredovanja),
 • izhod iz podjetja (izhodni intervju),
 • prikaz uspešnih praktičnih primerov dobre prakse, z dodanimi vzorci obrazcev.

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

Zaključek izobraževanja: Preverjanje znanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja: test rešite v spletni učilnici v dogovorjenem roku.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko delo

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih online delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do portala se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za kadrovsko delo kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

PROGRAM JE NAMENJEN:
Vsem zaposlenim, vodjem in strokovnim sodelavcem v kadrovskih oddelkih in oddelkih za upravljanje s človeškimi viri, ki so pristojni za izvajanje učinkovite kadrovske funkcije v podjetju, pa tudi samostojnim sodelavcem in direktorjem ter vsem, ki jih obravnavana tematika zanima.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

mag. Suzana Ester Car

mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako…

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige…

Simona Ažman

Simona Ažman je svetovalka menedžerjem, službam HRM in strokovnim sodelavcem varnosti in zdravja pri delu s 15-letnimi izkušnjami na področju zniževanja zdravstvenega absentizma. Je tudi svetovalka certifirciranim promotorjem zdravja in izvajalka lastnega programa s ciljem izboljšanja počutja in zdravja v podjetjih.

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani,…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.