Strokovnjak za kadrovsko delo

Strokovnjak za kadrovsko delo

Izobraževalni program

Prijava

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in jo popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

 

Pridružite se nam na novem izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
~ STROKOVNJAK ZA KADROVSKO DELO ~

Vloga kadrovika je v podjetju ključna: obvladati morate ogromno kadrovskih postopkov, raznoliko delovnopravno zakonodajo, poznati morate komunikacijske veščine in delo z ljudmi. Za učinkovito delo morate v skladu z zakonom urejati pogodbena razmerja, pravilnike in različne akte, hkrati se morate nenehno izobraževati in redno spremljati aktualne zakonodajne novosti, ki jih je v tem obdobju nastalo še več. Ob tem pa ste se tudi kadroviki soočili s stresom in izgorevanjem, tako zaposlenih, kot vas samih.

Da boste svoje znanje pomembno nadgradili in bili pri svojem delu res odlični, se udeležite izobraževalnega programa.

 

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Kot kadrovik – strokovnjak za kadrovsko delo boste:

 pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi,
 odlično obvladali delovnopravno področje,
 izvedli zapletene postopke zaposlitev, kot tudi prekinitev pogodb o zaposlitvi ali drugih pogodb,
 pridobili koristne informacije za izvajanje vseh kadrovskih procesov,
 spoznali glavne dejavnike in možnosti za preventivno ukrepanje pri stresu in izgorelosti ter
 z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svoje podjetje ali organizacijo.

Prijava na izobraževanje


Potek izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija 
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja 
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Dostop do portala e-Kadrovik in spletne izdaje priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi
Omogočimo vam brezplačni dostop do uporabe portala za HRM e-Kadrovik, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja 
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okviru. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.Prijava vključuje

 • Izvedbo izobraževalnega programa
 • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih po novem
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo dodatna e-gradiva in posnetki dveh online seminarjev. Dostop vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic in tudi še 14 dni po poteku programa
 • Certifikat strokovne kvalifikacije, v sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja

Agenda

 • Delavnica: Primeri dobre prakse v kadrovskih službah, mag. Suzana Ester Car
 • Delavnica: Delovno pravo v praksi: Pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi, Miha Šercer
 • Online delavnica: Stres in izgorevanje kadrovskih strokovnjakov: dejavniki in možnosti za preventivno ukrepanje, Lara Delić
 • Online delavnica: Postopki, povezani z zaposlovanjem in odpuščanjem delavcev, s posebnim poudarkom na odpovedi pogodb o zaposlitvi in sodni praksi, Tanja Bohl
 • Dostop do portala e-Kadrovik
 • Dostop do spletne učilnice z online gradivi ter gradivi s posameznih delavnic

Izjave zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

»Izobraževanje je bilo najboljše do sedaj, z veliko praktičnimi primeri in s konkretnim reševanjem naših primerov iz prakse, kajti teorijo si lahko preberemo na internetu. Ocenila bi ga s 5 zvezdicami.«

Martina Janežič
REGIA GROUP d.d.

»Zadovoljna sem bila s celotno organizacijo, temami in predavatelji.«

Maja Vauda s.p.

»Izjemno zadovoljna z izvedbo izobraževanja. Vsebine so dobro izbrane in pokrivajo tematike, ki jih kadroviki najbolj potrebujemo pri svojem delu. Tudi predavatelji so zelo strokovni, vsa predavanja pa so dobro podprta s primeri iz prakse, ter omogočeno diskusijo. Priporočam!«

Alja Lamut Jančič
ISOKON d.o.o.

»Dobra izbira predavateljev!«

Monika Čakš
LINDE VILIČAR d.o.o.


Postanite strokovnjak za kadrovsko delo


Izobraževalni program razvijamo skupaj s strokovnjaki in zaradi velikega zanimanja redno izvajamo. Prilagojen je novim trendom in zahtevam trga, predvsem pa trenutni situaciji, ki jo morate kadroviki suvereno obvladovati.

V program je vključeno:

 • Za dodatno utrjevanje znanja, reševanje praktičnega primera preko aplikacije ForumPlay
 • Številni vzorci v spletni učilnici in na portalu e-Kadrovik
 • Opomniki o pomembnih datumih za kadrovike
 • Usmeritve za učinkovito in olajšano delo kadrovika

Izobraževalni program s certifikatom

Program sestavljajo:

 • Štiri delavnice (dve v živo in dve online)
 • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih po novem
 • Štirje sklopi študijskih gradiv (posnetki dveh online seminarjev ter e-gradiva)
 • Gradiva s posameznih delavnic, v spletni učilnici

CERTIFIKAT
Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat strokovne kvalifikacije "Strokovnjak za kadrovsko delo".

Želim se prijaviti

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Program je zasnovan kombinirano, v živo na lokaciji in online, preko aplikacije ZOOM. Pri delavnicah, ki jih izvajamo online vam ni treba zapuščati delovnega mesta, lahko ga spremljate tudi od doma. Na voljo je tudi izvedba v celoti online.

Intenzivne delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih po novem, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja.

Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.

Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za kadrovsko delo kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku. Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

 

Down Arrow on Apple    Vsebina modulov: Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

1. MODUL – dostop do spletne učilnice, portala e-Kadrovik in online izdaje priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi
 • Delovna razmerja in trg dela
 • Komentarji členov ZDR-1
 • Aktualne teme
 • Različna zakonodaja pomembna za kadrovike
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Kadrovski kontroling
 • Strateško upravljanje s človeškimi viri

Dostop prejmete na vaš elektronski naslov.

2. MODUL – delavnica: Primeri dobre prakse v kadrovskih službah (mag. Suzana Ester Car)

Izvedba v živo na lokaciji – Poslovna hiša Unija, Brezovica pri Ljubljani
Trajanje: od 9.00 do 13.15

Pregled vloge kadrovika v ciklu delovnega razmerja vsakega zaposlenega:

 • zaposlovanje (kadrovski vprašalnik, selekcijski intervju),
 • razvoj (redni letni pogovor, izobraževanje in usposabljanje, merjenje učinkovitosti izobraževanj, model kompetenc),
 • delo od doma
 • nagrajevanje (ocenjevanje delovne uspešnosti, sistem nagrajevanja in napredovanja),
 • izhod iz podjetja (izhodni intervju),
 • prikaz uspešnih praktičnih primerov dobre prakse, z dodanimi vzorci obrazcev.

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

3. MODUL – delavnica: Delovno pravo v praksi: Pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi (Miha Šercer)

Izvedba v živo na lokaciji – Poslovna hiša Unija, Brezovica pri Ljubljani
Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Temeljne obveznosti delodajalca pri zaposlovanju, med delovnim razmerjem in pri prenehanju delovnega razmerja
 • Kadrovske evidence, varstvo osebnih podatkov – kako se pripraviti na obisk inšpektorja za delo in nadzornika za varstvo osebnih podatkov?
 • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, atipične oblike), splošni akti (obvezni in priporočljivi), kolektivne pogodbe, zakonodaja – pravilna interpretacija pravnih pravil glede na njihovo prepletanje
 • Letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas
 • Temeljne dileme v zvezi z diskriminacijo in mobingom

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

4. MODUL – študijsko e-gradivo: Razvojni pogovori s sodelavcem in Preprečevanje mobinga

Razvojni pogovori:

 • Kako se pripraviti na razvojne pogovore (zakaj jih sploh izvajati, določitev vsebin pogovora, usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca)
 • Izvedba pogovora in aktivnosti po njem (vzpostavitev dobrega vzdušja, prilagoditev izvedbe pogovora sodelavcu, postavljanje motivirajočih ciljev in še več)
 • Vzorci za takojšnjo uporabo za pogovore, evalvacijo in spremljanje

Preprečevanje mobinga:

 • Kaj pomeni mobing (opredelitev in pojavne oblike)?
 • Pravna ureditev in obveze delodajalcev (mobing v ZDR-1 in ZVZD, drugi predpisi)
 • Sprejem ukrepov za preprečevanje mobinga (preventiva, formalni in neformalni akti delodajalcev)

Do gradiva dostopate v spletni učilnici.

5. MODUL – posnetki online seminarjev (v spletni učilnici)
 • Delo od doma – pravni, organizacijski in komunikacijski vidik
 • Ergonomija na delovnem mestu

 

6. MODUL – online delavnica: Stres in izgorevanje kadrovskih strokovnjakov: dejavniki in možnosti za preventivno ukrepanje (Lara Delić)

Online izvedba
Trajanje: od 9.00 do 12.15

 • Kaj je izgorelost in kakšne posledice prinaša za posameznika in podjetje?
 • Kateri so glavni dejavniki za nastop izgorelosti?
 • Kako je epidemija povečala tveganje za izgorelost?
 • Kako prepoznamo prekomerno izpostavljenost stresu in tveganje za izgorelost?
 • Kako lahko preventivno deluje podjetje (kadrovska služba, vodje)?
 • Kako naj preventivno ravna posameznik?

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, demonstracije, izmenjava mnenj

7. MODUL – online delavnica: Postopki, povezani z zaposlovanjem in odpuščanjem delavcev s posebnim poudarkom na odpovedi pogodb o zaposlitvi in sodni praksi (Tanja Bohl)

Online izvedba
Trajanje: od 9.00 do 12.15

 • Vse vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi in postopki pri odpovedih
 • Najpogostejše napake pri odpovedi pogodb o zaposlitvi
 • Postopek pred delovnim sodiščem in praksa delovnih sodišč pri odpovedih
 • Najpomembnejši primeri iz sodne prakse

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

ZAKLJUČEK: Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko delo
 • Preverjanje znanja: test rešite v spletni učilnici v dogovorjenem roku.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko delo.

Spletna učilnica

⇒   Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
⇒   V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
⇒   Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli
preko svojega računalnika ali mobilnih naprav. 
⇒   Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
⇒   Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Lara Delić, univ. dipl. psih.

Lara Delić je univ. dipl. psihologinja. Diplomo za terapevtko medicinske hipnoze je opravila pod okriljem Društva za medicinsko hipnozo Slovenije pod vodstvom prof. dr. Marjana Pajntarja, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, dipl. univ. psih.. Lara je edukantka transakcijske analize na TA akademiji pod vodstvom dr. Zorana Milivojevića, dr. med.. Usposabljanje za mediatorko je zaključila…

mag. Suzana Ester Car

mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako…

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige…

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani,…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.