Strokovnjak za kadrovsko delo

Strokovnjak za kadrovsko delo

Online izobraževalni program

Prijava
Trajanje

8 modulov

Začetek: 25. 2. 2021

Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Zanimiva predavanja, praktični primeri, kakovostno gradivo, kvalitetni predavatelji, sproščeno vzdušje …, to so mnenja udeležencev naših programov!

Vloga kadrovika je v podjetju ključna: obvladati morate ogromno kadrovskih postopkov, raznoliko delovnopravno zakonodajo, poznati morate komunikacijske veščine in delo z ljudmi. Za učinkovito delo morate v skladu z zakonom urejati pogodbena razmerja, pravilnike in različne akte, hkrati se morate nenehno izobraževati in redno spremljati aktualne zakonodajne novosti, ki jih je v času koronakrize še več.

Da boste svoje znanje pomembno nadgradili in bili pri svojem delu res odlični, se udeležite intenzivnega izobraževalnega programa za pridobitev certifikata.


Izobraževalni program smo razvili skupaj s strokovnjaki, zaradi velikega zanimanja ga redno izvajamo. Prilagojen je novim trendom in zahtevam trga:

 • štiri praktične online delavnice v štirih tednih,
 • interaktivna študijska gradiva v spletni učilnici,
 • dostop do portala e-Kadrovik + spletna izdaja priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi.

Vključeno:

 • Za dodatno utrjevanje znanja, reševanje praktičnega primera preko aplikacije ForumPlay
 • Številni vzorci
 • Odkljuknice
 • Usmeritve

Zagotavljamo vam interaktivno delo. Prijavite se še danes in si zagotovite udeležbo.


MNENJE UDELEŽENKE:

»Izobraževanje je bilo najboljše do sedaj, z veliko praktičnimi primeri in s konkretnim reševanjem naših primerov iz prakse, kajti teorijo si lahko preberemo na internetu. Ocenila bi ga s 5 zvezdicami.« – Martina Janežič, REGIA GROUP d.d.


POMEMBNO: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Na zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za kadrovsko delo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.


Online izobraževanje spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Vprašanja postavljajte sproti, predavatelji bodo nanje odgovarjali sproti ali na koncu.

Koristi

Kot strokovnjak za kadrovsko delo boste:

 • pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi,
 • odlično obvladali delovnopravno področje,
 • izvedli zapletene postopke zaposlitev, kot tudi prekinitev pogodb o zaposlitvi ali drugih pogodb,
 • pridobili koristne informacije za izvajanje kadrovske funkcije in tudi promocije zdravja na delovnem mestu in
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svoje podjetje ali organizacijo.

Vsebina

Dostop do spletne učilnice in online izdaja priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi
 • Delovna razmerja in trg dela
 • Komentarji členov ZDR-1
 • Aktualne teme
 • Različna zakonodaja pomembna za kadrovike
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Kadrovski kontroling
 • Strateško upravljanje s človeškimi viri

Dostop prejmete na vaš elektronski naslov.

Online delavnica: Delovno pravo v praksi: Pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi (Miha Šercer)
 • Temeljne obveznosti delodajalca pri zaposlovanju, med delovnim razmerjem in pri prenehanju delovnega razmerja
 • Kadrovske evidence, varstvo osebnih podatkov – kako se pripraviti na obisk inšpektorja za delo in nadzornika za varstvo osebnih podatkov?
 • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, atipične oblike), splošni akti (obvezni in priporočljivi), kolektivne pogodbe, zakonodaja – pravilna interpretacija pravnih pravil glede na njihovo prepletanje
 • Letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas
 • Temeljne dileme v zvezi z diskriminacijo in mobingom

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

Online delavnica: Postopki, povezani z zaposlovanjem in odpuščanjem delavcev s posebnim poudarkom na odpovedi pogodb o zaposlitvi in sodni praksi (Tanja Bohl)
 • Vse vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi in postopki pri odpovedih
 • Najpogostejše napake pri odpovedi pogodb o zaposlitvi
 • Postopek pred delovnim sodiščem in praksa delovnih sodišč pri odpovedih
 • Najpomembnejši primeri iz sodne prakse

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

Študijsko e-gradivo: Razvojni pogovori s sodelavcem (v spletni učilnici)
 • Kako se pripraviti na razvojne pogovore (zakaj jih sploh izvajati, določitev vsebin pogovora, usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca)
 • Izvedba pogovora in aktivnosti po njem (vzpostavitev dobrega vzdušja, prilagoditev izvedbe pogovora sodelavcu, postavljanje motivirajočih ciljev in še več)
 • Vzorci za takojšnjo uporabo za pogovore, evalvacijo in spremljanje

Do gradiva dostopate v spletni učilnici.

Online delavnica: Primeri dobre prakse v kadrovskih službah(mag. Suzana Ester Car)

Pregled vloge kadrovika v ciklu delovnega razmerja vsakega zaposlenega:

 • zaposlovanje (kadrovski vprašalnik, selekcijski intervju),
 • razvoj (redni letni pogovor, izobraževanje in usposabljanje, merjenje učinkovitosti izobraževanj, model kompetenc),
 • nagrajevanje (ocenjevanje delovne uspešnosti, sistem nagrajevanja in napredovanja),
 • izhod iz podjetja (izhodni intervju),
 • prikaz uspešnih praktičnih primerov dobre prakse, z dodanimi vzorci obrazcev.

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

Študijsko e-gradivo: Preprečevanje mobinga
 • Kaj pomeni mobing (opredelitev in pojavne oblike)?
 • Pravna ureditev in obveze delodajalcev (mobing v ZDR-1 in ZVZD, drugi predpisi)
 • Sprejem ukrepov za preprečevanje mobinga (preventiva, formalni in neformalni akti delodajalcev)

Do gradiva dostopate v spletni učilnici.

Online delavnica: Promocija zdravja na delovnem mestu (Simona Ažman)
 • Promocija zdravja v praksi (kje pridobiti informacije, kako oblikovati aktivnosti, kje so ključne ovire)
 • Koristi izvajanja promocije zdravja (lahko izračunamo konkretno korist, ki nam jo lahko določen ukrep prinese in ali znamo meriti učinke, kje so skrite rezerve, finančne kalkulacije iz prakse)
 • Odsotnost z dela in promocija zdravja (zdravstveni absentizem in promocija zdravja – povezava, primeri dobrih praks)
 • Promocija zdravja – naj zdravje postane vrednota – kako? (Preprosti primeri iz prakse kako z malimi koraki dosežemo hitre in dolgoročne učinke.)

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

Zaključek izobraževanja: Preverjanje znanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja: test rešite v spletni učilnici v dogovorjenem roku.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko delo

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da ga spremljate online, preko aplikacije ZOOM. Ni vam treba zapuščati delovnega mesta, lahko pa ga spremljate tudi od doma.
 • Intenzivne delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih po novem, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za kadrovsko delo kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

PROGRAM JE NAMENJEN

Vsem zaposlenim, vodjem in strokovnim sodelavcem v kadrovskih oddelkih in oddelkih za upravljanje s človeškimi viri, ki so pristojni za izvajanje učinkovite kadrovske funkcije v podjetju, pa tudi samostojnim sodelavcem, pravnikom, direktorjem ter vsem, ki jih obravnavana tematika zanima.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

mag. Suzana Ester Car

mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako…

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige…

Simona Ažman

Simona Ažman je svetovalka menedžerjem, službam HRM in strokovnim sodelavcem varnosti in zdravja pri delu s 15-letnimi izkušnjami na področju zniževanja zdravstvenega absentizma. Je tudi svetovalka certifirciranim promotorjem zdravja in izvajalka lastnega programa s ciljem izboljšanja počutja in zdravja v podjetjih.

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani,…

Prijava in kotizacija

Kotizacija2
1.088,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.