Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju

Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju

Prijava

Zaradi izjemnega zanimanja in zadovoljstva udeležencev PONOVNO izvajamo program, posebej prilagojen za kadrovske strokovnjake v javnem sektorju!

Učinkovita kadrovska funkcija je temelj vsake uspešne organizacije in tako ima vedno večji pomen tudi v javnem sektorju. Pomembno je, da kot kadrovik v javnem sektorju suvereno obvladate vse kadrovske postopke, natančno uporabljate predpise, pravilno izvajate zapleteno delovnopravno zakonodajo s posebnostmi v javnem sektorju, prav tako pa morate biti vešči drugih znanj, ki se nanašajo na organizacijo časa, komunikacijo in delo z ljudmi.

Zakonito in učinkovito izvajanje nalog na organizacijsko kadrovskem in delovnopravnem področju lahko zagotavljate le z za vas prilagojenim intenzivnim izobraževalnim programom.


Program sestavlja 8 modulov:

 • pet intenzivnih praktičnih delavnic v štirih dneh:
  • 30. 5. 2019 – Organizacija in sistemizacija delovnih mest ter zaposlovanje javnih uslužbencev
  • 6. 6. 2019 – Sklepanje, spreminjanje in prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, pravice in odgovornosti delodajalca in javnega uslužbenca
  • 13. 6. 2019 – Plačni sistem javnega sektorja
  • 20. 6. 2019 – Nadomestila plače ter povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja
 • online izdaja priročnika Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem,
 • dva sklopa študijskih gradiv v spletni učilnici ter gradiva s posameznih delavnic.
Mnenje udeleženke prejšnjega programa:

»Za intenzivni izobraževalni program Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju sem se odločila, ker je kadrovsko področje zelo široko in je potrebno nenehno slediti zakonodaji. Tovrstno usposabljanje mi je omogočilo, da sem pridobila osvežen pregled zakonodaje, ki pokriva kadrovsko področje in obenem širok spekter praktičnih znanj. Predavatelji so podali najprej teoretične osnove in kasneje še pregledno in izčrpno obdelali praktične primere. Vseskozi smo lahko udeleženci aktivno sodelovali na predavanju in pridobili konkretna znanja. Predavatelji so bili kompetentni in strokovno podkovani. Organizatorji ažurni in vseskozi na voljo za informacije. Skratka usposabljanje lahko opišem kot kvalitetno zastavljen program, odlično podano znanje, kakovostno gradivo in prijetno vzdušje. Vse je bilo korektno in zanimivo, tako, da bi lahko še trajalo in zagotovo se udeležim še drugih usposabljanj.«
mag. Vanja Jus, mag. prav., dipl. inž. str.
Višja svetovalka za premoženjsko-pravno kadrovske in splošne zadeve Občina Hoče-Slivnica

Koristi

Kot strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju boste:

 • z zakonodajo skladno, pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi,
 • celovito obvladali delovnopravno področje, s posebnostmi v javnem sektorju,
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svojo organizacijo/zavod,
 • izboljšali veščine komunikacije in organizacije časa in
 • prejeli odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že zdaj na naslov: branka.gorjup@zfm.si.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti: CERTIFIKAT Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju v slovenskem in angleškem jeziku.

Vsebina

1. modul – delavnica Primeri dobre prakse v kadrovskih službah

Vloga kadrovika v ciklu delovnega razmerja vsakega zaposlenega:

 • zaposlovanje (kadrovski vprašalnik, selekcijski intervju),
 • razvoj (redni letni pogovor, izobraževanje in usposabljanje, merjenje učinkovitosti izobraževanj, model kompetenc),
 • nagrajevanje (ocenjevanje delovne uspešnosti, sistem nagrajevanja in napredovanja),
 • izhod iz podjetja (izhodni intervju),
 • prikaz uspešnih praktičnih primerov dobre prakse, z dodanimi vzorci obrazcev.

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

2. modul – poslovna izdaja priročnika poslovna izdaja priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi
 • Delovna razmerja in trg dela
 • Komentarji členov ZDR-1
 • Aktualne teme
 • Različna zakonodaja pomembna za kadrovike
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Kadrovski kontroling
 • Strateško upravljanje s človeškimi viri
3. modul – delavnica Delovno pravo v praksi: Pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi
 • Temeljne obveznosti delodajalca pri zaposlovanju, med delovnim razmerjem in pri prenehanju delovnega razmerja
 • Kadrovske evidence, varstvo osebnih podatkov – kako se pripraviti na obisk inšpektorja za delo in nadzornika za varstvo osebnih podatkov?
 • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, atipične oblike), splošni akti (obvezni in priporočljivi), kolektivne pogodbe, zakonodaja – pravilna interpretacija pravnih pravil glede na njihovo prepletanje
 • Letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas
 • Temeljne dileme v zvezi z diskriminacijo in mobingom
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
4. modul – študijsko e-gradivo študijsko e-gradivo: Razvojni pogovori s sodelavcem
 • Kako se pripraviti na razvojne pogovore (zakaj jih sploh izvajati, določitev vsebin pogovora, usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca)
 • Izvedba pogovora in aktivnosti po njem (vzpostavitev dobrega vzdušja, prilagoditev izvedbe pogovora sodelavcu, postavljanje motivirajočih ciljev in še več)
 • Vzorci za takojšnjo uporabo za pogovore, evalvacijo in spremljanje
5. modul – delavnica Postopki, povezani z zaposlovanjem in odpuščanjem delavcev s posebnim poudarkom na odpovedi pogodb o zaposlitvi in sodni praksi (Tanja Bohl)
 • Vse vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi in postopki pri odpovedih
 • Najpogostejše napake pri odpovedi pogodb o zaposlitvi
 • Postopek pred delovnim sodiščem in praksa delovnih sodišč pri odpovedih
 • Najpomembnejši primeri iz sodne prakse
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
6. modul – študijsko e-gradivo študijsko e-gradivo: Preprečevanje mobinga
 • Kaj pomeni mobing (opredelitev in pojavne oblike)?
 • Pravna ureditev in obveze delodajalcev (mobing v ZDR-1 in ZVZD, drugi predpisi)
 • Sprejem ukrepov za preprečevanje mobinga (preventiva, formalni in neformalni akti delodajalcev)
7. modul – delavnica Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Promocija zdravja v praksi (kje pridobiti informacije, kako oblikovati aktivnosti, kje so ključne ovire)
 • Koristi izvajanja promocije zdravja (lahko izračunamo konkretno korist, ki nam jo lahko določen ukrep prinese in ali znamo meriti učinke, kje so skrite rezerve, finančne kalkulacije iz prakse)
 • Odsotnost z dela in promocija zdravja (zdravstveni absentizem in promocija zdravja – povezava, primeri dobrih praks)
 • Promocija zdravja – naj zdravje postane vrednota – kako? (Preprosti primeri iz prakse kako z malimi koraki dosežemo hitre in dolgoročne učinke.)
ZAKLJUČEK: Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko delo
 • Preverjanje znanja: test rešite v spletni učilnici v dogovorjenem roku do 9. 5. 2019.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko delo

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do portala se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

mag. Suzana Ester Car

Samostojna svetovalka in trenerka, prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. Pet let je bila pomočnica direktorja za razvoj ljudi pri delu na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Zadnjih 10 let se največ posveča odnosom na delovnem mestu, učinkovitem komuniciranju,…

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige…

Simona Ažman

Simona Ažman je svetovalka menedžerjem, službam HRM in strokovnim sodelavcem varnosti in zdravja pri delu s 15-letnimi izkušnjami na področju zniževanja zdravstvenega absentizma. Je tudi svetovalka certifirciranim promotorjem zdravja in izvajalka lastnega programa s ciljem izboljšanja počutja in zdravja v podjetjih.

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani,…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.







NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.