Strokovnjak za sodobno kadrovsko delo v javnem sektorju

Strokovnjak za sodobno kadrovsko delo v javnem sektorju

Online izobraževalni program

Prijava

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Strokovnjak za sodobno kadrovsko delo v javnem sektorju

Učinkovita kadrovska funkcija je temelj vsake uspešne organizacije in tako ima vedno večji pomen tudi v javnem sektorju. Pomembno je, da kot kadrovik v javnem sektorju suvereno obvladate vse kadrovske postopke, natančno uporabljate predpise, pravilno izvajate zapleteno delovnopravno zakonodajo s posebnostmi v javnem sektorju, prav tako pa morate biti vešči drugih znanj, ki se nanašajo na organizacijo časa, komunikacijo in delo z ljudmi.

Zakonito in učinkovito izvajanje nalog na organizacijsko kadrovskem in delovnopravnem področju lahko zagotavljate le z za vas prilagojenim intenzivnim izobraževalnim programom za pridobitev certifikata.

 

Predavateljici:

Mojca Ramšak Pešec

Univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Glede na področje delovanja ima obsežne izkušnje in znanje tako pri oblikovanju sistemskih rešitev kot tudi pri izvajanju sistema in predpisov na področju plač in delovnih razmerij v javnem sektorju kot tudi na področji organizacije ter poslovanja v javnem sektorju. Kot strokovnjakinja na področju organizacije državne uprave, uslužbenskega sistema in delovnih razmerij ter plačnega sistema javnega sektorja sodeluje na seminarjih in strokovnih srečanjih tako v Sloveniji kot v tujini. 

Štefka Korade Purg

Univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

 

 

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Celovit program vam zagotavlja, da boste pomembno nadgradili vaše kompetence. Kot strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju boste:

 • z zakonodajo skladno, pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi,
 • obvladali celotno delovnopravno področje,
 • izboljšali veščine komunikacije in organizacije časa,
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svojo organizacijo in
 • dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že zdaj na naslov: branka.gorjup@zfm.si

Prijava na izobraževanje

 

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Dostop do portala z online priročnikom za kadrovike v javnem sektorju
Omogočimo vam brezplačni dostop do portala e-Kadrovik in uporabe spletnega priročnika Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okvirju. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do portala e-Kadrovik in spletnega priročnika Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic,
 • pridobitev certifikata Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju.

Agenda

 • Dostop do spletne učilnice, portala e-Kadrovik in online izdaje priročnika Kadrovsko delo v praksi po novem
 • Online delavnica: Organizacija in sistemizacija delovnih mest subjekta javnega sektorja
 • Online gradivo: Razvojni pogovori s sodelavcem
 • Online gradivo: Učinkovito preprečevanje mobinga
 • Online delavnica: Pravice in odgovornosti javnega uslužbenca ter delodajalca v javnem sektorju
 • Online delavnica: Nadomestila plače ter povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju
 • Online delavnica: Sklepanje, spreminjanje in prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju
 • Zaključek: Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju

Priporočila zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

Delavnice so bile izjemno strokovno izvedene, z osebnim pristopom do vsakega udeleženca. Predavateljici sta nam strokovno predstavili načrtovano literaturo, prav tako sta odgovorili na vsa vprašanja udeležencev. Zelo je pomembno, da smo lahko na delavnicah udeleženci aktivno sodelovali in izvajali naloge, s katerimi se srečujemo pri delu. Vse pohvale!

Barbara Klajderič, občina Poljčane

Za intenzivni izobraževalni program Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju sem se odločila, ker je kadrovsko področje zelo široko in je potrebno nenehno slediti zakonodaji. Tovrstno usposabljanje mi je omogočilo, da sem pridobila osvežen pregled zakonodaje, ki pokriva kadrovsko področje in obenem širok spekter praktičnih znanj. Predavatelji so podali najprej teoretične osnove in kasneje še pregledno in izčrpno obdelali praktične primere. Vseskozi smo lahko udeleženci aktivno sodelovali na predavanju in pridobili konkretna znanja. Predavatelji so bili kompetentni in strokovno podkovani. Organizatorji ažurni in vseskozi na voljo za informacije. Skratka usposabljanje lahko opišem kot kvalitetno zastavljen program, odlično podano znanje, kakovostno gradivo in prijetno vzdušje. Vse je bilo korektno in zanimivo, tako, da bi lahko še trajalo in zagotovo se udeležim še drugih usposabljanj.

mag. Vanja Jus, mag. prav., dipl. inž. str., Višja svetovalka za premoženjsko-pravno kadrovske in splošne zadeve, Občina Hoče-Slivnica

 

Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju v praksi


Že 12. ponovitev uspešnega programa za kadrovike v javnem sektorju. Zadovoljni udeleženci vedno znova poudarjajo: Vse teme na delovnopravnem področju so na delavnicah izčrpno obdelane. Delavnice so zelo dinamično zastavljene, rešujejo se konkretni primeri iz prakse.

Kajti učinkovita kadrovska funkcija je temelj vsake uspešne organizacije tudi v javnem sektorju. Pomembno je, da kot kadrovik v javnem sektorju suvereno obvladate vse kadrovske postopke, natančno uporabljate predpise, pravilno izvajate zapleteno delovnopravno zakonodajo s posebnostmi v javnem sektorju, prav tako pa morate biti vešči drugih znanj, ki se nanašajo na organizacijo časa, komunikacijo in delo z ljudmi.


Izobraževalni program s certifikatom

Certifikat Forum Akademija

CERTIFIKAT

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije "Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju" v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

Želim se prijaviti

 

Down Arrow on Apple     Vsebina modulov: Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

1. MODUL – Dostop do spletne učilnice, portala e-Kadrovik in online izdaje priročnika Kadrovsko delo v praksi po novem

Na vaš elektronski naslov prejmete dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa obvestila o delavnicah, dodatno e-gradivo in tudi dostop do portala e-Kadrovik in online priročnika Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem, ki je namenjen samostojnemu študiju in s pomočjo katerega boste pomembno nadgradili svoje znanje.

2. MODUL – Online delavnica: Organizacija in sistemizacija delovnih mest subjekta javnega sektorja (Štefka Korade Purg)
 • Sistemska ureditev subjektov javnega sektorja in pravne podlage za delovanje in organiziranje
 • Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest (pravne podlage, postopek, vsebina):
  • V organih državne uprave
  • V drugih državnih organih
  • V upravah lokalnih skupnosti
  • V subjektih javnega sektorja
 • Delovna mesta, položaji in nazivi (strokovni nazivi v javnem sektorju, uradniški nazivi)
 • Analiza primerov delovnih mest in   akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 • Zaposlovanje v javnem sektorju
 • Predstavitev pravnih podlag in obseg veljavnosti predpisov
 • Postopki zaposlovanja po Zakonu o javnih uslužbencih in po Zakonu o delovnih razmerjih (pogoji za začetek postopka, faze postopka, izdani akti, zaključek postopka)
 • Kadrovski načrti v javnem sektorju

Trajanje: od 9.00 do 13.15

3. MODUL – E-gradivo: Priprava na uspešne letne pogovore v dveh korakih
 • Kako se pripraviti na letni pogovor (zakaj jih sploh izvajati, določitev vsebin pogovora, usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca)
 • Izvedba letnega pogovora in aktivnosti po letnem pogovoru (vzpostavitev dobrega vzdušja, prilagoditev izvedbe pogovora sodelavcu, postavljanje motivirajočih ciljev in še več)
 • Vzorci za takojšnjo uporabo
4. MODUL – Video seminar: Sodobni pristopi vodenja v javnem sektorju in e-gradivo: Učinkovito preprečevanje mobinga

Video seminar: Sodobni pristopi vodenja v javnem sektorju (tudi na daljavo)

Predavateljica: Simona Šarotar Žižek

V video seminarju so predstavljeni:

Stili vodenja s poudarkom na:

 • stilu vodenja naklonjenega zdravju
 • transformacijskem stilu vodenja,
 • uslužnem vodenju,

Ključni dejavniki sodobnega vodenja:

 • komuniciranje,
 • razvoj vodje,
 • koordinacija dela,
 • ohranjanje organizacijske kulture,
 • razvoj sodelavcev (njihovih kompetenc),
 • dajanje socialne opore,
 • izgrajevanje medosebnih odnosov,
 • motiviranje zaposlenih, oz. dvig njihove ravni zavzetosti.

E-gradivo: Učinkovito preprečevanje mobinga

 • Kaj je mobing (opredelitev in pojavne oblike)
 • Pravna ureditev in obveze delodajalcev
 • Sprejem ukrepov za uspešno preprečevanje mobinga

Gradivo samostojno predelate v časovnem okvirju, ki vam ustreza. Preučiti ga je potrebno do predvidenega zaključka izobraževanja, za opravljanje preizkusa in pridobitev certifikata.

5. MODUL – Online delavnica: Pravice in odgovornosti javnega uslužbenca ter delodajalca v javnem sektorju (Mojca Ramšak Pešec)
 • Pravice in odgovornosti javnega uslužbenca ter delodajalca v javnem sektorju
 • Kadrovske evidence in druge obvezne evidence ter varstvo podatkov
 • Učinkovito upravljanje s kadri v javnem sektorju – funkcija kadrovskih služb v javnem sektorju
 • Kadrovski načrti v javnem sektorju
 • Varstvo pri delu
 • Obveznosti javnega uslužbenca ob zaposlitvi
 • Obveznosti delodajalca ob zaposlitvi in prijave v obvezna socialna zavarovanja
 • Plačni sistem javnega sektorja
 • Temeljni pojmi in elementi plačnega sistem javnega sektorja
 • Določitev plače javnemu uslužbencu ob zaposlitvi ter ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti
 • Napredovanje v višji plačni razred napredovanje v naziv ali višji naziv
 • Dodatki, delovna uspešnost
 • Odprava nepravilnosti pri določanju in/ali izplačilu plače javnemu uslužbencu

Trajanje: od 9.00 do 13.15

6. MODUL – Online delavnica: Nadomestila plače ter povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju (Štefka Korade Purg)
 • Predstavitev predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo nadomestila, povračila stroškov in druge prejemke v javnem sektorju
 • Nadomestila plače zaposlenim v javnem sektorju (bolniške odsotnosti, letni dopust, praznik, izobraževanja, krvodajalstvo in drugi primeri odsotnosti)
 • Povračila stroškov zaposlenim v javnem sektorju
 • Drugi prejemki zaposlenih v javnem sektorju 
 • Nadomestila plače ter povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju

Trajanje: od 9.00 do 13.15

7. MODUL – Online delavnica: Sklepanje, spreminjanje in prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju (Mojca Ramšak Pešec)
 • Sklepanje, spreminjanje in prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju
 • Sestavine pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 in po ZJU ter njihovo spreminjanje
 • Posebnosti pogodb o zaposlitvi (pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pogodba o zaposlitvi za opravljanja javnih del, pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo)
 • Poskusno delo, pripravništvo, konflikt interesov, delovni čas, letni dopust
 • Varstvo posebnih kategorij zaposlenih (starejši, invalidi, posebno varstvo zaradi nosečnosti in starševstva)
 • Postopek  pravnega varstva pravic zaposlenih pri delodajalcu in na sodišču
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas – prenehanje po samem zakonu, sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi)

Trajanje: od 9.00 do 13.15

8. MODUL – Zaključek: Preverjanje znanja in prejem certifikata

Zaključek izobraževalnega programa vsebuje preverjanje znanja in prejem certifikata ob uspešno zaključenem izobraževanju.

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Intenzivne online delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Mojca Ramšak Pešec

Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta položaj je bila od leta…

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.