Strokovnjak za javna naročila

Strokovnjak za javna naročila

Izobraževalni program – online

Prijava
Trajanje
30. 3.–13. 4. 2021
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Program priporočamo predvsem koordinatorjem javnih naročil pri vseh proračunskih porabnikih in tudi ponudnikom.

Program je posebej namenjen naročnikom in tudi ponudnikom.

Izobraževalni program vsebuje:

 • tri praktične online delavnice v živo,
 • online izdajo priročnika Zakon o javnem naročanju ZJN-3,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Online delavnice v živo spremljate na vašem izbranem računalniku ali mobilnem telefonu – na delovnem mestu ali od doma.

Koristi

Dodatna korist programa je individualen pristop podajanja znanj.

Pripravite svoja vprašanja, odgovore oz. rešitve boste predelali skupaj s predavatelji na izobraževanju. Omogočena vam bo interaktivna komunikacija z renomiranimi slovenskimi strokovnjaki.

Ker zaradi intenzivnega dela oblikujemo manjše skupine, priporočamo, da si svoje mesto čimprej zagotovite.

POMEMBNO! Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za javna naročila v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Vsebina

Online delavnica v živo: Priprava dokumentacije v postopkih javnega naročanja in elektronsko javno naročanje

Delavnico vodi Milan Železnik.
Trajanje: od 9.00 do 13.00, vmes 15 minut odmora

 • Izračun ocenjene vrednosti JN
 • Mejne vrednosti za objavo javnih naročil
 • In house javna naročila
 • Pregled postopkov javnega naročanja, s poudarkom na odprtem postopku in pogajanjih
 • Roki v postopkih javnih naročil
 • Elektronsko javno naročanje
Priročnik v online izdaji: Zakon o javnem naročanju ZJN-3

Do priročnika dostopate v spletni učilnici.

Online delavnica v živo: Kako pripraviti razpisno dokumentacijo, kaj je treba upoštevati glede na interventno zakonodajo, kdaj je ponudba dopustna, možne spremembe in dopolnitve

Delavnico vodi mag. Marija Bukovec Marovt.
Trajanje: od 9.00 do 13.00, vmes 15 minut odmora

 • Kaj predvideva Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakon o javnem naročanju (spremembe glede dopolnjevanja ponudb, prekrškovnih sankcij ter ostale)
 • Vpliv interventne zakonodaje na javna naročila
 • Praktični nasveti, kako pripraviti razpis glede na vrsto javnega naročila
 • Izločitveni razlogi in pogoji za sodelovanje, ki jih naročnik vključi v postopek
 • Postopek pregleda in vrednotenja ponudb do pravnomočnosti odločitve o izbiri
 • Razdelitev javnega naročila na sklope
 • Kdaj ponudnik lahko uporabi kapacitete drugih subjektov in kako to izkaže
 • Merila za oddajo
 • Neobičajno nizka cena
 • Kako pripravimo Odločitev o oddaji, kdaj lahko zavrnemo vse ponudbe
 • Kako naročnik v skladu s prakso Evropskega sodišča odpravi nasprotje interesov
 • Dopustne spremembe pogodbe v fazi izvedbe
 • Pravila glede vodenja statistike
Online delavnica v živo: Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, prekrški, pregled aktualnih odločitev Državne revizijske komisije in Sodišča EU

Delavnico vodita mag. Marija Bukovec Marovt in mag. Zlata Jerman.
Trajanje: od 9.00 do 13.15

Mag. Zlata Jerman, predavanje od 9.00 do 11.00

 • Prekrški v javnem naročanju
 • Ravnanja, ki predstavljajo prekrške, s prikazom najpogostejših primerov iz prakse DKOM in sodišč
 • Kdo odgovarja za prekršek
 • Prekrškovni postopek in sankcije

 Mag. Marija Bukovec Marovt, predavanje od 11.15 do 13.15

 • Priprava zahtevka za revizijo
 • Vloga izbranega ponudnika v postopku revizije
 • Predhodni preizkus zahtevka za revizijo
 • Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo
 • Pravila glede vpogleda v ponudbo, kaj je javno in kaj ne
 • Nadaljevanje pravnega varstva pred Dkom
 • Pravni pouk
 • Odzivno poročilo
 • Nova praksa DKOM in sodišča EU – različni primeri iz prakse (sprememba kadrovske zasedbe v ponudbi, večkratno dopolnjevanje ponudb, kako ponudnik izkaže referenco, kaj sploh referenca je in kdo jo je dolžan predložiti, kdaj so reference merilo in kdaj pogoj, drobljenje javnih naročil, …)
Zaključek usposabljanja: Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za javna naročila
 • Preverjanje znanja v spletni učilnici.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za javna naročila v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih online delavnic v živo v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovori na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Za vsako delavnico boste v spletni učilnici prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Do e-gradiva boste dostopali v spletni učilnici, do katere boste prejeli dostop po e-mailu.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete.  V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • V primeru uspešno zaključenega izobraževanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za javna naročila v angleškem in slovenskem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

mag. Marija Bukovec Marovt

mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij,…

mag. Zlata Jerman

mag. Zlata Jerman je vodja Oddelka za prekrškovne zadeve na Državni revizijski komisiji. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica pravnih znanosti. S področjem javnega naročanja se ukvarja že od vsega začetka poklicne poti, najprej v odvetniški pisarni, nato na Ministrstvu za obrambo, od leta 2006 pa je zaposlena na Državni revizijski komisiji, kjer…

Milan Železnik

Milan Železnik se od leta 1997 strokovno ukvarja z javnim naročanjem in projekti podeljevanja koncesij. Do leta 2004 je bil zaposlen na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo, kot namestnik direktorja. Pred tem je bil zaposlen v gospodarstvu in občinski upravi. Pripravil je več priročnikov za izvajanje javnih naročil, bil predavatelj za javno upravo in…

Prijava in kotizacija

Kotizacija2
1.090,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.