Strokovnjak za javna naročila

Strokovnjak za javna naročila

Izobraževalni program

Prijava

Vsi udeleženci brezplačno prejmete aktualno številko strokovne revije Javna naročila in koncesije v praksi.

V letu 2016 je področje javnega naročanja pomembno pretresel sprejem novega ZJN-3. Od takrat je stopilo v veljavo že nekaj sprememb in novosti, 1. 11. 2018 pa so se začele uporabljati še nekatere uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju ZJN-3A. Med njimi izpostavljamo:

 • naročniki javna naročila oddajate izključno elektronsko, z uporabo portala e-JN,
 • pravila glede preverjanja določenih okoliščin pri izvajalcu in podizvajalcu v fazi izvedbe pri določenih javnih naročilih storitev,
 • spremembe, ki se nanašajo na obvezne razloge za izključitev gospodarskega subjekta in določila glede vsebine pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Razvoj področja pa spodbujajo tudi vedno novi primeri in odločitve Državne revizijske komisije in Sodišča EU.

Za vse, ki ste odgovorni za pravilno vodenje in izvedbo postopkov javnega naročanja, za kar morate dobro poznati zakonodajo in prakso na področju javnega naročanja, že enajstič izvajamo izobraževalni program.


Program obsega:

 • tri celodnevne delavnice:
  • Priprava dokumentacije v postopkih javnega naročanja,
  • Javna naročila v praksi: ključna pravila javnega naročanja za naročnike,
  • Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, praksa Državne revizijske komisije in Sodišča EU,
 • online izdajo priročnika Zakon o javnem naročanju ZJN-3,
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Koristi

Dodatna korist programa je individualen pristop podajanja znanj.
Pripravite svoja vprašanja, odgovore oz. rešitve boste predelali skupaj s predavateljema na izobraževanju. Omogočena vam bo interaktivna komunikacija z eno najpomembnejših slovenskih strokovnjakinj na področju javnega naročanja. Ker zaradi intenzivnega dela oblikujemo manjše skupine, priporočamo, da si svoje mesto čim hitreje zagotovite.

POMEMBNO!
Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za javna naročila v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Vsebina

Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (priročnik v online obliki)
 
Priprava dokumentacije v postopkih javnega naročanja in praktična uporaba e-JN - elektronsko javno naročanje
 • Definicije novih pojmov
 • Temeljna načela zakona
 • Mejne vrednosti za posamezne vrste postopkov in uporabo zakona
 • Izračun ocenjene vrednosti JN
 • Mešana JN
 • Izjeme, za katere se zakon ne uporablja
 • In house JN
 • Skupno javno naročanje
 • Vrste postopkov (40-45 člen ZJN-3)
 • Elektronsko javno naročanje- uporaba portala e-JN
Ključna pravila javnega naročanja za naročnike
 • Okvirni sporazumi, elektronska dražba, dinamični nabavni sistem, elektronski katalog
 • Roki v postopkih JN
 • Vrste, oblike in način objav
 • Izvedba postopka oddaje javnega naročila (postopkovno)
 • Tehnične specifikacije
 • Razdelitev javnega naročila na sklope
 • Ugotavljanje sposobnosti (pogoji – dokazila)
 • Spletna zbirka eCertis
 • Kapacitete tretjih
 • Merila za oddajo
 • Neobičajno nizka cena
 • Formalno dopolnjevanje ponudb
 • Odločitev o izbiri, zavrnitev vseh ponudb
 • Nasprotja interesov
 • Dopustne spremembe pogodbe v fazi izvedbe
 • Kaj so socialne in druge posebne storitve
 • Statistika
Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, praksa Državne revizijske komisije in Sodišča EU
 • Priprava zahtevka za revizijo
 • Vloga izbranega ponudnika v postopku revizije
 • Predhodni preizkus zahtevka za revizijo
 • Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo
 • Rok za odločitev o zahtevku za revizijo
 • Javnost in zaupnost podatkov v ponudbah
 • Nadaljevanje pravnega varstva pred Dkom
 • Pravni pouk
 • Odzivno poročilo
 • nova praksa DKOM in sodišča EU: različni primeri iz prakse (kdaj so dopustne uporabe zmogljivosti drugih subjektov, kdaj so roki za oddajo iz zakona obvezni in kaj pomeni primerni rok, kdaj je mogoče po ZJN-3 skleniti aneks, ali je dopustno, če je ponudnik pripravljalec razpisne dokumentacije, kdaj in kako je možna zavrnitev vseh ponudb, kako pravilno pripraviti tehnične specifikacije v fazi izvedbe razpisa …)
Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za javna naročila
 • Preverjanje znanja v spletni učilnici.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za javna naročila v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljema in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Do e-gradiva boste dostopali v spletni učilnici, do katere boste prejeli dostop po e-mailu.
 • Dostop do priročnika s portalom se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • V primeru uspešno zaključenega izobraževanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za javna naročila v angleškem in slovenskem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Program priporočamo koordinatorjem javnih naročil pri vseh proračunskih porabnikih.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

mag. Marija Bukovec Marovt

mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij,…

Milan Železnik

Milan Železnik se od leta 1997 strokovno ukvarja z javnim naročanjem in projekti podeljevanja koncesij. Do leta 2004 je bil zaposlen na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo, kot namestnik direktorja. Pred tem je bil zaposlen v gospodarstvu in občinski upravi. Pripravil je več priročnikov za izvajanje javnih naročil, bil predavatelj za javno upravo in…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.