Strokovnjak za javna naročila po aktualni zakonodaji 2021

Strokovnjak za javna naročila po aktualni zakonodaji 2021

Online izobraževalni program

Prijava

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in ga popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

 

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Strokovnjak za javna naročila po aktualni zakonodaji 2021

Izobraževalni program za koordinatorje javnih naročil, usklajen z zahtevami novele ZJN-3B

 

Ob pripravi razpisne dokumentacije, oddaji in izvedbi javnega naročila je treba upoštevati aktualno zakonodajo javnega naročanja, aktualno prakso DKOM in prakso sodišča EU.

Spreminjajo se evropske direktive, razvija se pravno zavezujoča sodna praksa Sodišča EU, ki te direktive interpretira, vzporedno s tem pa se spreminjata tudi domača zakonodaja in praksa Državne revizijske komisije, ki je vodilo za delo.

Ravno 13. julija 2021 je Državni zbor sprejel novelo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki na področju javnih naročil prinaša največje spremembe po letu 2015. Ta med drugim: uvaja spremenjene mejne vrednosti za evidenčna javna naročila in naročila male vrednosti; uvaja spremembe glede diskrecijske pravice naročnika; na portalu JN zahteva hitre odgovore naročnikov na vprašanja ponudnikov in opušča zahtevo glede predložitve izjav o nekaznovanosti.

Novela začne veljati 1. 1. 2022. Da se boste do tega datuma odlično pripravili, vas vabimo na praktičen certificirani izobraževalni program.

 

Oglejte si izsek z delavnice

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

 • Jasna navodila, kakšne so vaše odgovornosti glede na novo novelo ZJN-3B.
 • Navodila za pripravo in objavo razpisne dokumentacije, določitev ocenjene vrednosti javnega naročila in glede na to za izbiro postopka.
 • Priporočila, kako ravnati v primeru vloženega zahtevka za revizijo.
 • Opozorila na pravilno izvedbo postopka oddaje javnega naročila.
 • Izvedeli boste, na katerih področjih imate kot naročnik diskrecijsko pravico odločati in kdaj morate upoštevati popravni mehanizem.
 • S pravilnim postopanjem se boste izognili prekrškom.
 • Pridobili boste strokovne odgovore na vprašanja med izobraževanjem in tudi po njem.

Prijava na izobraževanje

 

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Online priročnik Zakon o javnem naročanju ZJN-3
Omogočimo vam brezplačni dostop do uporabe online priročnika Zakon o javnem naročanju ZJN-3, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okvirju. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic,
 • pridobitev certifikata Strokovnjak za javna naročila po novi zakonodaji 2021.

Agenda

 • Online delavnica v živo: Priprava dokumentacije v postopkih javnega naročanja in elektronsko javno naročanje
 • Dostop do online priročnika Zakon o javnem naročanju ZJN-3
 • Online delavnica v živo: Kako pripraviti razpisno dokumentacijo, kaj je treba upoštevati glede na interventno zakonodajo, kdaj je ponudba dopustna, možne spremembe in dopolnitve
 • Online delavnica v živo: Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, prekrški, pregled aktualnih odločitev  Državne revizijske komisije in Sodišča EU
 • Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za javna naročila po aktualni zakonodaji 2021

 

Priporočila zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

Pri izobraževanjih Forum Akademije me navdušuje posebej to, ker tudi po njih prejmem hiter in strokoven odgovor na svoje vprašanje.

Matej Kobolt, Struc-Ekoing d.o.o.

Forum akademija kot institucija izobraževanja/usposabljanja dobro pozna pomen aktualnih/koristnih vsebin in ne glede na razmere stanja izbere način prenosa vsebin/znanja s predavatelji, ki RES vedo kaj govorijo.

Iztok Levstek, Lestro-Ledinek d.o.o.

 


Strokovnjak za javna naročila v praksi


Javno naročanje je zaradi visoke porabe javnih sredstev mnogokrat pod drobnogledom ne le s strani pristojnih organov, ampak tudi javnosti, ki želi na takšen način preprečiti morebitno samovoljo in nezakonito ravnanje pri poslovanju »javnega sektorja«. Tako je v zadnjem času na področju javnega naročanja zaznati povečano kaznovanje javno naročniških storitev kot prekrškov, prijavljenih s strani pristojnih nadzornih institucij, gospodarskih subjektov in tudi posameznikov.

Za prave odločitev na področju javnega naročanja je treba dobro poznati, razen zakonodaje, predvsem tudi aktualno prakso DKOM in prakso sodišča EU. Z njenim razumevanjem uporabimo ravnanja, s katerim se izognemo prekrškom,  in javno naročilo izvedemo, kar je posebej pomembno, kadar smo za projekt pridobili nepovratna sredstva.


Certifikat

Certifikat Forum Akademija

CERTIFIKAT

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije "Strokovnjak za javna naročila po aktualni zakonodaji 2021" v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

Želim se prijaviti

 

    Vsebina modulov
Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

Online delavnica v živo: Priprava dokumentacije v postopkih javnega naročanja in elektronsko javno naročanje v skladu z novelo ZJN-3B

Delavnico vodi Milan Železnik.
Trajanje: od 9.00 do 13.00, vmes 15 minut odmora

 • Izračun ocenjene vrednosti JN
 • Mejne vrednosti za objavo javnih naročil
 • In house javna naročila
 • Pregled postopkov javnega naročanja, s poudarkom na odprtem postopku in pogajanjih
 • Roki v postopkih javnih naročil
 • Elektronsko javno naročanje
Priročnik v online izdaji: Zakon o javnem naročanju ZJN-3
 • Pravila, ki se uporabljajo za oddajo javnih naročil
 • Izvedba javnega naročila (posebni pogoji,  podizvajalci, spremembe pogodbe v času njene veljavnosti, odstop od pogodbe, zavrnitev vseh ponudb)
 • Praksa Državne revizijske komisije:
  • dopolnjevanje, popravljanje, spreminjanje in pojasnjevanje ponudb,
  • določanje tehničnih specifikacij, dopolnjevanje ponudb;
  • merila, ki se nanašajo na reference in kadrovske vidike poslovanja ponudnika;
  • dopolnjevanje in spreminjanje ponudb, ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnikov in sklicevanje na zmogljivosti drugega subjekta;
  • razlogi za izključitev ponudnikov iz postopkov javnega naročanja;
  • obrazložitev odločitve o oddaji naročila;
  • objava podatka o zagotovljenih sredstvih v odločitvi o oddaji naročila;
  • dopustne dopolnitve ponudbe, določitev meril za oddajo javnega naročila;
  • preprečevanje nasprotja interesov in predhodno sodelovanje ponudnikov v postopkih javnega naročanja;
  • sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov;
  • aktivna legitimacija kot procesna predpostavka pri vpogledu izbranega ponudnika.
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (spremenjena postopkovna pravila pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, sodno varstvo, prekrški)
 • Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila (izjeme od uporabe Gradbenega zakona, pogoji za sodelovanje v postopkih javnih naročil, aktualna vprašanja z odgovori)
 • Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah

Na vaš elektronski naslov prejmete spletni dostop do priročnika, ki je namenjen samostojnemu študiju in s pomočjo katerega boste pomembno nadgradili svoje znanje. Do priročnika dostopate v spletni učilnici.

Online delavnica v živo: Kako pripraviti razpisno dokumentacijo, kaj je treba upoštevati glede na interventno zakonodajo, kdaj je ponudba dopustna, možne spremembe in dopolnitve v skladu z novelo ZJN-3B

Delavnico vodi mag. Marija Bukovec Marovt.
Trajanje: od 9.00 do 13.00, vmes 15 minut odmora

 • Kaj predvideva Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakon o javnem naročanju (spremembe glede dopolnjevanja ponudb, prekrškovnih sankcij ter ostale)
 • Vpliv interventne zakonodaje na javna naročila
 • Praktični nasveti, kako pripraviti razpis glede na vrsto javnega naročila
 • Izločitveni razlogi in pogoji za sodelovanje, ki jih naročnik vključi v postopek
 • Postopek pregleda in vrednotenja ponudb do pravnomočnosti odločitve o izbiri
 • Razdelitev javnega naročila na sklope
 • Kdaj ponudnik lahko uporabi kapacitete drugih subjektov in kako to izkaže
 • Merila za oddajo
 • Neobičajno nizka cena
 • Kako pripravimo Odločitev o oddaji, kdaj lahko zavrnemo vse ponudbe
 • Kako naročnik v skladu s prakso Evropskega sodišča odpravi nasprotje interesov
 • Dopustne spremembe pogodbe v fazi izvedbe
 • Pravila glede vodenja statistike
Online delavnica v živo: Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, prekrški, pregled aktualnih odločitev Državne revizijske komisije in Sodišča EU v skladu z novelo ZJN-3B

Delavnico vodita mag. Marija Bukovec Marovt in mag. Zlata Jerman.
Trajanje: od 9.00 do 13.15

Mag. Zlata Jerman, predavanje od 9.00 do 11.00

 • Prekrški v javnem naročanju
 • Ravnanja, ki predstavljajo prekrške, s prikazom najpogostejših primerov iz prakse DKOM in sodišč
 • Kdo odgovarja za prekršek
 • Prekrškovni postopek in sankcije

 Mag. Marija Bukovec Marovt, predavanje od 11.15 do 13.15

 • Priprava zahtevka za revizijo
 • Vloga izbranega ponudnika v postopku revizije
 • Predhodni preizkus zahtevka za revizijo
 • Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo
 • Pravila glede vpogleda v ponudbo, kaj je javno in kaj ne
 • Nadaljevanje pravnega varstva pred Dkom
 • Pravni pouk
 • Odzivno poročilo
 • Nova praksa DKOM in sodišča EU – različni primeri iz prakse (sprememba kadrovske zasedbe v ponudbi, večkratno dopolnjevanje ponudb, kako ponudnik izkaže referenco, kaj sploh referenca je in kdo jo je dolžan predložiti, kdaj so reference merilo in kdaj pogoj, drobljenje javnih naročil, …)
Zaključek usposabljanja: Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za javna naročila
 • Preverjanje znanja v spletni učilnici
  • Rok za oddajo testa: 22. 10. 2021
 • Prejem certifikata Strokovnjak za javna naročila v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)

Potek izobraževanja

Izobraževalni program "Strokovnjak za javna naročila po aktualni zakonodaji 2021" vključuje 5 izobraževalnih modulov, ki so kombinacija interaktivnih predavanj in študijskega gradiva:

 • tri intenzivne interaktivne online delavnice v živo, ki trajajo 5-6 pedagoških ur,
 • online izdajo priročnika Zakon o javnem naročanju ZJN-3,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d.o.o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi…

mag. Zlata Jerman

mag. Zlata Jerman je vodja Oddelka za prekrškovne zadeve na Državni revizijski komisiji. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica pravnih znanosti. S področjem javnega naročanja se ukvarja že od vsega začetka poklicne poti, najprej v odvetniški pisarni, nato na Ministrstvu za obrambo, od leta 2006 pa je zaposlena na Državni revizijski komisiji, kjer…

Milan Železnik

Milan Železnik se od leta 1997 strokovno ukvarja z javnim naročanjem in projekti podeljevanja koncesij. Do leta 2004 je bil zaposlen na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo, kot namestnik direktorja. Pred tem je bil zaposlen v gospodarstvu in občinski upravi. Pripravil je več priročnikov za izvajanje javnih naročil, bil predavatelj za javno upravo in…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.