Strokovnjak za izvršbo in likvidacijske postopke v EU

Strokovnjak za izvršbo in likvidacijske postopke v EU

Prijava

Se tudi vi srečujete z neplačanimi obveznostmi in težavnimi dolžniki? Vam delo dodatno otežuje spreminjajoča se zakonodaja, ki izrazito ščiti dolžnike? Vas napake, ovire in pasti v postopku izterjave vodijo do neplačanih zapadlih terjatev?
Ali neizterjane obveznosti vplivajo na dobiček, rast, konkurenčnost in likvidnost vašega podjetja?

Dne 14.2.2018 je bil sprejet predlog novele Zakona o izvršbi in zavarovanju – novela ZIZ-L. Spremembe, ki jih novela določa, pa vam bodo olajšale postopek izterjave. Dodatne spremembe, ki bodo vplivale na vaše poslovanje, je doživel tudi Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju novela ZFPPIPP-G).

Če ste vsaj na eno zgornje vprašanje odgovorili z da, vas vabimo, da se udeležite izobraževalnega programa, ki smo ga za vas pripravili s strokovnjaki s področja izvršbe in likvidacijskih postopkov.

Strokovnjak za izvršbo in likvidacijske postopke v EU

Program obsega štiri module:

 • tri celodnevne delavnice,
 • praktičen priročnik, Finance za nefinančnike.

Delavnice bodo potekale na Brezovici pri Ljubljani, 25.maja, 1. ter 8. junija 2018.

Izobraževalni program je zastavljen tako, da:

 • se boste usposobili za celovito in sistematično obvladovanje postopkov od predsodne do sodne izterjave,
 • predstavljene vam bodo ključne novosti v izterjavi vaših odprtih obveznosti, na področju prijave terjatev in izvršbe,
 • spoznali boste insolvenčne postopke in vse novosti povezane z zakonodajo s tega področja,
 • spoznali kolege iz stroke in
 • takoj dobili odgovore na vaša odprta vprašanja.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za izvršbo in likvidacijske postopke v EU, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

 

 

Koristi

Vsebina

1. MODUL – delavnica: Zavarovanje vaših obveznosti
 • Izvršnica
 • Poroštvo
 • Zastavna pravica
 • Zastava terjatev
 • Bančna garancija
 • Zemljiški dolg in prednosti v primerjavi s hipoteko
 • Menica
 • Bančni akreditiv
 • Pristop k dolgu

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

2. MODUL – priročnik: Finance za nefinančnike

Priročnik prejmete na prvi delavnici, dostop do spletne izdaje priročnika pa po elektronski pošti

 • Bilance in drugi finančni izkazi – kako iz številk razberemo bistvo
 • Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline
 • Davki in finančna zakonodaja za nefinančnike
 • Zagotavljanje virov financiranja in zunanje podpore
 • Excel – nepogrešljivo orodje za finančne izračune
 • Obvladovanje poslovanja z vidika financ
3. MODUL - delavnica: Izvršba
 • Sklepanje pogodb
 • Zastaranje terjatev
 • Proces izterjave – kdaj pričeti, kako čim prej do svojih terjatev v primeri neplačil
 • Scenariji izterjave
 • Učinkovita telefonska izterjava
 • Telefonski pogovor
 • Splošni pregled poteka izvršilnega postopka
 • Predstavitev novosti Zakona o izvršbi in zavarovanju
 • Izvršba na nepremičnine
 • Izvršba s pomočjo izvršitelja

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

4. MODUL – delavnica: Likvidacijski postopek in izvršba v EU
 • Pregled poteka stečajnega postopka pravne osebe in ostlaih insolventnih postopkov
 • Pregled poteka postopka osebnega stečaja
 • Evropski plačilni nalog
 • Evropski izvršilni naslov
Zaključek usposabljanja
 • Preverjanje znanja (test rešite na zadnji delavnici).
 • Prejem certifikata Strokovnjak za izvršbo in likvidacijske postopke v EU.

Potek izobraževanja

Potek programa

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici, dostop do spletne izdaje pa po elektronski pošti. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

Preverjanje znanja in prejem certifikata

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za izvršbo in likvidacijske postopke v EU v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju izvršbe in likvidacije.

Program je namenjen

Delavcem s področja izterjave, finančnim delavcem, direktorjem, lastnikom podjetij ter vsem, ki jih tematika zanima.

 

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Aleksander Kumer

Aleksander Kumer je magister prava z opravljenim pravosodnim izpitom. Izkušnje in znanje je pridobival v pravni pisarni Nove KBM d.d. ter kasneje kot odvetniški pripravnik ter sedaj kot odvetniški kandidat v odv. pisarni Lepoša. Ima večletne izkušnje iz izvršilnega, stečajnega in nepremičninskega prava.

uni. dipl. pravnik Denis Robar

Denis Robar uni. dipl. prav. je vodja predsodne izterjave v podjetju Prohit d.o.o. z večletnimi izkušnjami s področja izvršilnih in insolvenčnih postopkov.

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.