Strokovnjak za izvršbo in likvidacijske postopke v EU

Strokovnjak za izvršbo in likvidacijske postopke v EU

Prijava

Se tudi vi srečujete z neplačanimi obveznostmi in težavnimi dolžniki? Vam delo dodatno otežuje spreminjajoča se zakonodaja, ki izrazito ščiti dolžnike? Vas napake, ovire in pasti v postopku izterjave vodijo do neplačanih zapadlih terjatev?
Ali neizterjane obveznosti vplivajo na dobiček, rast, konkurenčnost in likvidnost vašega podjetja?

Dne 14.2.2018 je bil sprejet predlog novele Zakona o izvršbi in zavarovanju – novela ZIZ-L. Spremembe, ki jih novela določa, pa vam bodo olajšale postopek izterjave. Dodatne spremembe, ki bodo vplivale na vaše poslovanje, je doživel tudi Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju novela ZFPPIPP-G).

Če ste vsaj na eno zgornje vprašanje odgovorili z da, vas vabimo, da se udeležite izobraževalnega programa, ki smo ga za vas pripravili s strokovnjaki s področja izvršbe in likvidacijskih postopkov.

Strokovnjak za izvršbo in likvidacijske postopke v EU

Program obsega štiri module:

 • tri celodnevne delavnice,
 • praktičen priročnik, Finance za nefinančnike.

Delavnice bodo potekale na Brezovici pri Ljubljani, 25.maja, 1. ter 8. junija 2018.

Izobraževalni program je zastavljen tako, da:

 • se boste usposobili za celovito in sistematično obvladovanje postopkov od predsodne do sodne izterjave,
 • predstavljene vam bodo ključne novosti v izterjavi vaših odprtih obveznosti, na področju prijave terjatev in izvršbe,
 • spoznali boste insolvenčne postopke in vse novosti povezane z zakonodajo s tega področja,
 • spoznali kolege iz stroke in
 • takoj dobili odgovore na vaša odprta vprašanja.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za izvršbo in likvidacijske postopke v EU, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

 

 

Koristi

Vsebina

1. MODUL – delavnica: Zavarovanje vaših obveznosti
 • Izvršnica
 • Poroštvo
 • Zastavna pravica
 • Zastava terjatev
 • Bančna garancija
 • Zemljiški dolg in prednosti v primerjavi s hipoteko
 • Menica
 • Bančni akreditiv
 • Pristop k dolgu

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

2. MODUL – priročnik: Finance za nefinančnike

Priročnik prejmete na prvi delavnici, dostop do spletne izdaje priročnika pa po elektronski pošti

 • Bilance in drugi finančni izkazi – kako iz številk razberemo bistvo
 • Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline
 • Davki in finančna zakonodaja za nefinančnike
 • Zagotavljanje virov financiranja in zunanje podpore
 • Excel – nepogrešljivo orodje za finančne izračune
 • Obvladovanje poslovanja z vidika financ
3. MODUL - delavnica: Izvršba
 • Sklepanje pogodb
 • Zastaranje terjatev
 • Proces izterjave – kdaj pričeti, kako čim prej do svojih terjatev v primeri neplačil
 • Scenariji izterjave
 • Učinkovita telefonska izterjava
 • Telefonski pogovor
 • Splošni pregled poteka izvršilnega postopka
 • Predstavitev novosti Zakona o izvršbi in zavarovanju
 • Izvršba na nepremičnine
 • Izvršba s pomočjo izvršitelja

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

4. MODUL – delavnica: Likvidacijski postopek in izvršba v EU
 • Pregled poteka stečajnega postopka pravne osebe in ostlaih insolventnih postopkov
 • Pregled poteka postopka osebnega stečaja
 • Evropski plačilni nalog
 • Evropski izvršilni naslov
Zaključek usposabljanja
 • Preverjanje znanja (test rešite na zadnji delavnici).
 • Prejem certifikata Strokovnjak za izvršbo in likvidacijske postopke v EU.

Potek izobraževanja

Potek programa

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici, dostop do spletne izdaje pa po elektronski pošti. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

Preverjanje znanja in prejem certifikata

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za izvršbo in likvidacijske postopke v EU v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju izvršbe in likvidacije.

Program je namenjen

Delavcem s področja izterjave, finančnim delavcem, direktorjem, lastnikom podjetij ter vsem, ki jih tematika zanima.

 

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Aleksander Kumer

Aleksander Kumer je magister prava z opravljenim pravosodnim izpitom. Izkušnje in znanje je pridobival v pravni pisarni Nove KBM d.d. ter kasneje kot odvetniški pripravnik ter sedaj kot odvetniški kandidat v odv. pisarni Lepoša. Ima večletne izkušnje iz izvršilnega, stečajnega in nepremičninskega prava.

uni. dipl. pravnik Denis Robar

Denis Robar uni. dipl. prav. je vodja predsodne izterjave v podjetju Prohit d.o.o. z večletnimi izkušnjami s področja izvršilnih in insolvenčnih postopkov.

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.