Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev

Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev

Prijava

Izdelavo tehnične dokumentacije strojev določata Direktiva o varnosti strojev (2006/42/ES) in Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 75/2008) ter obsega predvsem oceno tveganja, izjavo o skladnosti in navodila za uporabo. Izdelati jo morate:

 • vsi, ki stroje proizvajate,
 • vsi, ki stroje uvažate in ste zastopniki za posamezne stroje ter
 • vsi, ki ste uporabniki strojev, kadar spremenite funkcionalnost stroja.

 

Zaradi izjemnega zanimanja ponovno organiziramo izobraževalni program za pridobitev certifikata Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev.

 

Program obsega šest modulov:

 • tri celodnevne delavnice,
 • online izdajo priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe,
 • excelov model za izdelavo ocene tveganja ter študijsko e-gradivo, ki ju imate v spletni učilnici
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

NOVO:
Certifikat strokovne kvalifikacije

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Vodja vzdrževanja v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju priprave tehnične dokumentacije.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela.

Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

Koristi

Izobraževalni program vam omogoča, da boste:

 • kot proizvajalci strojev za svoje potrebe izdelali oceno tveganja in izjavo o skladnosti, ustrezno upoštevali dejavnike tveganja in preventivne ukrepe že v fazi načrtovanja;
 • kot zastopniki, uvozniki in distributerji strojev zagotovili oz. pripravili listine, s katerimi boste dokazovali varnost strojev, in te listine tudi razumeli;
 • kot uporabniki strojev ob nakupu in uporabi stroja vedeli, katero dokumentacijo vam mora dostaviti proizvajalec ali zastopnik stroja in jo v svojem delovnem okolju ustrezno upoštevali.

Vsebina

Praktična pojasnila tehničnih zahtev strojev
 • Obveznosti gospodarskih družb in zahteve za proizvode po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti
 • Postopki dajanja na trg za nov ali rabljen stroj
 • Direktiva o varnosti strojev
 • Dokumentacija za dokončan in nedokončan stroj
 • Zamenljiva oprema, sklopi strojev in potencialno nevarni stroji
 • Povezave in uporaba drugih direktiv pri zagotavljanju varnosti strojev
 • Načrtovanje strojev – vgrajena varnost, varovala in navodila
 • Električna oprema strojev
 • Direktive, ki pokrivajo druge varnostne zahteve (LVD, EMC, ATEX,…)
 • Praktična uporaba standardov in domneva o skladnosti
 • Postopki ugotavljanja skladnosti
 • Vsebina tehnične dokumentacije in navodil za uporabo
 • Listine in oznake ( ES-izjava o skladnosti, tablica,..)
 • Namestitev novega ali rabljenega stroja (Direktiva o varni uporabi delovne opreme)

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Online izdaja priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe
 • Tehnična zakonodaja za proizvode
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri določenih vrstah strojev
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, namenjenih za delo pod zemljo
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, ki predstavljajo posebne nevarnosti zaradi dviganja oseb
 • Priloge direktive o strojih
 • Direktivi o protieksplozijski zaščiti ATEX 95 in ATEX 137
 • Električna oprema, načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
 • Posebne direktive
Excelov model za izdelavo ocene tveganja

3. MODUL Excelov model za izdelavo ocene tveganja Model se nahaja v spletni učilnici.

Izdelava ocene tveganja z uporabo excelovega modela na primeru stroja
 • Standard ISO 12100:2010 (SIST EN ISO 12100:2011)
 • Pridobitev podatkov za oceno tveganja (opis stroja, predpisi in standardi, izkušnje z uporabo, ergonomska načela …)
 • Določanje omejitev stroja (predvidena uporaba in razumno predvidljiva napačna uporaba, prostorske, časovne in druge omejitve)
 • Prepoznavanje nevarnosti ob transportu, sestavi, predaji v uporabo, uporabi, demontaži in razgradnji stroja (stalne in nepričakovane nevarnosti, nevarna stanja, razumno predvidljiva napačna uporaba stroja …)
 • Ugotavljanje tveganja za vsako nevarno stanje (ugotovitev resnosti škode in verjetnosti nastanka škode)
 • Vrednotenje tveganja in primerjava tveganj
 • Zmanjševanje tveganja (vgrajena varnost, varovanje in/ali dopolnilni varovalni ukrepi, navodila za uporabo)
 • Dokumentacija ocene tveganja in zmanjševanja tveganja
 • Izjava o skladnosti
 • Navodila za stroj
 • Izjava o vgradnji delno dokončanih strojev

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Študijsko gradivo za uporabo tehničnih zahtev strojev v praksi
 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17 / 2011)
 • Direktiva o strojih in 12 prilog Direktive (bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, izjave, oznaka CE, seznam varnostnih komponent, navodila za sestavo delno dokončanih strojev, tehnična dokumentacija (A za dokončani stroj in B za nedokončan stroj), notranja kontrola proizvodnje strojev, ES – pregled tipa, popolno zagotavljanje kakovosti, minimalni kriteriji za priglašene organe, korelacijska tabela …)
 • Kako je opredeljen stroj
 • Kaj je varnostna komponenta, varovala in varnostne naprave
 • Nedokončani stroj
 • Zamenljiva oprema
 • Sklop strojev
 • Potencialno nevarni stroji
 • Električna oprema
 • Standardi in domneva o skladnosti
 • Postopki ugotavljanja skladnosti
 • Listine in oznake
 • Certifikat o ES – pregledu tipa …
Ocena tveganja in izjava o skladnosti – pregled konkretnih primerov v podjetjih
 • Izjava o skladnosti – povzetek
 • Ocena tveganja – povzetek
 • Komentarji na izdelane ocene tveganja udeležencev
 • Komentarji na izdelane izjave o skladnosti udeležencev

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

 • Preverjanje znanja v spletni učilnici
 • Prejem certifikata Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli vsa želena pojasnila in na reševanju konkretnih primerov ter skozi diskusijo prišli do rešitev. Delavnice trajajo po 6 - 7 pedagoških ur.
 • Prejmete online priročnik, Excelov model za izdelavo ocene tveganja in študijsko gradivo v e-obliki, ki vam ostanejo v trajni lasti in jih takoj uporabite. Dostop do priročnika in študijskega gradiva se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Program je izdelan povsem po meri uporabnika in za njegove potrebe na delovnem mestu. Vsak udeleženec bo po drugi delavnici v svojem podjetju samostojno pripravil oceno tveganja za svoj stroj ali izjavo o skladnosti z navodili za uporabo stroja. Na tretji delavnici boste prejeli strokovne komentarje ter skozi pregled izdelanih ocen tveganja in izjav o skladnosti, ki jih bodo pripravili ostali udeleženci, svoje znanje poglobili.
 • Število udeležencev je omejeno na 20, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

 

PROGRAM JE NAMENJEN:
 • projektantom,
 • zaposlenim v proizvodnji,
 • monterjem,
 • vzdrževalcem
 • vsem, ki ste zadolženi za pravilno uporabo tehnične zakonodaje.

 

NAČIN IZVEDBE PROGRAMA

Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in izdelavi ocene tveganja za stroj ali izjave o skladnosti z navodili za uporabo. Na vašo izdelano oceno tveganja in izjavo o skladnosti prejmete strokovne pripombe. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Priročnik in študijsko gradivo, ki ju prejmete, vam omogoča vpogled v dodatne pomembne tematike v času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Darko Dajčman

Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Lokacija

Računovodska hiša Unija

Unija Računovodska hiša d.o.o., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 10.6.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.