Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev

Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev

Izobraževalni program

Prijava
Trajanje
29. 1.–4. 3. 2021
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Zaradi izjemnega zanimanja ponovno organiziramo izobraževalni program za pridobitev certifikata Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev, tokrat v online obliki preko aplikacije ZOOM.

Online delavnice v živo spremljate preko lastnega računalnika in z vašega delovnega mesta ali od doma 4. in 11. februarja ter 4. marca 2021 od 9.00 do 13.15 z vmesnim odmorom, tako da vam ni treba zapuščati delovnega mesta. Vprašanja postavljajte sproti ali jih pa vnaprej pošljite na: tehnika@zfm.si


Program obsega šest modulov:

 • tri online delavnice v živo,
 • online izdajo priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe,
 • Excelov model za izdelavo ocene tveganja ter študijsko e-gradivo, ki ju imate v spletni učilnici
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.


NOVO: Certifikat strokovne kvalifikacije


Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju priprave tehnične dokumentacije.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela.

Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.


S čim so bili udeleženci najbolj zadovoljni:

 • »Posebej bi želel pohvaliti način predavanj glede na tematiko.«
  Tomaž Ilovar, Akrapovič d.d.
 • »Zelo koristno izobraževanje, tudi dobro pripravljeno gradivo in priročnik. Posebej bi pohvalil predavatelja, ki je res pravi strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije«.
  Denis Čuk s.p.
 • »Vse teme so bile izčrpno predstavljene. Posebej bi želel pohvaliti predavatelja za zelo strokovno in z močno prakso podkrepljeno predavanje.«
  Edvard Lešnik, Lešnik Lenart
 • »Pridobila sem predvsem širši pogled na predstavljeno področje, ki mi bo koristilo pri opravljanju del in nalog.«
  Duška Kregar, Gorenje
 • »To, da sem si lahko na izobraževanju izdelala oceno tveganja, je čudovito! Največja dodana vrednost izobraževanja je, da so izdelali oceno tveganja, ki jo lahko že jutri uporabijo.«
 • »Sem izjemno navdušen, saj je končna izdelava ocene tveganja že praktično uporabna!«
  Simon Hvala, Pekarna Pečjak
 • »Na izobraževanju so bili predstavljeni konkretni primeri, ki mi bodo pri delu v veliko pomoč.«
  Kenan Ahmetović, Talum servis in inženiring d.o.o.
 • »Pohvalim naj veliko praktičnih primerov in učenje skozi izkušnje.«
  Minel Selimović, Gorenje gospodinjski aparati d.d.
 • »Posebej sem bil zadovoljen s predavateljem in njegovim strokovnim znanjem.«
  Uroš Hodnik, Gorenje gospodinjski aparati d.d.
 • »Posebej sem bil zadovoljen z možnostjo individualiziranega pristopa učenja in na dejanskih primerih.«
  Matej Ivanuša, Žlindra d.o.o.
 • »Zelo dobro pripravljena predavanja in zelo uporaben model za izdelavo ocene tveganja.«
  Goran Kocjančič, Luka Koper d.d.
 • »Posebej sem bil zadovoljen z načinom reševanja na konkretnih primerih, ki jih lahko uporabim v našem podjetju.«
  Marko Drevenšek, Kolding
 • »Pohvalim, ker lahko takoj in brez dodatnega učenja ali raziskav uporabim pridobljeno znanje in gradivo. Podanih je bilo kup namigov za delo. Vse informacije so zbrane na enem mestu.«
  Miha Kern, Domel

Koristi

Izobraževalni program vam omogoča, da boste:

 • kot proizvajalci strojev za svoje potrebe izdelali oceno tveganja in izjavo o skladnosti, ustrezno upoštevali dejavnike tveganja in preventivne ukrepe že v fazi načrtovanja;
 • kot zastopniki, uvozniki in distributerji strojev zagotovili oz. pripravili listine, s katerimi boste dokazovali varnost strojev, in te listine tudi razumeli;
 • kot uporabniki strojev ob nakupu in uporabi stroja vedeli, katero dokumentacijo vam mora dostaviti proizvajalec ali zastopnik stroja in jo v svojem delovnem okolju ustrezno upoštevali.

Vsebina

Priročnik: Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe
 • Tehnična zakonodaja za proizvode
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri določenih vrstah strojev
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, namenjenih za delo pod zemljo
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, ki predstavljajo posebne nevarnosti zaradi dviganja oseb
 • Priloge direktive o strojih
 • Direktivi o protieksplozijski zaščiti ATEX 95 in ATEX 137
 • Električna oprema, načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
 • Posebne direktive

Dostop do digitalnega priročnika imate v spletni učilnici.

Online delavnica v živo: Praktična pojasnila tehničnih zahtev strojev
 • Obveznosti gospodarskih družb in zahteve za proizvode po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti
 • Postopki dajanja na trg za nov ali rabljen stroj
 • Direktiva o varnosti strojev
 • Dokumentacija za dokončan in nedokončan stroj
 • Zamenljiva oprema, sklopi strojev in potencialno nevarni stroji
 • Povezave in uporaba drugih direktiv pri zagotavljanju varnosti strojev
 • Načrtovanje strojev – vgrajena varnost, varovala in navodila
 • Električna oprema strojev
 • Direktive, ki pokrivajo druge varnostne zahteve (LVD, EMC, ATEX,…)
 • Praktična uporaba standardov in domneva o skladnosti
 • Postopki ugotavljanja skladnosti
 • Vsebina tehnične dokumentacije in navodil za uporabo
 • Listine in oznake ( ES-izjava o skladnosti, tablica,..)
 • Namestitev novega ali rabljenega stroja (Direktiva o varni uporabi delovne opreme)

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Trajanje: od 9.00 do 13.15, z vmesnim odmorom

Excelov model za izdelavo ocene tveganja
 • Excelov model za izdelavo ocene tveganja
 • Model se nahaja v spletni učilnici.
Online delavnica v živo: Izdelava ocene tveganja z uporabo Excelovega modela na primeru stroja
 • Standard ISO 12100:2010 (SIST EN ISO 12100:2011)
 • Pridobitev podatkov za oceno tveganja (opis stroja, predpisi in standardi, izkušnje z uporabo, ergonomska načela …)
 • Določanje omejitev stroja (predvidena uporaba in razumno predvidljiva napačna uporaba, prostorske, časovne in druge omejitve)
 • Prepoznavanje nevarnosti ob transportu, sestavi, predaji v uporabo, uporabi, demontaži in razgradnji stroja (stalne in nepričakovane nevarnosti, nevarna stanja, razumno predvidljiva napačna uporaba stroja …)
 • Ugotavljanje tveganja za vsako nevarno stanje (ugotovitev resnosti škode in verjetnosti nastanka škode)
 • Vrednotenje tveganja in primerjava tveganj
 • Zmanjševanje tveganja (vgrajena varnost, varovanje in/ali dopolnilni varovalni ukrepi, navodila za uporabo)
 • Dokumentacija ocene tveganja in zmanjševanja tveganja
 • Izjava o skladnosti
 • Navodila za stroj
 • Izjava o vgradnji delno dokončanih strojev

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Trajanje: od 9.00 do 13.15, z vmesnim odmorom

Študijsko gradivo za uporabo tehničnih zahtev strojev v praksi
 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17 / 2011)
 • Direktiva o strojih in 12 prilog Direktive (bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, izjave, oznaka CE, seznam varnostnih komponent, navodila za sestavo delno dokončanih strojev, tehnična dokumentacija (A za dokončani stroj in B za nedokončan stroj), notranja kontrola proizvodnje strojev, ES – pregled tipa, popolno zagotavljanje kakovosti, minimalni kriteriji za priglašene organe, korelacijska tabela …)
 • Kako je opredeljen stroj
 • Kaj je varnostna komponenta, varovala in varnostne naprave
 • Nedokončani stroj
 • Zamenljiva oprema
 • Sklop strojev
 • Potencialno nevarni stroji
 • Električna oprema
 • Standardi in domneva o skladnosti
 • Postopki ugotavljanja skladnosti
 • Listine in oznake
 • Certifikat o ES – pregledu tipa …
Online delavnica v živo: Ocena tveganja in izjava o skladnosti – pregled konkretnih primerov v podjetjih
 • Izjava o skladnosti – povzetek
 • Ocena tveganja – povzetek
 • Komentarji na izdelane ocene tveganja udeležencev
 • Komentarji na izdelane izjave o skladnosti udeležencev

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Trajanje: od 9.00 do 13.15, z vmesnim odmorom

Zaključek izobraževanja
 • Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev v slovenskem in angleškem jeziku

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli vsa želena pojasnila in na reševanju konkretnih primerov ter skozi diskusijo prišli do rešitev. Delavnice potekajo preko aplikacije ZOOM in trajajo po 6 pedagoških ur.  
 • Prejmete dostop do priročnika v online obliki, excelov model za izdelavo ocene tveganja in študijsko gradivo v e-obliki, ki vam ostanejo v trajni lasti in jih takoj uporabite. Digitalno oblika priročnika in študijskega gradiva imate na razpolago v spletni učilnici.
 • Program je izdelan povsem po meri uporabnika in za njegove potrebe na delovnem mestu. Vsak udeleženec bo po drugi delavnici v svojem podjetju samostojno pripravil oceno tveganja za svoj stroj ali izjavo o skladnosti z navodili za uporabo stroja. Na tretji delavnici boste prejeli strokovne komentarje ter skozi pregled izdelanih ocen tveganja in izjav o skladnosti, ki jih bodo pripravili ostali udeleženci, svoje znanje poglobili.
 • Število udeležencev je omejeno na 20, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da  jo redno obiskujete.  V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikatStrokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

PROGRAM JE NAMENJEN projektantom, zaposlenim v proizvodnji, monterjem, vzdrževalcem in vsem, ki ste zadolženi za pravilno uporabo tehnične zakonodaje.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Darko Dajčman

Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi…

Prijava in kotizacija

Kotizacija2
1.190,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.