Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2020

Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2020

Izobraževalni program – online

Prijava

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobite 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Točke podeljuje Inženirska zbornica Slovenije (IZS) pooblaščenim in nadzornim inženirjem, ki so njeni člani.

Celovito izobraževanje za poznavanje nove gradbene zakonodaje, postopkov in dokumentacij, posebej namenjeno investitorjem, izvajalcem, projektantom in nadzornikom


Posamezni udeleženec v gradnji – bodisi investitor, izvajalec, projektant ali nadzornik – mora:

 • poznati in upoštevati svoje odgovornosti in pravice, kot mu jih določa aktualen gradbeni zakon (GZ, Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2. 11. 2017 – popr. in 65/20);
 • gradbene vloge in obrazce pravilno izpolniti, podpisati in z vsemi zahtevanimi prilogami oddati pristojni inštituciji;
 • glede na svojo vlogo v gradbenem projektu za vodenje in nadzor le-tega razpolagati z ustreznim strokovnim kadrom (po ZAID).

Odgovornosti posameznih deležnikov v gradnji so velike - tako, na primer, projektant, nadzornik, izvajalec za resničnost izjave, da so dela skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve, celo kazensko in odškodninsko odgovarja (5. odst. 68. čl. GZ)!

Po dveh letih uporabe Gradbenega zakona, ki je za udeležence v gradnji prinesel bistvene spremembe v pripravi dokumentacije, postopkih in odgovornostih in kjer še zmeraj obstaja kup nejasnosti, smo tik pred sprejetjem nove gradbene zakonodaje. Novosti so predvidene za vse udeležence v gradnji, za postopek pridobitve gradbenega, uporabnega in integralnega gradbenega dovoljenja.

Prav je, da se vsi, ki pri svojem delu morate upoštevati določila gradbene zakonodaje, udeležite dvodnevnega praktičnega izobraževanja: Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2020 – z zadnjimi aktualnimi novicami o novem GZ-1


Program obsega tri module:

 • dve intenzivni interaktivni delavnici:
  • 1. delavnica: Proces gradnje po GZ, ZAID in ZUreP-2, dovoljenja in legalizacije
  • 2. delavnica: Investitor, projektant, nadzornik in izvajalec
 • portal e-Gradbenik z online izdajo priročnika Gradbena zakonodaja in praksa

Udeleženci prejmete:

 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa ter
 • certifikat "Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2020" po uspešno opravljenem preizkusu znanja ob zaključku izobraževanja.

Koristi

Z udeležbo na izobraževalnem programu boste:

 • razumeli in pravilno postopali po zahtevah aktualne gradbene zakonodaje,
 • opozorjeni na skorajšnje novosti,
 • poznali svoje pravice in odgovornosti – kot investitor, izvajalec, projektant ali nadzornik,
 • pridobili odgovor točno na vaše vprašanje – na izobraževanju in tudi po njem,
 • se izognili največjim napakam in dvomom v praksi.

Online delavnici v živo spremljate preko lastnega računalnika in z vašega delovnega mesta ali od doma od 9.00 do 13.15 z vmesnim odmorom, tako da vam ni treba zapuščati delovnega mesta. Vprašanja postavljajte sproti ali jih pa vnaprej pošljite na: gradbenistvo@zfm.si

Vsebina

Online delavnica: Proces gradnje po GZ, ZAID in ZUreP-2, dovoljenja in legalizacije
 • Vrste in razvrstitev objektov po GZ v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov
 • Predpisane bistvene zahteve in uporaba standardov, tehničnih smernic v povezavi s predpisi za gradbene proizvode
 • Priprava novogradnje ali obnove
 • Naročilo in izdelava projektne dokumentacije v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije
 • Pridobitev mnenj
 • Predstavitev postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Vzdrževalna dela – postopki, dokumentacija
 • Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
 • Prijava pričetka del
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja, PID, DZO, uporabno dovoljenje po zakonu
 • Legalizacija nelegalnih objektov, neskladnih objektov, neskladne uporabe objektov in ukrepi

Pri predstavitvah posameznih tematik bodo predstavljene tudi predlagane spremembe GZ-1

Vodi Aleksandra Velkovrh, trajanje: od 9.00 do 13.15

Dostop do portala e-Gradbenik (www.e-gradbenik.si) z online izdajo priročnika Gradbena zakonodaja in praksa

Dostop do portala in spletne učilnice prejmete po elektronski pošti 4. 12. 2020.

Avtorji : Aleksandra Velkovrh, Barbara Škraba Flis, Helena Kovač, mag. Tomaž Černe, Margita Žaberl, Matjaž Grilc, mag. Marija Bukovec Marovt, Saša Galonja, Mojca Furlan

 • Prostorsko načrtovanje po novem Zakonu o urejanju prostora ZUreP-2
 • Zemljiška politika, gradbena parcela in prostorski informacijski sistem (PIS)
 • Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov
 • Objekti z vplivi na okolje
 • Načrtovanje, umeščanje in dovoljenje prostorskih ureditev državnega pomena
 • Kdo lahko projektira, nadzoruje in izvaja gradnjo, izvaja geodetske storitve in dejavnost ter prostorsko
  načrtuje
 • Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila
 • Gradbena pogodba
Online delavnica: Investitor, projektant, nadzornik in izvajalec
 • Pogoji za projektanta, nadzornika in izvajalca
 • Obveznosti in pravice investitorja in naročnika
 • Obveznosti in pravice projektanta glede dokumentacije: IZP, DGD, PZI, PID (zemljišča, PIA, mnenja, dovoljenja..), vodje projekta, izdelovalcev načrtov
 • Obveznosti in pravice nadzornika, vodje nadzora, nadzor posameznih del
 • Obveznosti in pravice izvajalca, vodje del, vodje gradnje

Pri predstavitvah posameznih tematik bodo predstavljene tudi predlagane spremembe GZ-1

Vodi Aleksandra Velkovrh, trajanje: od 9.00 do 13.15

Zaključek usposabljanja

Po koncu izobraževanja boste v spletni učilnici rešili test in pridobili certifikat “Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2020”.

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic, kjer boste prejeli želena pojasnila. Delavnice spremljate z vašega delovnega mesta ali od doma preko aplikacije ZOOM. Vse potrebne dostopne podatke prejmete pravočasno pred začetkom 1. delavnice.
 • Delavnice trajajo po 5-6 pedagoških ur. Seminarsko gradivo za delavnice imate v spletni učilnici. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljico in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije "Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2020" kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in obsežnim strokovnim znanjem, ki je kot gradbeni inženir vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS in izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih. Je predavateljica, avtorica…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.