Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2019

Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2019

Izobraževalni program

Prijava

NOVO! IZOBRAŽEVALNI PROGRAM IZ GRADBENE ZAKONODAJE

ZA UDELEŽBO NA CELOTNEM IZOBRAŽEVANJU VAM BO IZS PRIZNALA 5 KREDITNIH TOČK IZ OBVEZNIH VSEBIN.

Investitor začenja gradnjo novega objekta/vzdrževanje obstoječega objekta – kaj mora storiti glede dovoljenja, nadzora, izvedbe in začetka uporabe objekta?
Projektant za investitorja izdeluje projektno dokumentacijo in pridobiva dovoljenja, tudi legalizacijo objektov – kaj mora vedeti pri izdelavi projektne dokumentacije, dokumentacije za legalizacijo, pridobivanja dovoljenj…
Gradbeni izvajalec/izvajalec elektro/strojnih inštalacij – kakšne so obveznosti po novem?
Nadzorniki – kakšne so obveznosti in pooblastila po novem?

To je samo nekaj vprašanj in dilem, ki ste nam jih posredovali. Po več kot enem letu prakse in uveljavitvi nove gradbene zakonodaje, ki zadeva prav vse udeležence v procesu gradnje ali vzdrževanja ugotavljamo, da je še vedno veliko neznank in nedorečenih zadev.

Vabimo vas na strokovno izobraževanje, ki je namenjeno vsem, ki ste posredno ali neposredno povezani z gradnjo in želite poznati odgovore na svoja vprašanja. Ključna strokovnjakinja vam bo podala izčrpna pojasnila iz celovite gradbene zakonodaje (GZ, ZAID, ZUreP-2).


Program obsega:

 • dve intenzivni interaktivni delavnici:
  • 1. delavnica: Proces gradnje od A do Ž po gradbeni zakonodaji (GZ, ZAID, ZUreP-2),
  • 2. delavnica: Postopki za legalizacijo ter pogoji, pravice in obveznosti vseh udeležencev pri gradnji (investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca …) in
 • online izdajo priročnika Nova gradbena zakonodaja s portalom e-Gradbenik.si.

Udeleženci prejmete:

 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa ter
 • certifikat "Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2019" po uspešno opravljenem preizkusu znanja ob zaključku izobraževanja.

Koristi

Z udeležbo na izobraževalnem programu boste pridobili znanje o:

 • postopkih in zahtevah po gradbeni zakonodaji,
 • uporabi pravilnih obrazcev,
 • pravilni razvrstitvi objektov,
 • odgovornostih, pravice in naloge vseh udeležencev pri gradnji,
 • in se izognili največjim napakam in dvomom v praksi.

Vsebina

Delavnica: Proces gradnje po GZ, ZAID, ZUreP-2
 • vrste in razvrstitev objektov po GZ v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov
 • predpisane bistvene zahteve in uporaba standardov, tehničnih smernic v povezavi s predpisi za gradbene proizvode
 • priprava novogradnje ali obnove
 • naročilo in izdelava projektne dokumentacije v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije
 • pridobitev mnenj
 • predstavitev postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • vzdrževalna dela – postopki, dokumentacija
 • integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
 • prijava pričetka del
 • pridobitev uporabnega dovoljenja
 • legalizacija nelegalnih objektov, neskladnih objektov, neskladne uporabe objektov in ukrepi
Online izdaja priročnika: "Nova gradbena zakonodaja 2018" s portalom e-Gradbenik

Dostop do online izdaje priročnika in spletne učilnice prejmete po elektronski pošti 7. 11. 2019.

Avtorji: Aleksandra Velkovrh, Barbara Škraba Flis, Helena Kovač, mag. Tomaž Černe, Margita Žaberl, Matjaž Grilc, Mag.Marija Bukovec Marovt, Saša Galonja

 • Prostorsko načrtovanje po novem Zakonu o urejanju prostora ZUreP-2
 • Zemljiška politika, gradbena parcela in prostorski informacijski sistem (PIS)
 • Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov
 • Objekti z vplivi na okolje
 • Načrtovanje, umeščanje in dovoljenje prostorskih ureditev državnega pomena
 • Kdo lahko projektira, nadzoruje in izvaja gradnjo, izvaja geodetske storitve in dejavnost ter prostorsko načrtuje
 • Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila
Delavnica: Legalizacije in pogoji, obveznosti in pravice udeležencev pri gradnji
 • Legalizacija nelegalnih objektov, neskladnih objektov, neskladne uporabe objektov in ukrepi
 • Pogoji za projektanta, nadzornika in izvajalca
 • Obveznosti in pravice kot investitorja in kot naročnika
 • Obveznosti in pravice projektanta IZP, DGD, PZI, PID (zemljišča, PIA, mnenja, dovoljenja, …)
 • Obveznosti in pravice nadzornika
 • Obveznosti in pravice izvajalca
 • Zavarovanja odgovornosti po novi gradbeni zakonodaji

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic, kjer boste prejeli želena pojasnila. Delavnice trajajo po 5 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli pripadajoče seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljico in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Online izdaja priročnika s portalom, s katerim boste pomembno nadgradili svoje znanje in je namenjen samostojnemu študiju.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.

Zaključek usposabljanja

 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije "Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2019" kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in obsežnim strokovnim znanjem, ki je kot gradbeni inženir vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS in izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih. Je predavateljica, avtorica…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.