Strokovnjak za davke

Strokovnjak za davke

Online izobraževalni program

Prijava

Da ne boste vedno znova iskali odgovorov… Postanite tisti, ki jih daje.


Davčno področje je podvrženo pogostim spremembam. Potreba odgovornih po razumevanju davčne logike, zakonodaje in posebnosti je velika in ravno, zato razpisujemo ponovitev uspešnega strokovnega izobraževalnega programa za pridobitev certifikata strokovne kvalifikacije.

Izobraževalni program je zasnovan tako, da boste poglobljeno obdelali posebnosti in pasti ključnih davkov, ki neposredno bremenijo podjetja in posameznike in s tem igrajo pomembno vlogo pri transparentnosti vodenja podjetja in poročanja finančni upravi. Znanje, ki ga boste pridobili, bo tako razširilo vašo strokovno usposobljenost pri delu v računovodstvu, davčnem svetovanju ali kontrolingu

Program zajema:

 • štiri praktične ONLINE delavnice, ki bodo izvedene v živo, tako, da jih boste lahko spremljali od doma – vsaka za posamezno davčno področje:
  • Dohodnina
  • Davek od dohodka pravnih oseb
  • Davek na dodano vrednost
  • Praktični primer izdelave davčnega obračuna
 • online portal s strokovnim priročnikom, ki obravnava davčni in računovodski vidik različnih poslovnih dogodkov,
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Ob koncu programa boste na podlagi zaključnega testa prejeli certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davke kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku. Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja.

Koristi

Najpomembnejše koristi, ki jih lahko pričakujete z udeležbo na izobraževanju:

 • na praktičnih primerih boste obravnavali dohodnino, davek od dobička pravnih oseb, DDV in izdelali davčni obračun,
 • delali boste na konkretnih primerih in tako še poglobili posebnosti davčne zakonodaje,
 • reševali boste vaše obstoječe dileme,
 • prejeli boste strokovne odgovore na vaša vprašanja,;
 • izdelali boste konkretno nalogo v obliki davčnega obračuna na podlagi danih podatkov.

Po zaključku programa boste:

 • razumeli in v praksi pravilno uporabili ZDDV, ZDoH, ZDDPO,
 • ugodneje vplivali na bilanco poslovnega izida.
 • suvereno svetovali vodstvu in drugim oddelkom v podjetju o posameznih davčnih posebnostih
 • vedeli, kako in kje se lahko  izognete napakam.

Vsebina

Online portal Računovodski praktikum in online priročnik Knjižbe za računovodje

Dostop do portala in online izdaje priročnika prejmete po elektronski pošti.

Online delavnica: Dohodnina s praktičnimi primeri
 • Zavezanci za dohodnino, predmet obdavčitve, neobdavčeni dohodki in oprostitve plačila dohodnine
 • Dohodki iz zaposlitve  (dohodki iz delovnega razmerja ter dohodki iz drugega pogodbenega dela)
 • Dohodki iz dejavnosti (neodvisno samostojno opravljanje dejavnosti)
 • Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice
 • Dohodek iz kapitala
 • Drugi dohodki

Predavateljica: mag. Osojnik Brigita
Trajanje: od 9.00 do 13.15

Online delavnica: Davek od dohodkov pravnih oseb – DDPO
 • Zavezanec za davek in davčna obveznost
 • Oprostitve, predmet obdavčitve in davčno obdobje
 • Davčna osnova (prihodki, odhodki, izguba)
  • Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve (prevrednotenje terjatev, finančnih naložb, dobrega imena,…)
  • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani prihodki
  • Prihodki od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
   • izvzem prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij
   • zmanjšanje prihodkov za že obdavčene prihodke
   • povečanje prihodkov zaradi odprave nepotrebnih rezervacij
  • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani odhodki
   • izvzem odhodkov od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
   • zmanjšanje odhodkov za oblikovane rezervacije
   • tanka kapitalizacija
   • povečanje odhodkov za predhodne odpise terjatev
 • Obdavčitev pri prenosu dejavnosti, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
 • Davčne olajšave, davčna stopnja, obračunavanje in plačevanje davka
 • Odloženi davki
 • Transferne cene
 • Spremembe
 • Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik
Trajanje: od 9.00 do 13.15

Online delavnica: DDV danes in jutri
 • Nujna DDV abeceda, na katero pogosto pozabimo
  • kaj je predmet obdavčitve z DDV
  • kaj je izven DDV sistema
  • kako gornje povezati s pravili za vpisovanje (kaj se vpiše v DDV-O in kaj samo v evidence)
 • Poslovanje z EU:
  • pravila in recepti za EU dobavo blaga
  • dobava blaga, ki ga zmontiram (jaz v tujini ali tujec pri nas)
  • prodaja po spletu (storitve in blago) – nova pravila od 1.7. 2021 dalje
 • Posli izven EU:
  • izvoz
  • izvoz blaga in instalacija
 • Trikotni in verižni posli (pravila in poročanje ko gre blago k enemu, račun pa k povsem drugemu prejemniku)
 • Več DDV številk
  • nakup od dobavitelja, ki ima več DDV št.
  • prodaja kupcu, ki ima več DDV št.

Predavateljica: mag. Tanja Urbanija
Trajanje: od 9.00 do 13.15

Online delavnica: Praktični primer izdelave davčnega obračuna
 • Izdelava davčnega obračuna na primeru gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
 • Komentarji in opozorila na napake pri izdelavi davčnega obračuna
 • Primeri knjiženj ugotovitve in delitve rezultata poslovanja
 • Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Predavateljica: dr. Lidija Robnik
Trajanje: od 9.00 do 13.15

Zaključek
 • Preverjanje znanja – test boste rešili v spletni učilnici
 • Prejem certifikata Strokovnjak davčno zakonodajo.

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih online delavnic. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Povezavo do Portala in online priročnika, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici, boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da  jo redno obiskujete.  V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 24 mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice. Rok za oddajo testa je 23. 4. 2021
 • Po opravljenem preverjanju znanja boste pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davčno zakonodajo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju davčne zakonodaje.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

mag. Tanja Urbanija

Mag. Tanja Urbanija je končala magistrski študij davčnega prava mariborske Pravne fakultete. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.