Strokovnjak za davke

Strokovnjak za davke

Izobraževalni program

Prijava

Da ne boste vedno znova iskali odgovorov… Postanite tisti, ki jih daje.


Davčno področje je podvrženo pogostim spremembam. Potreba odgovornih po razumevanju davčne logike, zakonodaje in posebnosti je velika in ravno zato razpisujemo strokovni izobraževalni program za pridobitev certifikata strokovne kvalifikacije.

Program zajema:

 • štiri celodnevne delavnice – vsaka za posamezno davčno tematiko,
 • online portal s strokovnim priročnikom, ki obravnava davčni in računovodski vidik različnih poslovnih dogodkov,
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa,
 • e-seminar Obravnavanje potnih nalogov – računovodski in davčni vidik.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davke kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku. Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja.

Koristi

 • Učili se boste na konkretnih primerih, ki jih boste prenesli v prakso;
 • slišali boste konkretne rešitev za vaše dileme;
 • prejeli boste strokovne odgovore na vaša vprašanja na posvetu in po njem;
 • s kolegi iz prakse boste na sproščen način izdelali konkretno nalogo.

Vsebina

Online portal Računovodski praktikum in online priročnik Knjižbe za računovodje
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo

Dostop do portala in online izdaje priročnika prejmete po elektronski pošti.

Delavnica: Dohodnina

Predavateljica: mag. Osojnik Brigita
Od 9.00 do 13.15

 • Zavezanci za dohodnino, predmet obdavčitve, neobdavčeni dohodki in oprostitve plačila dohodnine s poudarkom na spremembah
 • Dohodki iz zaposlitve:
  • dohodki iz delovnega razmerja (plače, povračila stroškov v zvezi z delom, bonitete, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)
  • posebna davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost
  • dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorarji, sejnine, podjemne pogodbe, pogodbe s poslovodji ali prokuristi)
 • Dohodki iz dejavnosti:
  • neodvisno samostojno opravljanje dejavnosti – spremembe 2020
 • Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice:
  • kaj se šteje za dohodek iz oddajanja premoženja v najem (oprostitve, davčna osnova, stopnja dohodnine)
  • izračun in plačilo dohodnine (na podlag napovedi zavezanca, na podlagi obračuna davčnega odtegljaja)
  • način uveljavljanja dejanskih stroškov
  • spremembe 2020
 • Dohodek iz kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala)
  • davčna stopnja, davčna osnova
  • pravilo navidezne odsvojitve kapitala
 • Drugi dohodki
  • kateri dohodki sodijo v skupino drugih dohodkov
  • oprostitve (posebne oprostitve za prostovoljce, oprostitve v zvezi z izobraževanjem)
  • davčna osnova in izračun akontacije (plačnik davka, uveljavljanje dejanskih stroškov)
Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja
Delavnica: Davek od dohodkov pravnih oseb – DDOP

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik
Od 9.00 do 13.15

 • Zavezanec za davek in davčna obveznost
 • Oprostitve, predmet obdavčitve in davčno obdobje
 • Davčna osnova (prihodki, odhodki, izguba)
  • Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve (prevrednotenje terjatev, finančnih naložb, dobrega imena,…)
  • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani prihodki
  • Prihodki od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
   • izvzem prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij
   • zmanjšanje prihodkov za že obdavčene prihodke
   • povečanje prihodkov zaradi odprave nepotrebnih rezervacij
  • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani odhodki
   • izvzem odhodkov od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
   • zmanjšanje odhodkov za oblikovane rezervacije
   • tanka kapitalizacija
   • povečanje odhodkov za predhodne odpise terjatev
 • Obdavčitev pri prenosu dejavnosti, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
 • Davčne olajšave, davčna stopnja, obračunavanje in plačevanje davka
 • Odloženi davki
 • Transferne cene
 • Spremembe
Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja
Delavnica: DDV

Predavateljica: mag. Tamara Prezelj
Od 9.00 do 14.00

 • Pravni viri DDV: evropski in domači
 • Davčni zavezanec, mali davčni zavezanec, razlike
 • Predmet obdavčitve:
  • dobave blaga,
  • storitve,
  • pridobitve blaga iz EU in
  • uvoz blaga
 • Kraj obdavčitve transakcij z blagom:
  • dobave brez prevoza,
  • dobave znotraj EU, izvoz,
  • pridobitve blaga iz EU in uvoz blaga,
  • verižne dobave,
  • pošiljčni posli
 • Kraj obdavčitve storitev:
  • splošni in
  • posebna pravila za nepremičnine, elektronske storitve, prireditve ipd.
 • Davčna osnova in njene naknadne spremembe
 • Davčne stopnje
 • Oproščene transakcije
 • Transakcije z nepremičninami
 • Nastanek obveznosti obračuna DDV
 • Pravica do odbitka vstopnega DDV:
  • nastanek,
  • uveljavljanje,
  • višina odbitka in
  • naknadni popravki odbitkov
 • Obveznosti davčnih zavezancev:
  • identifikacija,
  • izdajanje računov,
  • plačilo DDV,
  • poročanje v DDV-O, RP-O, PD-O…
 • Posebne ureditve:
  • mali davčni zavezanci,
  • potovalne agencije,
  • obdavčljivi preprodajalci,
  • elektronske storitve…
 • Popravki napak: samoprijava

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Delavnica: Praktični primer izdelave davčnega obračuna

Predavateljica: dr. Lidija Robnik
Od 9.00 do 13.15

 • Izdelava davčnega obračuna na primeru gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
 • Komentarji in opozorila na napake pri izdelavi davčnega obračuna
 • Primeri knjiženj ugotovitve in delitve rezultata poslovanja

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

 •  
Zaključek usposabljanja
 • Preverjanje znanja – test boste rešili v spletni učilnici najkasneje do  7. 6. 2020.
 • Prejem certifikata Strokovnjak davčno zakonodajo

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur, razen delavnice DDV, ki traja 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Online priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici, Dostop do portala imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA: preverjanje znanja in prejem certifikata
Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davčno zakonodajo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju davčne zakonodaje.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

mag. Tamara Prezelj

Z davki se ukvarja več kot 23 let. Po diplomi na Pravni fakulteti se je kot svetovalka zaposlila na revizijski družbi KPMG in nadaljevala v računovodskem servisu TMF, leta 2009 pa je stopila na samostojno pot. V tem času je bila tudi direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na Ministrstvu za…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.