Strokovni sodelavec za plače in nagrajevanje

Strokovni sodelavec za plače in nagrajevanje

Prijava

Kako vzpostaviti sistem plač, ki bo za zaposlene motivirajoč in ki bo ustrezal ključnim kadrom?
Ki bo optimiziral stroške dela tako, da boste na trgu dela konkurenčni in hkrati učinkoviti v motiviranju?
Opažate, da za nekatera delovna mesta težko opredeliti tako osnovno plačo, ki bi privabila želeni kader, hkrati pa ne bi rušila internih razmerij?
Se znajdete v situaciji, ko morate za zapolnitev delovnega mesta pristati na kandidatove pogoje, ki niso skladni z vašo strategijo nagrajevanja in razvoja zaposlenih?
Opažate, da vaši programi variabilnega nagrajevanja v določenih primerih služijo bolj kot korekcija osnovnim plačam?

Če želite, da vaš plačni model ne bo le zadostil zakonskim zahtevam, temveč bo služil kot temelj upravljanju nagrajevanja ter razvoja zaposlenih, se udeležite novega intenzivnega izobraževalnega programa za pridobitev certifikata.


Izobraževalni program obsega:

 • tri praktične delavnice:
  • Vrednotenje dela in oblikovaje/vzdrževanje strukture osnovnih plač,
  • Zagotavljanje konkurenčnega in hkrati stroškovno upravičljivega nagrajevanja,
  • Oblikovanje programa variabilnega nagrajevanja;
 • online izdajo priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi.

Po vsaki delavnici prejmete nalogo, ki jo oddate v dogovorjenem roku. Po zaključenem programu prejmete certifikat Strokovni sodelavec za plače in nagrajevanje v slovenskem in angleškem jeziku.

Svoje znanje boste pomembno nadgradili in bili pri svojem delu res odlični.
Z izmenjavo izkušenj boste dobro prakso prenesli v svojo organizacijo.
Zanimiva predavanja, praktični primeri, kakovostno gradivo, kvalitetni predavatelji, sproščeno vzdušje … to so mnenja udeležencev naših programov!


Komu je program namenjen?

Delavnice so lahko za izkušenega kadrovskega strokovnjaka osvežitev znanj in nudijo trdne temelje tistim, ki so novinci na področju nagrajevanja zaposlenih. Vsebine bodo pri delu koristile tudi rekruterjem, računovodjem oz. tistim, ki analizirajo podatke o plačah, ter finančnikom in podjetnikom, ki želijo svoje stroške dela optimizirati tako, da bodo na trgu dela konkurenčni in hkrati učinkoviti v motiviranju zaposlenih.

Koristi

Na delavnicah boste s predstavitvijo pristopov in s praktičnimi vajami pridobili priporočila, usmeritve in orodja:

 • za izbor ustreznega pristopa k analizi in vrednotenju delovnih mest/dela ter
 • oblikovanja in preoblikovanja strukture osnovnih plač;
 • spoznali boste načine analize in odpravljanja anomalij v plačni strukturi;
 • uspešneje boste podprli cilje vaše organizacije za privabljanje in zadržanje zaposlenih.

Vsebina

Vrednotenje dela in oblikovanje/ vzdrževanje strukture osnovnih plač
 • Plačni model: Kaj obsega, kaj ga določa (zakonodajni okvir) in kako podpira poslovno strategijo?
 • Analiza in vrednotenje dela/ delovnih mest: pristopi in metode ter katerega izbrati, da bo služil za oblikovanje strukture osnovnih plač in podpiral druge kadrovske programe
 • Struktura osnovnih plač: anatomija strukture OP ter modeli struktur temelječih na nagrajevanju kompetenc, delovne uspešnosti in drugi pristopi
 • Spreminjanje OP posameznikov skladno s strukturo OP: določanje plače ob zaposlitvi, napredovanje in druge oblike spreminjanja posameznikove OP
 • Analiza obstoječe strukture OP
 • Vzdrževanje in odpravljanje anomalij v strukturah OP
 • Celostni pristop k nagrajevanju: osnovne plače so temelj variabilnega in drugih oblik nagrajevanja
 • Komunikacija vodjem in zaposlenim
Online izdaja priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi
 • Delovna razmerja in trg dela
 • Komentarji členov ZDR-1
 • Aktualne teme
 • Različna zakonodaja pomembna za kadrovike
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Kadrovski kontroling
 • Sodobna kadrovska funkcija
 • Upravljanje s ključnimi kadri
Vrednotenje dela z raziskavami tržnih plač in kako zagotoviti konkurenčno in hkrati stroškovno upravičljivo nagrajevanje
 • Konkurenčnost podjetja na trgu dela – privabljanje in zadržanje zaposlenih
 • Vrednotenje dela z raziskavami tržnih plač – zakaj in kako vključiti tržne plače v strategijo nagrajevanja
 • Izbor raziskave tržnih plač – kako izbrati ponudnika ali ponudnike, pripraviti podatke
 • Kako uporabljamo in interpretiramo podatke o tržnih plačah – najpogostejše prakse in »napake«
 • Kako podatke o tržnih plačah vkomponirati v strukturo OP
 • Komunikacija vodjem in zaposlenim
Variabilno nagrajevanje
 • Variabilno nagrajevanje – katere oblike variabilnega nagrajevanja izbrati
 • Kako ovrednotiti pripravljenost podjetja na uvedbo programa variabilnega nagrajevanja: kadrovski programi, upravljanje delovnih dosežkov in organizacijska kultura
 • Proces in elementi oblikovanja programa nagrajevanja
 • Kako načrtovati proračun programa variabilnega nagrajevanja: naloga oddelka financ, HR …?
 • Kako spremljati in vrednotiti uspešnost programov variabilnega nagrajevanja
 • Komunikacija vodjem in zaposlenim
Zaključek: Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovni sodelavec za plače in nagrajevanje
 • Preverjanje znanja: po vsaki delavnici prejmete nalogo (naloge se nahajajo v spletni učilnici), ki jo oddate v dogovorjenem roku.
 • Prejem certifikata Strokovni sodelavec za plače in nagrajevanje

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do priročnika se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno zaključeni nalogi boste po pošti prejeli certifikat Strokovni sodelavec za plače in nagrajevanje kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

mag. Alenka Grm

mag. Alenka Grm je kadrovska svetovalka specializirana za področje nagrajevanja in razvoja zaposlenih. Njena specializacija je oblikovanje in vpeljava temeljnih kadrovskih sistemov (sistemizacija in vrednotenje dela), procesov upravljanja delovne uspešnosti in razvoja, s poudarkom na plačnih modelih in variabilnem nagrajevanju, ter vpeljavi podpornih kadrovskih informacijskih sistemov. Je avtorica več strokovnih člankov, predavateljica na strokovnih dogodkih…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.