Strokovni sodelavec za plače in nagrajevanje

Strokovni sodelavec za plače in nagrajevanje

Izobraževalni program

Prijava

Postavitev plačnega sistema v podjetju, ki bo skladen z zakonodajo ter bo omogočal podjetjem toliko svobode, da bo motivirajoč, a hkrati stroškovno vzdržen, je pogosto izjemno težka naloga.

 • Ali želite svoje stroške dela optimizirati tako, da bodo na trgu dela konkurenčni in hkrati učinkoviti v motiviranju zaposlenih?
 • Opažate, da za nekatera delovna mesta težko opredelite tako osnovno plačo, ki bi privabila želeni kader in hkrati ne bi rušila internih razmerij?
 • Se znajdete v situaciji, ko morate za zapolnitev delovnega mesta, pristati na kandidatove pogoje, ki niso skladni z vašo strategijo nagrajevanja in razvoja zaposlenih?
 • Opažate, da vaši programi variabilnega nagrajevanja v določenih primerih služijo bolj kot korekcija osnovnim plačam?            

Če  ste se našli v zgornjih vprašanjih in želite v podjetju oblikovati tako plačno strukturo, ki bo podpirala poslovno strategijo in druge kadrovske programe, se udeležite intenzivnega izobraževalnega programa za pridobitev certifikata.


Izobraževalni program obsega:

 • tri praktične delavnice:
  • Zakonski okvir in oblikovanje fleksibilne strukture osnovnih plač,
  • Vrednotenje dela, kako zagotoviti konkurenčno in hkrati stroškovno upravičljivo nagrajevanje,
  • Variabilno nagrajevanje
 • online izdaja priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi.

Komu je program namenjen?

Vodjem in strokovnim sodelavcem v kadrovskih oddelkih in oddelkih za upravljanje s človeškimi viri, v računovodstvu, kontrolingu ali financah,  ki so pristojni za izvajanje učinkovitega nagrajevanja v podjetju, pa tudi samostojnim sodelavcem in direktorjem, ki se srečujejo s problematiko vrednotenja dela, določanja plač in nagrajevanja.

Koristi

Na delavnicah boste s predstavitvijo pristopov in s praktičnimi vajami pridobili znanja:

 • za izbor ustreznega pristopa k analizi in vrednotenju delovnih mest/dela,
 • oblikovanja in preoblikovanja strukture osnovnih plač,
 • spoznali načine analize in odpravljanja anomalij v plačni strukturi,
 • uspešneje podprli cilje vaše organizacije za privabljanje in zadržanje zaposlenih,
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svojo organizacijo,
 • svoje znanje pomembno nadgradili in bili pri svojem delu res odlični.

Vsebina

Delavnica: Zakonski okvir in oblikovanje fleksibilne struktura osnovnih plač
 • Kakšen plačni model nam v resnici narekuje zakonodaja in koliko svobode imajo podjetja, da ga ukrojijo po svojih potrebah
 • Za katera področja lahko podjetje oblikuje interne splošne akte in kdaj je to smiselno za učinkovit plačni sistem
 • Na kakšen način in kako se lahko spreminja posameznikova osnovna plača
 • Ključne novosti iz sodne prakse Vrhovnega sodišča na področju osnovnih plač in obračunavanja dodatkov, ter prihajajoče novosti iz Zakona o minimalni plači za l. 2021
 • Kaj je struktura osnovnih plač, zakaj in kdaj bi vsako podjetje moralo imeti svojo lastno – ali zakaj tarifna priloga KP dejavnosti ne zadošča?
 • Kako naj podjetje oblikuje tako plačno strukturo, ki bo podpirala poslovno strategijo in druge kadrovske programe
 • Kako lahko analiza in vrednotenje dela/delovnih mest postaneta ključni za stroškovno učinkovitost –
 • Katero metodo analize in vrednotenja dela izbrati, da bomo lahko oblikovali funkcionalne kriterije, ki nam bodo služili za določitev OP ob zaposlitvi, za napredovanja in variabilno nagrajevanje
 • Kaj lahko (upoštevaje GDPR) in kaj mora vključevati komunikacija vodjem in zaposlenim o področju plač in nagrajevanju
Online izdaja priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi
 • Delovna razmerja in trg dela
 • Komentarji členov ZDR-1
 • Aktualne teme
 • Različna zakonodaja pomembna za kadrovike
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Kadrovski kontroling
 • Sodobna kadrovska funkcija
 • Upravljanje s ključnimi kadri

Dostop prejmete na vaš elektronski naslov.

Delavnica: Vrednotenje dela in kako zagotoviti konkurenčno in hkrati stroškovno upravičljivo nagrajevanje
 • Vrednotenje dela – kako delu določimo denarno vrednost
 • Vpliv gibanja minimalne plače, inflacije, stroškov dela in drugih gospodarskih kazalnikov na plačne strukture – katere in kako jih upoštevati
 • Zakaj in kako vključiti podatke o tržnih plačah v strukturo OP in strategijo celostnega nagrajevanja
 • Plačna nesorazmerja: kako jih analizirati, ter kako in zakaj jih moramo odpravljati
 • Konkurenčnost podjetja na trgu dela: privabljanje in zadržanje zaposlenih
 • Celostni pristop k nagrajevanju: vrednotenje dela je temelj funkcionalne strukture osnovnih plač in variabilnih ter drugih oblik nagrajevanja
Delavnica: Variabilno nagrajevanje
 • Variabilno nagrajevanje: Katere oblike variabilnega nagrajevanja izbrati v vašem podjetju
 • Kako ovrednotiti pripravljenost podjetja na uvedbo programa variabilnega nagrajevanja: kadrovski programi, upravljanje delovnih dosežkov in organizacijska kultura
 • Proces in elementi oblikovanja programa nagrajevanja
 • Kako načrtovati proračun programa variabilnega nagrajevanja: naloga oddelka financ, HR…?
 • Kako spremljati in vrednotiti uspešnost programov variabilnega nagrajevanja
Zaključek: Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovni sodelavec za plače in nagrajevanje
 • Preverjanje znanja: na vsaki delavnici prejmete nalogo, ki jo rešite do naslednje delavnice, zaključna naloga se odda v spletni učilnici v dogovorjenem roku
 • Prejem certifikata Strokovni sodelavec za plače in nagrajevanje

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do priročnika se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno zaključeni nalogi boste po pošti prejeli certifikat Strokovni sodelavec za plače in nagrajevanje kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

mag. Alenka Grm

mag. Alenka Grm je kadrovska svetovalka specializirana za področje nagrajevanja in razvoja zaposlenih. Njena specializacija je oblikovanje in vpeljava temeljnih kadrovskih sistemov (sistemizacija in vrednotenje dela), procesov upravljanja delovne uspešnosti in razvoja, s poudarkom na plačnih modelih in variabilnem nagrajevanju, ter vpeljavi podpornih kadrovskih informacijskih sistemov. Je avtorica več strokovnih člankov, predavateljica na strokovnih dogodkih…

Saša Oražem

Saša Oražem, odvetnica, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p, d.o.o. Saša se je pridružila Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p, d.o.o. v letu 2001 po opravljenem pravosodnem izpitu. Kot odvetnica se je specializirala za področje Delovnega prava. Sodelovala je kot svetovalka za delovnopravno področje pri številnih večjih projektih združitev in prevzemov…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.