SRS 2016 v praksi in njihov vpliv na računovodske izkaze

SRS 2016 v praksi in njihov vpliv na računovodske izkaze

Enodnevni seminar

Prijava

Zaradi direktive 2013/34/EU o računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih in sprememb na področju SRS od 1.1.2016  ste računovodje obvezani poslovati po novih pravilih. V praksi naletite na vprašanja:

 • razvrščanje in definiranje posameznih SRS,
 • vpliv  SRS 2016 in MSRP na konsolidacijo računovodskih izkazov,
 • kako novosti na področju SRS 2016  in MSRP vplivajo na davčni vidik in izid poslovanja podjetja,
 • vpliv poenotenih pravil računovodenja v Evropski uniji na poslovanje in še več.

Za vas najboljša rešitev so praktične razlage in takojšnji odgovori. Zato vas vabimo, da se nam v avgustu pridružite na praktičnem seminarju.

Seminar je namenjen: računovodjem, vodjem financ / računovodstva, samostojnim podjetnikom, vsem, ki vas tematika zanima.

Koristi

Udeležba na seminarju vam v kratkem času zagotavlja:

 • razumevanje novih pravil računovodenja v Evropski uniji,  
 • poznavanje vpliva novosti SRS 2016 in MSRP na  poslovanje v praksi,
 • rešitev dilem na področju konsolidacije računovodskih izkazov, ki jih prinašajo spremembe,
 • pojasnila na vaša konkretna vprašanja. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: davki@zfm.si

Vsebina

Kratek pregled vsebine:

 • Sprememba terminologije v SRS
 • Spremembe v razvrščanju in definiranju posameznih SRS
 • Novosti so PSR (pravila skrbnega računovodenja) – predvsem SRS 15 in SRS 16
 • Metode vrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in finančnih naložb
 • Aktivne in pasivne časovnih razmejitev ter rezervacije
 • Nove sestavine kapitala in pojem revalorizacijske rezerve
 • Razumevanje rezerv iz prevrednotenja po pošteni vrednosti ekonomskih kategorij
 • Konsolidiranje računovodskih izkazov – kdaj po MRS in PSR 10
 • Vsebina bilančnega dobička in odloženi davki
 • Spremembe SRS za samostojne podjetnike glede vodenja evidenc in izdelave računovodskih izkazov ter njihovo razkrivanje
 • Obvezna revidiranja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
 • Poslovna poročila za samostojne podjetnike
 • Primeri izračunov glede na posamezne metode vrednotenja premoženja in vplivi na poslovni izid in davčni obračun
 • Diskusija in odgovori na vprašanja

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.