Splošni akti in kadrovske evidence

Splošni akti in kadrovske evidence

139,00  DDV ni vštet v ceno

 • Opis
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Sankcije, sprejete v inšpekcijskem postopku, kažejo na neustrezno vodenje kadrovskih evidenc v slovenskih podjetjih.

Ustrezno vodenje kadrovskih evidenc (o izrabi delovnega časa, o stroških dela …) je obveznosprejem splošnih aktov pa nujen, saj zaposlenim tako zagotovite poznavanje pravil in temeljnih vrednot poslovanja, na tej podlagi dokazujete disciplinske kršitve ter pravilno vodite postopke odpovedi.

Samostojno in pravilno sprejmite pravne podlage in ustrezno uredite kadrovsko administracijo! Uporabite to enostavno in praktično orodje.


Praktično zbirko sestavljajo:

 • vzorci in navodila na portalu e-Kadrovik:
  • vsi obvezni in priporočljivi interni akti podjetja (tudi za organiziranje dela od doma) in
  • kadrovske evidence, ki jih predpisuje zakonodaja, zbrane na enem mestu (enostavno jih izpolnite v skladu s svojimi potrebami);
 • navodila:
  • enostavna, kratka in pregledna: kdaj in katere evidence morate voditi, zahteve zakonodaje glede varstva osebnih podatkov, kako zakonsko skladno urediti delo od doma, kaj mora vsebovati mapa zaposlenega in še več!

NASVET: S tem pripomočkom boste enostavno uredili kadrovske evidence in pripravili predpisane splošne akte podjetja!

Navodila za pripravo aktov in vodenje evidenc

 • Vsebinska pojasnila in navodila za pripravo aktov in vodenje evidenc

Obrazci za urejanje delovnih razmerij

 • Kako organizirati delo na domu
 • Nadzor delodajalca zaradi zagotavljanja VZD_VOP
 • VZD pri delu od doma

Obvezne evidence

 • Vzorec Letni razpored delovnega časa
 • Tabela: Letni razpored delovnega časa
 • Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov
 • Letni sklep o razporeditvi delovnega časa
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o delovnem času

Vzorci aktov

 • Pravilnik o uporabi službenih telefonov
 • Pravilnik o uporabi računalnikov in spoštovanju avtorskih pravic
 • Pravilnik o odgovornosti zaposlenih za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja
 • Pravilnik o delovnih razmerjih
 • Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Vzorec pravilnika Delo na domu
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest
 • Potrdilo o izrabi letnega dopusta
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o poslovnih skrivnostih in zaupnih dokumentih
 • Pravilnik o uporabi službenega vozila
 • Pravilnik o plačah
 • Pravilnik o preprečevanju spolnega nadlegovaja in drugega nadelgovanja ter trpinčenja na delovnem mestu in varovanja dostojanstva delavca pri delu

Vzorci priporočljivih evidenc

 • Ostale evidence
 • Evidenca o preizkusih znanja usposabljanje za varno delo

Prenovljeni splošni akti in kadrovske evidence NA PORTALU e-Kadrovik vsebujejo:

 • enostavna, kratka in pregledna navodila:
  • kdaj in katere evidence morate voditi,
  • zahteve zakonodaje glede varstva osebnih podatkov,
  • kako zakonsko skladno urediti delo od doma,
  • kaj mora vsebovati mapa zaposlenega in še več!
 • vzorci kadrovske dokumentacije:
  • vsi obvezni in priporočljivi interni akti podjetja (dodano za organiziranje dela od doma),
  • kadrovske evidence, ki jih predpisuje zakonodaja in, ki jih priporočajo strokovnjaki (le-te enostavno izpolnite v skladu s svojimi potrebami).

NASVET: S tem pripomočkom boste enostavno uredili kadrovske evidence in pripravili predpisane splošne akte podjetja!

Avtorji

mag. Alenka Erker Lozinšek

Mag. Alenka Erker Lozinšek je zaključila s študijem ekonomije na univerzitetnem programu Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru, smer splošna ekonomija. Istega leta se je kot pripravnica zaposlila v Novi Kreditni banki Maribor v oddelku za kadre. Leta 2002 je zaključila podiplomski študij MBA na IEDC Poslovni šoli Bled, leta 2007 pa tudi magistrski študij poslovnih ved z nalogo Povezovanje kadrovske strategije s strategijo podjetja pod mentorstvom prof. dr. Philipa Stilesa iz poslovne šole Cambridge, Velika Britanija. Ima številne izkušnje na vodstvenih položajih na področju HR.

Splošni pogoji

Ob naročilu online dokumentacije boste dostopne podatke prejeli na vaš elektronski naslov. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema računa. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.