Splošni akti in kadrovske evidence

Splošni akti in kadrovske evidence

139,00  (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

 • Opis
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Sankcije, sprejete v inšpekcijskem postopku, kažejo na neustrezno vodenje kadrovskih evidenc v slovenskih podjetjih.

Ustrezno vodenje kadrovskih evidenc (o izrabi delovnega časa, o stroških dela …) je obveznosprejem splošnih aktov pa nujen, saj zaposlenim tako zagotovite poznavanje pravil in temeljnih vrednot poslovanja, na tej podlagi dokazujete disciplinske kršitve ter pravilno vodite postopke odpovedi.

Samostojno in pravilno sprejmite pravne podlage in ustrezno uredite kadrovsko administracijo! Uporabite to enostavno in praktično orodje.

Praktično zbirko sestavljajo

 • vzorci in navodila na portalu e-Kadrovik:
  • vsi obvezni in priporočljivi interni akti podjetja in
  • kadrovske evidence, ki jih predpisuje zakonodaja zbrane na enem mestu (enostavno jih izpolnite v skladu s svojimi potrebami) in
 • navodila
  • Enostavna, kratka in pregledna: kdaj in katere evidence morate voditi, zahteve zakonodaje glede varstva osebnih podatkov, kaj morate imeti v mapi zaposlenega in še več!

NASVET: S tem pripomočkom boste enostavno uredili vso potrebno kadrovsko administracijo!

Obvezni interni akti

 • Pravilnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja_mobing
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest
 • Izdelava ocene tveganja_primer

Obvezne evidence

 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov

Vzorci priporočljivih evidenc

 • Evidenca o delavcih na DM z vecjo nevarnostjo
 • Evidenca o zdravstvenih pregledih
 • Evidenca o preizkusih znanja usposabljanje za varno delo
 • Ostale evidence

Priporočljivi interni akti

 • Pravilnik o odgovornosti za kršitve pogodbenih obveznosti
 • Pravilnik o delovnih razmerjih
 • Pravilnik o plačah
 • Pravilnik o ocenjevanju in nagrajevanju
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o uporabi službenih telefonov
 • Pravilnik o uporabi službenega vozila
 • Pravilnik o poslovnih skrivnostih in drugih dokumentih
 • Pravilnik o uporabi računalnikov
 • Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti

Obrazci za urejanje delovnih razmerij

 • Obvestilo o notranjih aktih
 • Letni sklep o razporeditvi delovnega časa
 • Obvestilo o letnem dopustu
 • Vzorec kataloga zbirk osebnih podatkov_neobvezno

Avtorji

mag. Alenka Erker Lozinšek

Mag. Alenka Erker Lozinšek je zaključila s študijem ekonomije na univerzitetnem programu Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru, smer splošna ekonomija. Istega leta se je kot pripravnica zaposlila v Novi Kreditni banki Maribor v oddelku za kadre. Leta 2002 je zaključila podiplomski študij MBA na IEDC Poslovni šoli Bled, leta 2007 pa tudi magistrski študij poslovnih ved z nalogo Povezovanje kadrovske strategije s strategijo podjetja pod mentorstvom prof. dr. Philipa Stilesa iz poslovne šole Cambridge, Velika Britanija. Ima številne izkušnje na vodstvenih položajih na področju HR.

Splošni pogoji

Dostop do e-knjige prejmete na elektronski poštni naslov po plačilu predračuna.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.