Splošni akti in kadrovske evidence

Splošni akti in kadrovske evidence

139,00  (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

Sankcije, sprejete v inšpekcijskem postopku, kažejo na neustrezno vodenje kadrovskih evidenc v slovenskih podjetjih.

 • Vsebina
 • Opis
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Vzorci priporočljivih evidenc

 • Evidenca o delavcih na DM z vecjo nevarnostjo
 • Evidenca o zdravstvenih pregledih
 • Evidenca o preizkusih znanja usposabljanje za varno delo
 • Ostale evidence

Priporočljivi interni akti

 • Pravilnik o odgovornosti za kršitve pogodbenih obveznosti
 • Pravilnik o delovnih razmerjih
 • Pravilnik o plačah
 • Pravilnik o ocenjevanju in nagrajevanju
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o uporabi službenih telefonov
 • Pravilnik o uporabi službenega vozila
 • Pravilnik o poslovnih skrivnostih in drugih dokumentih
 • Pravilnik o uporabi računalnikov
 • Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti

Obvezni interni akti

 • Pravilnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja_mobing
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest
 • Izdelava ocene tveganja_primer

Obvezne evidence

 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov

Obrazci za urejanje delovnih razmerij

 • Obvestilo o notranjih aktih
 • Letni sklep o razporeditvi delovnega časa
 • Obvestilo o letnem dopustu
 • Vzorec kataloga zbirk osebnih podatkov_neobvezno

Opis

Sankcije, sprejete v inšpekcijskem postopku, kažejo na neustrezno vodenje kadrovskih evidenc v slovenskih podjetjih.

Ustrezno vodenje kadrovskih evidenc (o izrabi delovnega časa, o stroških dela …) je obveznosprejem splošnih aktov pa nujen, saj zaposlenim tako zagotovite poznavanje pravil in temeljnih vrednot poslovanja, na tej podlagi dokazujete disciplinske kršitve ter pravilno vodite postopke odpovedi.

Samostojno in pravilno sprejmite pravne podlage in ustrezno uredite kadrovsko administracijo! Uporabite to enostavno in praktično orodje.

Praktično zbirko sestavljajo

 • vzorci in navodila na portalu e-Kadrovik:
  • vsi obvezni in priporočljivi interni akti podjetja in
  • kadrovske evidence, ki jih predpisuje zakonodaja zbrane na enem mestu (enostavno jih izpolnite v skladu s svojimi potrebami) in
 • navodila
  • Enostavna, kratka in pregledna: kdaj in katere evidence morate voditi, zahteve zakonodaje glede varstva osebnih podatkov, kaj morate imeti v mapi zaposlenega in še več!

NASVET: S tem pripomočkom boste enostavno uredili vso potrebno kadrovsko administracijo!

Avtorji

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu tiskane izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Košarica
0