Specialist za upravljanje tveganj informacijske varnosti

Specialist za upravljanje tveganj informacijske varnosti

Prijava

Vedno večje količine zaupnih informacij, ki jih kopičijo organizacije, se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo v računalniških sistemih. Njihovo varovanje postaja vedno pomembnejša poslovna, kot tudi etična in pogosto pravna zahteva.

Področje informacijske varnosti se v zadnjih letih izjemno povečuje in razvija; kar je logična posledica vedno večjih tveganj, ki jih poslovanju predstavlja naraščajoč spletni kriminal. Skoraj ni velike organizacije, ki ne bi bila njegova žrtev.

Zato je nuja podjetij in organizacij, da aktivno in stalno skrbijo za ustrezno varovanje informacijskih sistemov.

Za vse, ki ste v podjetjih odgovorni za informacijsko varnost predstavljamo novo intenzivno praktično izobraževanje.

 

Komu je seminar namenjen?

Program je namenjen odgovornim za informacijsko varnost v podjetjih in ustanovah.

 

Koristi

Izobraževanje je namenjeno vsem odgovornim za informacijsko varnost v podjetjih in ustanovah. Strokovnjaki iz prakse bodo podali praktične usmeritve glede:

 • aktualnih varnostnih tveganj,
 • planiranja ustreznih preventivnih varovalnih ukrepov,
 • pravilnega ukrepanja v primeru incidentov,
 • omejitev, ki jih nalaga zakonodaja na področju varstvo osebnih podatkov in novosti, ki jih glede tega lahko pričakujemo v naslednjem letu.

Vsebina

Celovit pristop k varovanju informacij

1. del: Informacijsko premoženje organizacije, ocena tveganj, zakonodaja

 • Tipi informacij
 • Opredelitev informacijskega premoženja
 • Grožnje informacijski varnosti
 • ZVOP-1, Uredba EU 2016/679, Direktiva EU 2016/680, Direktiva EU 2016/1148
 • Metodologije ocene tveganj
 • Ocena tveganj kot podpora odločanju

2. del: Ščitenje informacijskega premoženja, dobra praksa

 • ISO/IEC 27001, ISO 22301
 • Strategija kibernetske varnosti RS
 • Priprava življenjskih varnostnih politik, PDCA krog
 • Vpeljava varnostnih politik, različni pristopi
 • Posodabljanje politik (prilagajanje spremembam)
 • Redno ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih
Gradivo prejmete na prvi delavnici.
 • Slovenska zakonodaja, ki ureja osebnostne pravice delavcev in pooblastila delodajalcev
 • Nekateri vidiki zakonske ureditve varstva osebnih podatkov
 • Informacijski pooblaščenec in inšpekcijski nadzor
 • Posebne zahteve zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Dopusten obseg nadzora zaposlenih s strani delodajalcev
 • Problematika evidenc prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu na podlagi prstnih odtisov
 • Praksa Informacijskega pooblaščenca v zvezi z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov v delovnih razmerjih
 • Diskriminacija in spolno nadlegovanje na delovnem mestu
 • Posebnosti v javnem sektorju
 • Praktični nasveti delodajalcem v primeru konfliktnih situacij
 • Občutljivi osebni podatki v delovnopravnih razmerjih
 • Zasebnost in obdelava osebnih podatkov z vidika informacijskih tehnologij
 • Najpogostejša vprašanja v zvezi z varovanjem osebnih podatkov
 • Praktični primeri, obrazci in drugi vzorci za takojšnjo uporabo na CD-ju
Upravljanje incidentov

1. del: Varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti

 • Osebni računalniki, delovno okolje
 • Mobilne naprave
 • Komunikacijska oprema
 • Fizični mediji, papirna dokumentacija

2. del: Ukrepanje v primeru incidentov

 • Preiskava incidenta (ugotavljanje trenutnega stanja in rekonstrukcija dogodkov)
 • Zavarovanje dokazov
 • Nadaljnji pravni ukrepi
Človeški dejavnik varovanja informacij

1. del: Najpogostejši incidenti in preventiva (s primeri iz slovenskega in tujega okolja)

 • Splet – brskalniki, zlorabe storitev
 • E-pošta – vsiljena pošta, priponke, učinkovita raba
 • Kriptovirus – demonstracija v živo, prepoznavanje, ukrepanje
 • Okuženi in odtujeni mediji – USB ključi

2. del: Odgovornost in komunikacija

 • Preiskava incidenta (ugotavljanje trenutnega stanja in rekonstrukcija dogodkov)
 • Zavarovanje dokazov
 • Nadaljnji pravni ukrepi

Potek izobraževanja

Predavatelji

mag. Filip Božič

mag. Filip Božič

Žiga Primc

Žiga je diplomiral in magistriral na Fakulteti za varnostne vede. Z detektivsko dejavnostjo se ukvarja v podjetju Evidentium d.o.o. Je lastnik detektivske licence št. 162 in naslednja štiri leta tudi podpredsednik Detektivske zbornice RS. Pri svojem delu se neprestano srečuje z incidenti v organizacijah in jih tudi pomaga reševati. Objavil je že vrsto člankov v…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.


NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.