Specialist za sistemizacijo delovnih mest in kompetence v javnem sektorju

Specialist za sistemizacijo delovnih mest in kompetence v javnem sektorju

Prijava

Zako Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 63/07 in drugi) kot tudi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Ur.  l. RS, št. 108/09 in drugi) določata, da je sistemizacija delovnih mest obvezen akt pri delodajalcih javnega sektorja. Delodajalci morate pravilno izpeljati postopek sprejema kot tudi sprememb akta o sistemizaciji in v akt vnesti vse obvezne sestavine po zakonu ter ob tem pridobiti vsa potrebna soglasja in mnenja.

Vsako ravnanje pri pripravi, spremembah, sprejemu in uporabi določb akta o sistematizaciji, ki ni v skladu s pravnimi predpisi in kolektivnimi pogodbami, je prekršek, sankcioniran z globo.

Da boste vse delovnopravne postopke v zvezi z organizacijo in sistemizacijo delovnih mest vodili samozavestno in zanesljivo, smo v sodelovanju s strokovnjaki za vas pripravili PONOVITEV


Program je sestavljen iz 4 modulov in je prilagojen vašemu nenehnemu pomanjkanju časa:

 • dve intenzivni praktični delavnici,
 • poslovna izdaja priročnika Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem
 • študijsko gradivo Sistemizacija delovnih mest v javnem sektorju ter gradiva s posameznih delavnic.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti: CERTIFIKAT Specialist  za sistemizacijo delovnih mest in kompetence v slovenskem in angleškem jeziku.

Udeležba na programu zagotavlja:

 • poznavanje pravnih podlag, ki v javnem sektorju urejajo sistemizacijo delovnih mest (na podlagi pregleda veljavnih predpisov boste skupaj oblikovali posamezna delovna mesta in upoštevaje različne pravne podlage pripravili vzorec akta o sistemizaciji delovnih mest),
 • pripravo konkretnih opisov delovnih mest (z vsemi elementi, ki so sestavni del opisa posameznega delovnega mesta, predvsem pa s pravilnim in zakonitim določanjem pogojev za zasedbo delovnih mest),
 • izmenjavo izkušenj s kolegi in prenos dobre prakse v svojo ustanovo ali organizacijo in
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že zdaj na naslov: branka.gorjup@zfm.si.
Komu je seminar namenjen?

Vodjem kadrovskih oddelkov/služb, kadrovskim referentom in drugim zaposlenim, ki so pristojni za izvajanje kadrovske funkcije v javnih zavodih in ustanovah, pa tudi direktorjem zavodov, samostojnim svetovalcem za upravljanje s kadri in vsem, ki jih tematika zanima.

Koristi

Vsebina

Organizacija in sistemizacija delovnih mest subjekta javnega sektorja
 • Sistemska ureditev subjektov javnega sektorja in pravne podlage za delovanje in organiziranje
 • Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest (pravne podlage, postopek, vsebina):
  • v organih državne uprave,
  • v drugih državnih organih,
  • v upravah lokalnih skupnosti,
  • v subjektih javnega sektorja.
 • Delovna mesta, položaji in nazivi (strokovni nazivi v javnem sektorju, uradniški nazivi)
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem
 • Najnovejši vzorci, modeli in pojasnila za delovna mesta v različnih dejavnostih
 • Pravna ureditev (ZDR, ZJU)
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest
 • Opisi delovnih mest in vrste del
 • Javni uslužbenci in sistem plač
 • Odgovori na pogosta vprašanja iz prakse
Sistemizacija delovnih mest v javnem sektorju
 • Pravne podlage, opredelitev pojmov, sistemizacija delovnih mest in sodna praksa, sistemizacija v organih državne uprave.
 • Sistemizacija v drugih državnih organih, sistemizacija v upravi lokalne skupnosti, sistemizacija v drugih subjektih javnega sektorja (javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javni gospodarski zavodi), ZSPJS in sistemizacija delovnih mest.
 • Povzetek določb ZSPJS, pomembnih za pripravo sistemizacije delovnih mest, primeri, plačne skupine in podskupine, ki jih določa ZSPJS, oblikovanje delovnih mest in sodna praksa
Priprava akta o sistemizaciji delovnih mest, s primeri opisov delovnih mest
 • Analiza primerov akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, s posebnostmi po dejavnostih
 • Priprava vzorcev opisov delovnih mest (tipična delovna mesta in posebnosti po dejavnostih)
 • Določanje kompetenc
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic.  Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in dobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Študijsko gradivo priročnik Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem boste prejeli na I. delavnici. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Po elektronski pošti boste prejeli študijsko gradivo v pdf obliki, pogledate ga v času, ki si ga sami izberete – brez dodatnih potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov), ki ga boste rešili sami, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Forum Akademije Specialist za sistemizacijo delovnih mest in kompetence v javnem sektorju v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.


NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.