Specialist za razvoj ključnih kadrov

Specialist za razvoj ključnih kadrov

Izobraževalni program

Prijava

DRUGA PONOVITEV V LETU 2019!

Ne dovolite si, da bi bili podjetje, ki ne bi bilo sposobno privabiti, razvijati in obdržati ključnih kadrov.


Ne glede na to, da se trg dela izjemno hitro spreminja, morate razmišljati dolgoročno. Pomembno je, da zastavite strategijo pridobivanja kadrov, še posebej, če se ukvarjate z deficitarnimi poklici. Te kadre želite tudi zadržati, zato je pomembno imeti tudi strategiji razvoja in zadržanja ključnih kadrov. Za ohranjanje konkurenčne prednosti podjetja jim morate posvečati največjo pozornost.

Vodstva podjetij in kadrovski strokovnjaki morate znati zaposliti, prepoznati in predvsem razvijati ter obdržati ključne posameznike, boljše od povprečja, na kateremkoli področju in kateremkoli nivoju. Žal se v mnogih podjetjih še vedno ne zavedajo pomena in vloge razvoja ključnih kadrov, le-ti ostanejo neprepoznani, pogosto razočarani zapustijo podjetje, ki pa tako izgublja tudi njihovo znanje.

Naučite se, kako jih prepoznati, privabiti v podjetje, kako izkoristiti njihov potencial ter, kako jih v podjetju obdržati, z udeležbo na intenzivnem izobraževalnem programu za pridobitev certifikata, ki ga zaradi izjemnega zanimanja letos ponavljamo že drugič.


Program sestavljajo:

 • dve intenzivni praktični delavnici:
  • Osnove razvoja in upravljanja ključnih kadrov in
  • Procesi razvoja in upravljanja ključnih kadrov,
 • online izdaja priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi,
 • e-gradivo Razvojni pogovori ter gradiva s posameznih delavnic (v spletni učilnici).

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti: CERTIFIKAT Specialist za razvoj ključnih kadrov v slovenskem in angleškem jeziku.

Komu je program namenjen?
Direktorjem in vodjem podjetij ter kadrovskih služb, zaposlenim v kadrovskih službah, vodjem in zaposlenim na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih ter vsem, ki jih tematika zanima.

Zanimiva strokovna predavanja, praktični primeri, kakovostno gradivo, kvalitetni predavatelji, sproščeno vzdušje – to so mnenja udeležencev naših programov!

Koristi

Z udeležbo na programu boste z aktivnim sodelovanjem, deljenjem mnenj, izkušenj in pogledov ter z akcijsko usmerjenostjo izdelali načrte za:

 • privabljanje in zadržanje ključnih zaposlenih,
 • prepoznavanje ključnih kadrov in izkoristek njihovega potenciala,
 • prenos dobre prakse v svoje podjetje (udeležence aktivno spodbudimo k uporabi znanj in tehnik pri njihovem praktičnem delu).

Prejeli boste tudi odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že zdaj na naslov: branka.gorjup@zfm.si.

Vsebina

Delavnica: Osnove upravljanja s ključnimi kadri
 • Kakšno upravljanje s človeškimi viri potrebujemo danes?
 • Kadrovska funkcija kot poslovni partner
 • Kadrovska funkcija kot strateška prednost
 • Kaj podjetje pridobi od upravljanja s ključnimi kadri?
 • Koristi za zaposlene
 • Koristi za podjetje
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
Online izdaja priročnika: Zakon o delovnih razmerjih v praksi
 • Delovna razmerja in trg dela
 • Zakon o delovnih razmerjih – komentarji pomembnih členov
 • Kolektivne pogodbe
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Odškodninska odgovornost
 • Urejanje drugih oblik dela
 • Kadrovski kontroling
 • e-Kadrovik – različni vzorci pogodb, pravilnikov, sklepov in obrazložitev v skladu z ZDR-1 in ostalo zakonodajo
E-gradivo: Razvojni pogovor
 • Trendi na področju pogovorov s sodelavci
 • Zakaj sploh izvajati pogovore in določitev vsebin pogovora
 • Usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca
 • Predpriprava: spremljanje kritičnih in izjemnih dogodkov
 • Pregled doseganja ciljev, razvitost kompetenc, karierni razvoj
 • Priprava na letni pogovor glede na tip sogovornika, priprava na letni pogovor s težavnim sodelavcem
 • Najpogostejše pasti, vzpostavitev dobrega vzdušja, izvedbo pogovora prilagodite sodelavcu
 • Aktivnosti po izvedenem pogovoru
Delavnica: Proces upravljanja s ključnimi kadri
 • Kdo je talent in klasifikacija talentov
 • O talentih, sposobnostih in o znanju
 • Načini prepoznavanja talentov
 • Ocenjevanje talentov
 • Kompetence in talenti
 • Proces upravljanja s ključnimi kadri
 • Kako privabiti top talente?
 • Prepoznavanje talentov
 • Razvoj talentov in sledenje razvoju
 • Obdržanje talentov
 • Kdo vse mora sodelovati pri razvoju ključnih kadrov?
 • Nekatere dobre prakse upravljanja s talenti
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
Zaključek
 • Preverjanje znanja: po vsaki delavnici prejmete nalogo (naloga je tudi v spletni učilnici), ki jo morate oddati v dogovorjenem roku.
 • Prejem certifikata Specialist za razvoj ključnih kadrov

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do priročnika se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno zaključeni nalogi boste po pošti prejeli certifikat Specialist za razvoj ključnih kadrov kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

dr. Simona Šarotar Žižek

dr. Simona Šarotar Žižek, izredna profesorica managementa poslovanja, specializirana za upravljanje človeških virov in organizacijsko vedenje. Specialne teme so: dobro počutje in celovitost zaposlenih, management stresa in raznolikosti zaposlenih, varnost in zdravje zaposlenih, komuniciranje in obvladovanje konfliktov, motiviranje, pripadnost, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, organizacijska energija, osebna in družbena odgovornost, družba 5.0, industrija 4.0,… Doktorirala je…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.