Specialist za pripravo in oddajo ponudb javnega naročanja po aktualni zakonodaji 2022
790,00  711,00  DDV ni vštet v ceno (Velja do 20.12.2021) Dodaj v košarico
Akcija!

Specialist za pripravo in oddajo ponudb javnega naročanja po aktualni zakonodaji 2022

711,00  DDV ni vštet v ceno (Velja do 20.12.2021)

-10%
Datum izvedbe: 28. 1.–25. 2. 2022
Kraj izvedbe:Preko spleta (v živo)

Online izobraževalni program

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata: Specialist za pripravo in oddajo ponudb javnega naročanja po aktualni zakonodaji 2022

Državni zbor je v mesecu juliju 2021 sprejel novelo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki na področju javnih naročil prinaša največje spremembe po letu 2015, veljati pa začne 1. 1. 2022. Ta med drugim: uvaja nove mejne vrednosti za uporabo zakona, spreminja kazenske določbe za ponudnika, kandidata in podizvajalca, bistveno razširja možnosti izvedbe naročil male vrednosti, drugače ureja postopek preverjanja nekaznovanosti in bistveno posega v vprašanje, v katerem delu je po roku za oddajo ponudb, ponudbo dopustno dopolniti oz. spremeniti.

Pridobite odgovore na vprašanja in spoznajte najboljše prakse. Udeležite se izobraževalnega programa za osebe, odgovorne za pripravo ponudbene dokumentacije in prijavo na razpise javnih naročil, usklajen z zahtevami novele ZJN-3B.


Predavateljica:

Mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d.o.o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Založbe Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012.

 


Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

 • Jasna navodila, kakšne so vaše odgovornosti v postopku priprave ponudbe, prijave na razpis in v fazi izvedbe javnega naročila.
 • Priporočila, kako pripraviti predlog za spremembo odločitve, zahtevek za revizijo in vložiti upravni spor zaradi nezakonitosti odločitve DKOM.
 • Opozorila:
  • na kaj paziti v postopku prijave na razpis, v fazi po določitvi o oddaji javnega naročila do pravnomočnosti,
  • kdaj lahko zahtevate spremembo pogodbe, ter postopek pravnega varstva,
  • kdaj gre za neobičajno nizko ponudbo, ki je kot razlog za izločitev po novem,
  • kdaj gre za prekršek, kako nastopati v prekrškovnih sporih.
 • Vpogled v aktualno zakonsko ureditev in sodno prakso, ki jo kot ponudnik morate poznati in pri delu upoštevati.
 • Pridobili boste strokovne odgovore na vprašanja med izobraževanjem in tudi po njem ter se s pravilnim postopanjem izognili prekrškom.


Delavnice, online priročnik in gradivo

Izobraževalni program “Specialist za pripravo in oddajo ponudb javnega naročanja po aktualni zakonodaji” vključuje 3 izobraževalne module, ki so kombinacija interaktivnih predavanj in študijskega gradiva:

 • dve intenzivni interaktivni online delavnici v živo, ki trajajo 5-6 pedagoških ur,
 • online izdajo Priročnika Zakon o javnem naročanju ZJN-3,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva, videoposnetki predavanj in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Agenda

 • Dostop do online priročnika Zakon o javnem naročanju ZJN-3
 • Online delavnica v živo: Kaj prinaša novela ZJN-3, kako razumeti zahteve naročnika iz razpisa
 • Online delavnica v živo: Izvedba postopka in pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, prekrški, pregled aktualnih odločitev Državne revizijske komisije in Sodišča EU v skladu z novelo ZJN-3B
 • Preverjanje znanja in prejem certifikata Specialist za pripravo in oddajo ponudb javnega naročanja po aktualni zakonodaji

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic,
 • pridobitev certifikata Specialist za pripravo in oddajo ponudb javnega naročanja po aktualni zakonodaji.

Specialist za pripravo in oddajo ponudb javnega naročanja v praksi

Gospodarski družbi kot ponudniku produktov, storitev in gradenj je javni sektor lahko eden izmed največjih strank, kjer pa nabava izdelkov naročilo storitve oz. gradnje poteka preko sistema javnih naročil.

Tako morate kot odgovorna oseba za prijavo na javne razpise pri ponudniku vedeti, kje in kako poiskati za vas relevantne razpise javnih naročil, kako »brati« razpisne pogoje, pripraviti in oddati dopustne ponudbe, skrbeti, da se pridobljeno javno naročilo ustrezno izvaja, pri vsem tem pa morate upoštevati aktualno zakonodajo javnega naročanja, aktualno prakso DKOM in prakso sodišča EU. Pri tem pa morate zaradi zaščite interesov podjetja, ki se prijavlja na javni razpis, poznati tudi pravila pravnega varstva v postopkih javnega naročanja in možnosti upravnega spora.

Spreminja se slovenska zakonodaja, razvija se pravno zavezujoča sodna praksa Sodišča EU in praksa Državne revizijske komisije, pred nami so upravni spori zaradi očitanih nezakonitosti pri vodenju postopkov na Državni revizijski komisiji.


Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih online delavnic v živo, v trajanju do 6 pedagoških ur.
 • Za vsako delavnico boste v spletni učilnici prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Vsa predavanja bodo posneta in v obliki videoposnetka objavljena v spletni učilnici.
 • Do e-gradiva boste dostopali v spletni učilnici, do katere boste prejeli dostop po e-mailu.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete.  V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice in s tem do vseh gradiv boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Ob koncu programa v spletni učilnici rešite test in pridobite certifikat Specialist za pripravo in oddajo ponudb javnega naročanja po aktualni zakonodaji v angleškem in slovenskem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Izobraževalni program s certifikatom

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije »Specialist za pripravo in oddajo ponudb javnega naročanja po aktualni zakonodaji 2022« v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.


Vsebina

 • Pravila, ki se uporabljajo za oddajo javnih naročil
 • Izvedba javnega naročila (posebni pogoji, podizvajalci, spremembe pogodbe v času njene veljavnosti, odstop od pogodbe, zavrnitev vseh ponudb)
 • Predpisi, ki urejajo javna naročila
 • Praksa Državne revizijske komisije:
  • dopolnjevanje, popravljanje, spreminjanje in pojasnjevanje ponudb,
  • določanje tehničnih specifikacij, dopolnjevanje ponudb;
  • merila, ki se nanašajo na reference in kadrovske vidike poslovanja ponudnika;
  • dopolnjevanje in spreminjanje ponudb, ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnikov in sklicevanje na zmogljivosti drugega subjekta;
  • razlogi za izključitev ponudnikov iz postopkov javnega naročanja;
  • obrazložitev odločitve o oddaji naročila;
  • objava podatka o zagotovljenih sredstvih v odločitvi o oddaji naročila;
  • dopustne dopolnitve ponudbe, določitev meril za oddajo javnega naročila;
  • preprečevanje nasprotja interesov in predhodno sodelovanje ponudnikov v postopkih javnega naročanja;
  • sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov;
  • aktivna legitimacija kot procesna predpostavka pri vpogledu izbranega ponudnika.
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (spremenjena postopkovna pravila pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, sodno varstvo, prekrški)
 • Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila (izjeme od uporabe Gradbenega zakona, pogoji za sodelovanje v postopkih javnih naročil, aktualna vprašanja z odgovori)
 • Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah

Do priročnika dostopate v spletni učilnici. Na vaš elektronski naslov prejmete spletni dostop do priročnika, ki je namenjen samostojnemu študiju in s pomočjo katerega boste pomembno nadgradili svoje znanje.

Trajanje: od 9.00 do 13.30
Delavnico vodi mag. Marija Bukovec Marovt.

V tem modulu bomo spodaj našteta praktična vprašanja pregledali skozi aktualne odločitve Državne revizijske komisije in opozorili na prihajajoče zakonske spremembe.

 • Pregled postopkov javnega naročanja
 • Faze postopka, ker ponudniki sodelujete: predhodno preverjanje trga in sodelovanje kandidatov pri razpisu
 • Kako poteka določen postopek javnega naročila
 • Mejne vrednosti za objavo javnih naročil in uporabo zakona
 • Razlika med zagotovljenimi sredstvi in ocenjeno vrednostjo naročila
 • Roki v postopkih oddaje ponudb
 • Na kaj morajo biti ponudniki pozorni, preden oddajo ponudbo – razpisna faza
 • Kako oddajamo ponudbo (samostojno, s partnerjem, ali podizvajalcem)
 • Kdaj moramo priglasiti podizvajalca, kaj moramo zanj predložiti
 • Kaj so reference, kako jih izkazujemo
 • Kdaj se lahko sklicujemo na kapacitete tretjih in kdaj to ni primerno oz. dopustno
 • Kako izpolniti naročnikove zahteve, ki se nanašajo na tehnične specifikacije
 • Delitev javnega naročila na sklope in kaj morate o tem vedeti ponudniki
 • Kaj morate vedeti o razpisni dokumentaciji ter izločitvenih razlogih ter kako zadostiti pogojem za sodelovanje (ekonomskim, tehničnim, kadrovskim finančni)
 • Merila in pravila za oddajo javnega naročila, na kaj moramo biti pozorni
 • Vpogled v ponudbe ostalih ponudnikov
 • Katere podatke v ponudbi prikriti kot poslovno skrivnost

Trajanje: od 9.00 do 13.30
Delavnico vodi mag. Marija Bukovec Marovt.

Izvedba postopka:

 • Dopustitev dopolnitve, spremembe in pojasnila ponudbe – kaj da in kaj ne
 • Neobičajno nizka ponudba, ali jo bo po novem mogoče izločiti
 • Nasprotje interesov
 • Roki v postopkih javnih naročil
 • Evidenčna javna naročila
 • Spremembe pogodbe v času njene veljavnosti
 • Odstop od pogodbe, kjer to zahteva naročnik ali ponudnik
 • Prekrški ponudnikov

Pravno varstvo:

 • Priprava zahtevka za revizijo
 • Revizija
 • Načelno pravno mnenje Dkom glede aktivne legitimacije
 • Vloga izbranega ponudnika v postopku revizije
 • Nadaljevanje pravnega varstva pred DKOM
 • Upravni spor, kakšne so prve izkušnje
 • Vprašanja in odgovori

 • Preverjanje znanja
 • Prejem certifikata Specialist za prijavo na razpise javnega naročanja po aktualni zakonodaji 2022

Predavatelji

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d.o.o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Založbe Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.