Specialist za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev

Specialist za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev

Prijava

Naša raziskava med organizacijami, ki prijavljate projekte na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, in udeleženci programa Strokovnjak za pridobivanje EU sredstev je pokazala, da vas zanimajo predvsem:

 • konkretna priprava vsebinskega in finančnega dela projekta,
 • kako najhitreje poiskati ustrezen razpis za svojo dejavnost,
 • prikaz »dobro« in »slabo« napisanega projekta,
 • vodenje in koordinacija projekta.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen vsem, ki že imate izkušnje pri pripravi in vodenju projektov, sofinanciranih iz EU sredstev. Z njim boste poglobili svoje znanje in izboljšali pripravo ter vodenje projektov, tako da boste pri kandidiranju na razpise nepovratnih sredstev še uspešnejši.

Koristi

Program vas usposobi na ključnih področjih za uspešno kandidiranje na EU razpisih:

 • znašli se boste med množico različnih razpisov in znali izbrati primernega za svojo dejavnost,
 • razumeli boste zahteve razpisa in kaj razpisovalec od vas kot prijavitelja projekta pričakuje,
 • na razpise boste s »projekti na zalogo« odlično pripravljeni in tako projekte pravočasno prijavili,
 • pridobite strokovno oceno na izdelani idejni osnutek projekta ali strokovno oceno vašega načina pisanja projekta, ki ga nameravate prijaviti.

Vsebina

Idejni osnutek in Izbira primernega razpisa za prijavo: Beno Stern
 • Idejni osnutek kot začetek priprave dobrega projekta (izziv, problemi, glavna politika, trenutno stanje, rešitev,
 • namen projekta, cilji, aktivnosti, rezultati)
 • izbor primernih programov za financiranje naše dejavnosti – prikaz na primerih
 • Primer idejnega osnutka oz. povzetka projekta, s katerim prepričamo evalvatorja
 • Primerjava med dobrim in slabim idejnim osnutkom
 • Izbor primernega razpisa glede na dejavnost
 • Kako spremljati razpise
 • Prilagoditev našega idejnega osnutka konkretnemu razpisu na primeru
 • Uspešni primeri iz prakse
 • Napake, ki se jim je treba izogniti
 • Priporočila, kako organizirati delo, da bo možna stalna prijava projektov

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Priprava vsebinskega in finančnega dela projekta: Beno Stern
 • Primeri izdelave projektnih idej na zalogo: izdelava idejnega osnutka, logičnega okvirja, terminskega in finančnega
 • načrta
 • Priprava in izpolnjevanje vsebinskega dela projekta: določitev splošnih in specifičnih ciljev, faz, mejnikov, aktivnosti,
 • nalog, rezultatov, kritične poti – na primeru
 • Pomen izdelave logičnega okvirja projekta – na primeru
 • Določitev izvajalcev za izvedbo nalog
 • Iskanje primernih partnerjev, preverba njihovih referenc, določitev vsebinske in finančne vloge partnerja
 • Izbor podizvajalcev in njihove naloge
 • Sestava interne projektne ekipe in razdelitev nalog med partnerji
 • Časovnica in terminski načrt izvedbe
 • Finančna konstrukcija: specifikacija posameznih vrst stroškov (stroški dela, materialni stroški, posredni stroški in
 • ostali)
 • Primer dobro in slabo izdelane projektne ideje na zalogo
 • Primeri uspešnih projektov v praksi
 • Napake, zaradi katerih projekt »pade«
 • Odgovornost za pripravo projekta v podjetju ali ustanovi

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Vodenje projekta: mag. Sabina Žakelj Pediček
 • Projekt je uspel – kaj pa zdaj?
 • Uspešen in učinkovit nadzor nad izvajanjem projekta – primer iz prakse
 • Orodja za spremljanje izvajanja projekta in nadzor nad izvedenimi aktivnostmi, porabo sredstev in izvajalci
 • Preverjeni ukrepi v primeru odstopanj dejanskega od načrtovanega stanja
 • Zamenjava partnerja v projektu – kdaj in postopek
 • Administracija, priprava vsebinskih in finančnih poročil:
  • posebnosti priprave vsebinskih in finančnih poročil glede na posamezne programe,
  • komunikacija med projektnim vodjem in računovodjem,
  • priprava zahtevkov za financiranje in dinamika izplačil,
  • zagotavljanje lastnih sredstev
 • Pogoste nepravilnosti

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Preverjanje znanja in prejem potrdila o strokovni usposobljenosti
 • Preverjanje znanja (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti)
 • Prejem certifikata Specialist za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev

Potek izobraževanja

 • Izobraževanje sestavljajo tri intenzivne interaktivne delavnice. Posamezna delavnica traja 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo in podlage za pripravo in vodenje projekta.
 • Poudarek izobraževanja je na pripravi in vodenju zahtevnih projektov, sofinanciranih s centraliziranimi in ostalimi viri sredstev. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Udeleženci imate možnost, da prejmete strokovno oceno na izdelani idejni osnutek projekta ali strokovno oceno vašega načina pisanja projekta, ki ga nameravate prijaviti.
 • Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno na maksimalno 20 udeležencev, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Specialist za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Beno Stern, MBA

Beno Stern je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega menedžmenta evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 sodeloval pri dveh strokovnih priročnikih na temo pridobivanja evropskih sredstev in…

mag. Sabina Žakelj Pediček

Mag. Sabina Žakelj Pediček je izkušena projektna menedžerka, mentorica in predavateljica, kot notranja in zunanja evalvatorka izvaja nadzor kakovosti vodenja, aktivno sodeluje pri pripravi, financiranju in finančnem vodenju projektov ter diseminaciji (trženje, marketing, promocija in predstavitve v medijih). Kot ocenjevalka projektov sodeluje v strokovnih ocenjevalnih komisijah Slovenskega filmskega centra, LAS Stik in komisije za certifikat…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.