Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

Izobraževalni program – online

Prijava

Projektno vodenje postaja eno najbolj pomembnih načinov dela za doseganje strateških ciljev in dvigovanje konkurenčnosti podjetja, še posebej se to kaže na področju investicijskih projektov. Vsaka investicija je specifičen projekt. Da bodo vaša ekonomsko zasnovana pričakovanja v celoti uresničena, kot ste načrtovali, se je treba investicij lotevati projektno in timsko. Predhodno je treba preigrati več možnih scenarijev in alternativ, pripraviti izvedljiv in celovit investicijski plan ter argumentirane in tržno zasnovane načrte finančnih projekcij. Da to učinkovito izpeljete, potrebujete prave informacije, prava znanja in prave izkušnje.

Vabimo vas, da se udeležite ponovitve in nadgradnje uspešnega strokovno-izobraževalnega programa, povsem prilagojenega potrebam vodenja investicij in obvladovanja tveganj v javnem sektorju in gospodarstvu.


Izobraževalni program sestavljajo:

 • tri intenzivne interaktivne delavnice:
  • delavnica: Vodenje investicijskega projekta od teorije k praksi
  • delavnica: Ocenjevanje investicijskih projektov podjetja
  • delavnica: Projektni management na primeru investicijskih projektov
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije:
  • Enostavna uporaba Excela
  • Teoretični pripomoček glede vrednotenja investicij in ocenjevanja ekonomske primernosti investicijskih projektov
  • Učinkovita poslovna pogajanja

Komu je namenjen izobraževalni program?

Vodjem investicij, vodjem projektov, direktorjem, finančnim in računovodskim delavcem/vodjem računovodstva, inženirjem, podjetnikom.


Kaj o nas menijo zadovoljne stranke:

 • "Zadovoljen, ker je predavatelj predstavil veliko izkušenj iz prakse."
 • "... veliko primerov iz prakse ..."
 • "Pristop predavatelja – poznavanje tematike in izkušnje iz različnih področij iz gospodarstva in javnega sektorja."
 • ''Pregledne strani in gradivo je zelo uporabno, saj izhaja iz ''živih'' primerov''
 • "Celoten pregled področij, ki se tičejo izvajanja investicij s poudarkom na tveganjih, kar se pogosto podcenjuje, predvsem v fazi priprave investicij."

Delavnice bodo potekale online v živo. Spremljate jih preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Vprašanja postavljajte sproti, predavatelja bosta nanje odgovarjala sproti ali na koncu.

Koristi

Program je namenjen strokovni nadgradnji znanj in poznavanju dobrih praks za uspešno vodenje in obvladovanje investicij. Osvojili boste metode:

 • vodenja investicijskega projekta,
 • finančnega ovrednotenja investicij in sprejemanja ukrepov v primeru odmikov glede na finančni in terminski plan,
 • ocenjevanja investicijskih projektov (NSV, IRR, MIRR, CAPM, ...),
 • načrtovanja in izračunavanja prostih denarnih tokov z vplivi na ocenjeno vrednost podjetja,
 • priprave zagonskega elaborata projekta oz. projektnega priročnika,
 • načrtovanja, spremljanja, kontroliranja in ukrepanja v vseh fazah projekta in
 • sistematičnega pregleda vrst projektne in investicijske dokumentacije s praktičnimi primeri.

Vsebina

Študijsko gradivo: Excel za računovodje in finančnike

Do gradiva dostopate v spletni učilnici.

Online delavnica: Vodenje investicijskega projekta od teorije k praksi (vodi Sandi Ritlop, od 9.00 do 13.15)
 • Kaj je projekt in njegove bistvene značilnosti
 • Kakšno organizacijsko strukturo projekta izbrati
 • Organizacija projektnega dela in odgovornosti
 • Življenjski ciklus projekta
 • WBS – Work Brakedown Structure – popis aktivnosti in
 • terminsko planiranje
 • Upravljati samega sebe
 • Vrste projektne dokumentacije in Pravila stroke
 • Vrste investicijske dokumentacije
 • Udeleženci v investicijskih procesih
 • BIM – Building Information Modeling
 • FIDIC pogodbe
 • Kako določiti ceno v pogodbi?
 • Pregled veljavne zakonodaje
 • Praktični primeri
Študijsko gradivo: Teoretični pripomoček glede vrednotenja investicij in ocenjevanje ekonomske primernosti investicijskih projektov – e-seminar

Do e-seminarja dostopate v spletni učilnici.

Online delavnica: Ocenjevanje investicijskih projektov podjetja (vodi doc. dr. Boštjan Aver, od 9.00 do 13.15)

Ocenjevanje investicijskih projektov oz. investicij podjetja v praksi:

 • opredelitev investicij ter vrste investicij podjetja
 • finančno ovrednotenje investicij oz. investicijskih projektov podjetja: ocena denarnih tokov investicije; ocena stroškov financiranja investicije (izračun WACC – povprečnih tehtanih stroškov kapitala)
 • metode ocenjevanja ekonomske upravičenosti investicije: izračuni dobe povračila, neto sedanje vrednosti, interna stopnje donosnosti, popravljene interne stopnje donosnosti, itd.;
 • osnovna in druga merila za razvrščanje investicijskih projektov gospodarskih družb;
 • metode ocenjevanja investicijskih projektov, ki upoštevajo negotovost in tveganje (npr. metoda pričakovane NSV, metoda uporabe diskontnih stopenj prilagojenih stopnji tveganja investicij, metode zahtevane stopnje donosa – CAPM, itd.);
 • prikaz vpliva prostih denarnih tokov investicij podjetja na njegovo tržno vrednost.

Načrtovani prosti denarni tokovi iz investicijskih projektov in vplivi na ocenjeno vrednost podjetja:

 • izračun prostih denarnih tokov podjetja upoštevajoč tudi investicije oz. investicijske projekte (npr. izračun načrtovanih prostih denarnih tokov za prihodnja leta na osnovi načrtovanih izkazov poslovnega izida in bilanc stanja podjetja);
 • kako izboljšati poslovanje in vrednost podjetja preko povečanja bodočih prostih denarnih tokov;
 • ocenjevanje vrednosti podjetja na osnovi metode DCF (metode diskontiranih denarnih tokov) in načini, kako lahko povečamo »dinamično« vrednost podjetja, itd.
 • konkretni primeri iz prakse, kako lahko računovodja pomaga vodstvu pri pripravi ustreznih podlag za npr. bodočo investicijo podjetja.
Online delavnica: Projektni management na primeru investicijskih projektov (vodi doc. dr. Boštjan Aver, od 9.00 do 13.15)
 • Kako pripraviti zagonski elaborat investicijskega projekta – primer »template« za zagonske elaborate projektov: stroški in prihodki projektov, strukturiranje projektov, projektni management, ekonomika projekta, tveganja projekta, itd.; ostali elementi zagonskega elaborata projektov (kot so: strategija projekta, vsebina projekta – namenski cilji, objektni rezultati, taktika izvedbe projekta, plan projekta – faze projekta, plani projekta, ekonomika projekta, analiza plana, projektna organizacija, analiza rizikov projekta, analiza vplivnih dejavnikov projekta, itd.).
 • Management tveganj investicijskega projekta – prikaz tudi na primerih iz prakse.
 • Pregled možnih obrazcev za planiranje investicijskih projektov, primera Pravilnika o projektnem vodenju ter primera navodil za uporabo Microsoft Project, itd..
 • Konkretni primeri iz prakse, kako lahko računovodja pomaga vodstvu pri pripravi zagonskega elaborata investicijskega projekta, predvsem njegove ekonomike.
E-seminar: Učinkovita poslovna pogajanja

Do e-seminarja dostopate v spletni učilnici.

Zaključek: Preverjanje znanja in prejem certifikata Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

Preverjanje znanja in prejem certifikata “Specialist za investicije in obvladovanje tveganj”

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnic omogočamo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo po 5 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli pripadajoče seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije "Specialist za investicije" kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.
 •  

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Boštjan Aver, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon. je predavatelj in je iz prakse, z direktorskimi izkušnjami in več-letnimi, pozitivnimi rezultati v praksi. Ima dolgoletne izkušnje na področju bančništva, zavarovalništva, podjetništva, obvladovanja finančnih tveganj, vrednotenja podjetij (sodelovanje) in ocenjevanja investicij in finančnega nadzora izvajanja projektov. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter ima tudi…

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str.

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str. je zaposlen na Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) in se ukvarja z vodenjem umeščanja v prostor projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE). V okviru DEM, ki so največji proizvajalec električne energije v Sloveniji iz OVE so to projekti iz področja hidro in vetrne energije. Bogate izkušnje z vodenjem…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.