Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

Izobraževalni program

Prijava

Vsaka investicija je specifičen projekt. Da bodo vaša ekonomsko zasnovana pričakovanja v celoti uresničena in presežena, se je treba investicij lotiti načrtno, timsko in predhodno preigrati več možnih scenarijev. Potrebno je izdelati izvedljiv in celovit investicijski plan ter argumentirane in tržno zasnovane načrte finančnih projekcij. Da vse to učinkovito izpeljete, potrebujete prave informacije, prava znanja in prave izkušnje.

Vabimo vas, da se udeležite strokovno-izobraževalnega programa, ki temelji na praktičnih primerih in je prilagojen potrebam vodenja investicij in obvladovanja tveganj v javnem sektorju in gospodarstvu.


Izobraževalni program sestavljajo:

 • dve intenzivni interaktivni delavnici:
  • delavnica – Ocenjevanje investicijskih projektov podjetja,
  • delavnica – Projektni management: zagonski elaborat, projektna in investicijska dokumentacija, organizacija, planiranje, pogodbe in ostalo znanje za vodenje projekta na primerih iz prakse,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije:
  • Enostavna uporaba Excela,
  • Teoretični pripomoček glede vrednotenja investicij in ocenjevanja ekonomske primernosti investicijskih projektov,
  • Učinkovita poslovna pogajanja.

Komu je  namenjen izobraževalni program?

Vodjem investicij, vodjem projektov, direktorjem, finančnim in računovodskim delavcem/vodjem računovodstva, inženirjem, podjetnikom.


Kaj o nas menijo zadovoljne stranke:

 • "Zadovoljen, ker je predavatelj predstavil veliko izkušenj iz prakse."
 • "... veliko primerov iz prakse ..."
 • "Pristop predavatelja – poznavanje tematike in izkušnje iz različnih področij iz gospodarstva in javnega sektorja."
 • ''Pregledne strani in gradivo je zelo uporabno, saj izhaja iz ''živih'' primerov''
 • "Teme, ki me zanimajo, če je poleg tega še izkušen in dober predavatelj, je uspeh zajamčen."

Koristi

Program je namenjen strokovni nadgradnji znanj in poznavanju dobrih praks za uspešno vodenje in obvladovanje investicij. Osvojili boste metode:

 • finančnega ovrednotenja investicij in sprejemanja ukrepov v primeru odmikov glede na finančni in terminski plan,
 • ocenjevanja investicijskih projektov (NSV, IRR, MIRR, CAPM, ...),
 • načrtovanja in izračunavanja prostih denarnih tokov z vplivi na ocenjeno vrednost podjetja,
 • za pripravo zagonskega elaborata projekta oz. projektnega priročnika,
 • načrtovanja, spremljanja, kontroliranja in ukrepanja v vseh fazah projekta in
 • sistematičnega pregleda vrst projektne in investicijske dokumentacije s praktičnimi primeri.

Vsebina

Enostavna uporaba Excela

Dostop do e-seminarja v spletni učilnici

Delavnica: Ocenjevanje investicijskih projektov podjetja – vodi doc. dr. Boštjan Aver (od 9.00 do 13.15)

Ocenjevanje investicijskih projektov oz. investicij podjetja v praksi:

 • opredelitev investicij ter vrste investicij podjetja
 • finančno ovrednotenje investicij oz. investicijskih projektov podjetja: ocena denarnih tokov investicije; ocena stroškov financiranja investicije (izračun WACC – povprečnih tehtanih stroškov kapitala)
 • metode ocenjevanja ekonomske upravičenosti investicije: izračuni dobe povračila, neto sedanje vrednosti, interna stopnje donosnosti, popravljene interne stopnje donosnosti, itd.;
 • osnovna in druga merila za razvrščanje investicijskih projektov gospodarskih družb;
 • metode ocenjevanja investicijskih projektov, ki upoštevajo negotovost in tveganje (npr. metoda pričakovane NSV, metoda uporabe diskontnih stopenj prilagojenih stopnji tveganja investicij, metode zahtevane stopnje donosa – CAPM, itd.);
 • prikaz vpliva prostih denarnih tokov investicij podjetja na njegovo tržno vrednost.

Načrtovani prosti denarni tokovi iz investicijskih projektov in vplivi na ocenjeno vrednost podjetja:

 • izračun prostih denarnih tokov podjetja upoštevajoč tudi investicije oz. investicijske projekte (npr. izračun načrtovanih prostih denarnih tokov za prihodnja leta na osnovi načrtovanih izkazov poslovnega izida in bilanc stanja podjetja);
 • kako izboljšati poslovanje in vrednost podjetja preko povečanja bodočih prostih denarnih tokov;
 • ocenjevanje vrednosti podjetja na osnovi metode DCF (metode diskontiranih denarnih tokov) in načini, kako lahko povečamo »dinamično« vrednost podjetja, itd.
 • konkretni primeri iz prakse, kako lahko računovodja pomaga vodstvu pri pripravi ustreznih podlag za npr. bodočo investicijo podjetja. 
Delavnica: Projektni management: potrebna znanja za vodenje projekta na praktičnih primerih

1. del vodi doc. dr. Boštjan Aver (od 9.00 do 11.15)

 • Kako pripraviti zagonski elaborat investicijskega projekta – primer »template« za zagonske elaborate projektov: stroški in prihodki projektov, strukturiranje projektov, projektni management, ekonomika projekta, tveganja projekta, itd.; ostali elementi zagonskega elaborata projektov (kot so: strategija projekta, vsebina projekta – namenski cilji, objektni rezultati, taktika izvedbe projekta, plan projekta – faze projekta, plani projekta, ekonomika projekta, analiza plana, projektna organizacija, analiza rizikov projekta, analiza vplivnih dejavnikov projekta, itd.).
 • Management tveganj investicijskega projekta – prikaz tudi na primerih iz prakse.
 • Pregled možnih obrazcev za planiranje investicijskih projektov, primera Pravilnika o projektnem vodenju ter primera navodil za uporabo Microsoft Project, itd..
 • Konkretni primeri iz prakse, kako lahko računovodja pomaga vodstvu pri pripravi zagonskega elaborata investicijskega projekta, predvsem njegove ekonomike.

2. del vodi Sandi Ritlop (od 11.45 do 14.45)

 • Kaj je projekt in njegove bistvene značilnosti
 • Kakšno organizacijsko strukturo projekta izbrati
 • Organizacija projektnega dela in odgovornosti
 • Faze projektnega vodenja
 • WBS – Work Brakedown Structure – popis aktivnosti in terminsko planiranje
 • Vrste projektne in investicijske dokumentacije
 • FIDIC pogodbe
 • Udeleženci v investicijskem procesu
 • Gradbeno dovoljenje in tehnični pregled
Dostop do e-seminarja v spletni učilnici

 Teoretični pripomoček glede vrednotenja investicij in ocenjevanja ekonomske primernosti investicijskih projektov

Dostop do e-seminarja v spletni učilnici: Učinkovita poslovna pogajanja

Dostop do e-seminarja v spletni učilnici

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA: Preverjanje znanja in prejem certifikata Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

Preverjanje znanja in prejem certifikata “Specialist za investicije in obvladovanje tveganj”

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočamo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo po 5 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli pripadajoče seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa. Oglejte si primer dela v spletni učilnici tukaj.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije "Specialist za investicije" kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Boštjan Aver, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon. je predavatelj in je iz prakse, z direktorskimi izkušnjami in več-letnimi, pozitivnimi rezultati v praksi. Ima dolgoletne izkušnje na področju bančništva, zavarovalništva, podjetništva, obvladovanja finančnih tveganj, vrednotenja podjetij (sodelovanje) in ocenjevanja investicij in finančnega nadzora izvajanja projektov. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter ima tudi…

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str.

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str. je zaposlen na Dravskih elektrarna Maribor (DEM) in se ukvarja z vodenjem umeščanja v prostor projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE). V okviru DEM, ki so največji proizvajalec električne energije v Sloveniji iz OVE so to projekti iz področja hidro in vetrne energije. Bogate izkušnje z vodenjem…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Poslovna hiša Unija d.o.o., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 14.10.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.