Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

Prijava

Vodenje investicij je ključna razvojna funkcija v podjetju, ki zahteva ustrezno načrtovanje in koordiniranje investicijskih del. Ob tem proučujete, zbirate in urejate investicijsko dokumentacijo, se dobro pogajate in sodelujete z zunanjimi izvajalci, vse pa seveda finančno ovrednotite in sprejemate ukrepe v primeru odmikov glede na finančni in terminski plan.

Vsaka investicija je specifičen projekt. Da jo učinkovito izpeljete, potrebujete prave informacije, prava znanja in prave izušnje.

Vabimo vas, da se udeležite novega strokovno – izobraževalnega programa, povsem prilagojenega potrebam vodenja investicij in obvladovanju tveganj v gospodarstvu.

 

Komu je seminar namenjen?

Vodjem investicij, vodjem projektov, direktorjem, finančnim in računovodskim delavcem/vodjem računovodstva, inženirjem, podjetnikom.

 

Kaj o nas menijo zadovoljne stranke:

 • "Zadovoljen, ker je predavatelj predstavil veliko izkušenj iz prakse."
 • "... veliko primerov iz prakse ..."
 • "Pristop predavatelja – poznavanje tematike in izkušnje iz različnih področij iz gospodarstva in javnega sektorja."

Koristi

Program je namenjen strokovni nadgradnji znanj in poznavanju dobrih praks za uspešno obvladovanje investicij. Osvojili boste metode:

 • finančnega ovrednotenja investicij in sprejemanja ukrepov v primeru odmikov glede na finančni in terminski plan,
 • ocenjevanja investicijskih projektov (NSV, IRR, MIRR, CAPM ...),
 • načrtovanja in izračunavanja prostih denarnih tokov z vplivi na ocenjeno vrednost podjetja,
 • priprave zagonskega elaborata projekta,
 • in še druge vsebine, glede katerih se vam postavljajo vprašanja.

Vsebina

Enostavna uporaba Excela

1. modul – dostop do e-seminarja v spletni učilnici Enostavna uporaba Excela Termin: 30. 4. 2019

delavnico vodi: doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon.

Ocenjevanje investicijskih projektov oz. investicij podjetja v praksi:

 • opredelitev investicij ter vrste investicij podjetja;
 • finančno ovrednotenje investicij oz. investicijskih projektov podjetja: ocena denarnih tokov investicije; ocena stroškov financiranja investicije (izračun WACC – povprečnih tehtanih stroškov kapitala);
 • metode ocenjevanja ekonomske upravičenosti investicije: izračuni dobe povračila, neto sedanje vrednosti, interna stopnje donosnosti, popravljene interne stopnje donosnosti, itd.;
 • osnovna in druga merila za razvrščanje investicijskih projektov gospodarskih družb;
 • metode ocenjevanja investicijskih projektov, ki upoštevajo negotovost in tveganje (npr. metoda pričakovane NSV, metoda uporabe diskontnih stopenj prilagojenih stopnji tveganja investicij, metode zahtevane stopnje donosa – CAPM, itd.);
 • prikaz vpliva prostih denarnih tokov investicij podjetja na njegovo tržno vrednost.

Načrtovani prosti denarni tokovi iz investicijskih projektov in vplivi na ocenjeno vrednost podjetja:

 • izračun prostih denarnih tokov podjetja upoštevajoč tudi investicije oz. investicijske projekte (npr. izračun načrtovanih prostih denarnih tokov za prihodnja leta na osnovi načrtovanih izkazov poslovnega izida in bilanc stanja podjetja);
 • kako izboljšati poslovanje in vrednost podjetja preko povečanja bodočih prostih denarnih tokov;
 • ocenjevanje vrednosti podjetja na osnovi metode DCF (metode diskontiranih denarnih tokov) in načini, kako lahko povečamo »dinamično« vrednost podjetja, itd.;
 • konkretni primeri iz prakse, kako lahko računovodja pomaga vodstvu pri pripravi ustreznih podlag za npr. bodočo investicijo podjetja.
delavnico vodi: doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon.
 • Kako pripraviti zagonski elaborat investicijskega projekta – primer »template« za zagonske elaborate projektov: stroški in prihodki projektov, strukturiranje projektov, projektni management, ekonomika projekta, tveganja projekta, itd.; ostali elementi zagonskega elaborata projektov (kot so: strategija projekta, vsebina projekta – namenski cilji, objektni rezultati, taktika izvedbe projekta, plan projekta – faze projekta, plani projekta, ekonomika projekta, analiza plana, projektna organizacija, analiza rizikov projekta, analiza vplivnih dejavnikov projekta, itd.).
 • Management tveganj investicijskega projekta – prikaz tudi na primerih iz prakse.
 • Pregled možnih obrazcev za planiranje investicijskih projektov, primera Pravilnika o projektnem vodenju ter primera navodil za uporabo Microsoft Project, itd..
 • Konkretni primeri iz prakse, kako lahko računovodja pomaga vodstvu pri pripravi zagonskega elaborata investicijskega projekta, predvsem njegove ekonomike.
Teoretični pripomoček glede vrednotenja investicij in ocenjevanja ekonomske primernosti investicijskih projektov

4. modul – dostop do e-seminarja v spletni učilnici Teoretični pripomoček glede vrednotenja investicij in ocenjevanja ekonomske primernosti investicijskih projektov pripravil: doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon. Termin: 14. 5. 2019

Učinkovita poslovna pogajanja

5. modul – dostop do e-seminarja v spletni učilnici Učinkovita poslovna pogajanja Termin: 14. 5. 2019

Preverjanje znanja in prejem certifikata "Specialist za investicije in obvladovanje tveganj"

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA Preverjanje znanja in prejem certifikata “Specialist za investicije in obvladovanje tveganj” Termin: 21. 5. 2019

Potek

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočamo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo po 5 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli pripadajoče seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije "Specialist za investicije" kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Predavatelji

doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon.

Doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon. je predavatelj, z direktorskimi izkušnjami in večletnimi, pozitivnimi rezultati v praksi. Ima dolgoletne izkušnje na področju bančništva, zavarovalništva, podjetništva, obvladovanja finančnih tveganj, vrednotenja podjetij (sodelovanje) in ocenjevanja investicij in finančnega nadzora izvajanja projektov. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter ima tudi docenturo s področja poslovna ekonomija…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.


NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.

Košarica
0